Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή ανοίγει διαβούλευση σχετικά με τις έξυπνες, συνδεδεμένες συσκευές- το «διαδίκτυο των πραγμάτων»

Bρυξέλλες, 12 Aπριλίου 2012 – Tο «διαδίκτυο των πραγμάτων» (IoT) είναι μια μελλοντική κατάσταση, κατά την οποία καθημερινά αντικείμενα - όπως κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, ρούχα, ακόμη και τρόφιμα - θα συνδέονται ασύρματα στο διαδίκτυο μέσω έξυπνων μικροκυκλωμάτων και θα μπορούν να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να γνωρίζει ποιο είναι το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να επιτευχθούν τα πιθανά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του διαδικτύου των πραγμάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο ελέγχου των συσκευών συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν πρότυπα συμπεριφοράς των χρηστών, την γεωγραφική θέση και τις προτιμήσεις τους. Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ατόμων και δρομολογεί δημόσια διαβούλευση καλώντας σε υποβολή σχολίων έως την12η Ιουλίου 2012.

Σήμερα, ο μέσος άνθρωπος διαθέτει τουλάχιστον 2 αντικείμενα που συνδέονται με το διαδίκτυο· έως το 2015, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 7, με 25 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεμένες ασύρματα παγκοσμίως. Έως το 2020, ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει μια πιθανή μελλοντική κατάσταση όπου θα συνδέονται πολλά καθημερινά πράγματα. Για παράδειγμα, εάν ένας καθηγητής πανεπιστημίου ακυρώσει μια πρωινή διάλεξη λόγω ασθενείας, τα ξυπνητήρια των φοιτητών και οι καφετιέρες θα μπορούσαν να ρυθμιστούν αυτόματα, χαρίζοντάς τους μία επιπλέον ώρα ύπνου. Εάν ένα ηλικιωμένο άτομο ξεχάσει να πάρει ένα σημαντικό χάπι, θα μπορούσε να σταλεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα σε κοντινό μέλος της οικογένειας, ή ακόμα και σε τοπικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να περάσει για ελέγξει την κατάσταση.

Η κα Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Το διαδίκτυο των πραγμάτων με νοημοσύνη ενσωματωμένη σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Θέλω να προωθήσω ένα διαδίκτυο των πραγμάτων που θα εξυπηρετεί τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους μας, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τον σεβασμό των ηθικών αξιών

Για την αξιοποίηση των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων του διαδικτύου των πραγμάτων απαιτούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι οι συντελεστές θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε ίση βάση, χωρίς ελεγκτές πρόσβασης ή δέσμιους χρήστες. Για την κοινωνική του αποδοχή απαιτείται να οριστεί δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο, που θα υποστηρίζονται από την τεχνολογία και θα παρέχουν στους χρήστες τον έλεγχο και την ασφάλεια. Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, την προστασία και την ασφάλεια, την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο των πραγμάτων, θέματα δεοντολογίας, διαλειτουργικότητας, διακυβέρνησης και προτύπων. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με το διαδίκτυο των πραγμάτων, η οποία θα εκδοθεί έως το καλοκαίρι του 2013. Η προώθηση του διαδικτύου των πραγμάτων συνιστά προτεραιότητα του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Ιστορικό

Το διαδίκτυο προσφέρει σήμερα πρόσβαση σε περιεχόμενο και πληροφορίες μέσω σύνδεσης με ιστοσελίδες από πολλαπλά τερματικά, όπως είναι οι προσωπικοί υπολογιστές, τα έξυπνα τηλέφωνα ή οι τηλεοράσεις. Η αναμενόμενη εξέλιξη θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον μέσω συνδεμένων αντικειμένων με ικανότητες ανίχνευσης του περιβάλλοντος και επικοινωνίας μέσω έξυπνων μικροκυκλωμάτων που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα αυτής της εξέλιξης των δικτυωμένων συσκευών: ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι σε θέση να αναφέρει την κατάσταση των διαφόρων υποσυστημάτων του προς τηλεδιάγνωση και συντήρηση, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αισθητήρες που επικοινωνούν· όσοι βρίσκονται εκτός οικίας μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο έξυπνο τηλέφωνό τους σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού τους - πόρτες, παραθυρόφυλλα ή ακόμα και το περιεχόμενο του ψυγείου - που διαβιβάζονται από αισθητήρες στο σπίτι τους· ένα αυτοκίνητο μπορεί να παρακάμψει μια πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση· προσωπικές συσκευές μπορούν να διαβιβάσουν σε μια κεντρική θέση πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη κατάσταση της υγείας των ασθενών που δέχονται περίθαλψη εξ αποστάσεως.

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσει μια νέα σύσταση σχετικά με το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Η σύσταση αυτή θα είναι η συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το IoT, η οποία δημοσιεύτηκε το 2009 (βλ.IP/09/952) και όπου εντοπίζονται 14 γραμμές δράσης που θα διευκολύνουν την Ευρώπη να σχεδιάσει τεχνολογίες και συστήματα του IoT συμβατά με τις θεμελιώδεις αξίες της, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προβολή του εγγράφου διαβούλευσης

2009 Ανακοίνωση για το Ίντερνετ των πραγμάτων

Βίντεο για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) και το διαδίκτυο των πραγμάτων:

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar