Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Commissie roept op tot besparingen in EU-instellingen

Brussel, 23 januari 2012 - Voor het tweede opeenvolgende jaar dringt de Europese Commissie er bij alle EU-instellingen op aan om de grootste terughoudendheid te betrachten bij het opstellen van hun ramingen voor hun administratieve begroting voor 2013.

Janusz Lewandowski, EU-commissaris voor financiële programmering en begroting, heeft vandaag in een brief aan de hoofden van alle EU-instellingen erop gewezen dat talrijke lidstaten als gevolg van de huidige economische en financiële crisis besparingen tot stand brengen in hun administratieve uitgaven. "Het is dan ook uitermate belangrijk dat de EU-instellingen in het huidige klimaat van bezuinigingen blijk blijven geven van verantwoordelijkheidszin," aldus commissaris Lewandowski.

De Commissie zal trachten het voorbeeld te geven: zij is voornemens in 2013 het aantal posten in haar personeelsformaties met 1% te verminderen, hetgeen een eerste stap is in een personeelsinkrimping met 5% in de komende vijf jaar. Dit is in overeenstemming met haar voorstel voor het meerjarig financieel kader 2014-2020 (MFK), waarin wordt opgeroepen tot een personeelsinkrimping binnen alle EU-instellingen.

Voor 2012 heeft de Commissie uit eigen beweging haar administratieve uitgaven bevroren, wat dus betekent dat de uitgaven ten opzichte van de begroting 2011 zelfs nominaal niet zullen stijgen. De Commissie is hierin geslaagd door de uitgaven voor gebouwen, informatie- en communicatietechnologie, onderzoeken, publicaties, dienstreizen, conferenties en vergaderingen beduidend terug te dringen.

Achtergrond

  • In de eerste maanden van elk jaar stelt de Europese Commissie op basis van de uitgavenramingen van alle EU-instellingen de ontwerpbegroting van de EU op.

  • Artikel 314 van het Verdrag van Lissabon bepaalt dat "de Commissie die ramingen samenvoegt in een ontwerpbegroting, die afwijkende ramingen mag inhouden."

  • In februari 2011 heeft commissaris Lewandowski een soortgelijke brief gestuurd naar de hoofden van alle EU-instellingen, waarin zij werden aangespoord de uitgaven op het gebied van IT, publicaties, dienstreizen… te verminderen.

  • Administratieve uitgaven (werkingskosten van de EU-instellingen) bedragen ongeveer 5,8% van de totale EU-begroting.

  • In 2012 heeft de Europese Commissie als gevolg van de huidige economische en financiële crisis haar administratieve uitgaven bevroren.

  • Het aandeel van de Commissie in de 5,8% administratieve uitgaven bedraagt ongeveer 40% in vergelijking met de andere EU-instellingen. De algemene ontwikkeling van de administratieve uitgaven hangt dus ook af van de budgettaire behoeften van de andere EU-instellingen.

Annex

Brussels, 23.01.2012

Mr Martin SCHULZ
President of the European Parliament
Mr Villy SØVNDAL 
President of the Council
Mr Vassilios SKOURIS
President of the European Court of Justice
Mr Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA
President of the Court of Auditors
Ms Catherine ASHTON
High Representative, European External Action Service
Mr Staffan NILSSON

President of European Economic and Social Committee
Ms Mercedes BRESSO

President of the Committee of the Regions
Mr Nikiforos DIAMANDOUROS

European Ombudsman
Mr Peter HUSTINX
European Data Protection Supervisor

Subject: Establishment of estimates of administrative expenditure of Institutions for the 2013 Draft Budget

Dears,

The economic and financial crisis continues to hit hard the European economy and national public finances. As part of the efforts towards budget consolidation, numerous Member States are proceeding with severe cuts in the administrative expenditure in their national budgets. Also at the European level, we need to pursue our efforts to contain as far as possible administrative expenditure, despite its limited share of the overall budget of the European Union (5.6%, including pensions and European schools).

Article 314§1 of the TFEU states that: "…each Institution shall…draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall consolidate these estimates in a draft budget, which may contain different estimates."

Following the nominal freeze of its administrative appropriations in 2012, which entailed heavy cuts on items such as IT sector, meeting, conference and mission costs, the Commission will continue to pay particular attention in the preparation of its budget request for 2013. Our objective will be to keep the nominal increase (as compared to 2012) in the Commission's administrative appropriations under Heading 5 (excluding pensions and European schools) below the forecast inflation of 1,9% to carry out all activities related to the EU-27 Union.

To this end, in 2013 the Commission will reduce by 1% the number of posts in its establishment plans, in line with its proposal that all institutions reduce their staff levels by 5% over five years. That means that any new or additional requirements for human resources will be met through internal redeployment, simplification of delivery modes and/or other organisational improvements.

Additionally, maintaining administrative expenditure below inflation will require further cuts in other items including technical assistance, external staff, fitting out of buildings, training, security at headquarters, acquisition of information, studies, social expenditure, general equipment and mobility.

As part of the 2013 Draft Budget, the Commission will request a limited increase in administrative resources needed to continue to properly phase in the accession of Croatia to the Union as from July 2013.

The Commission's share of total administrative expenditure under Heading 5 is 40,1% of appropriations authorised in the 2012 budget, compared to 41,8% for the other Institutions (pensions and European schools account for the rest). Therefore the overall evolution of administrative expenditure depends on budgetary demands from other Institutions as much as on the Commission.

That is why I would like to call on all Institutions to take a similar approach, including on establishment plans, and make all possible efforts towards limiting expenditure in preparing their own estimates of expenditure for the Draft Budget 2013. It is of utmost importance to continue to demonstrate that the European Institutions are acting responsibly in the light of the difficult economic and budgetary conditions in Member States and to send a corresponding signal to the European public opinion.

I trust you share my concerns and count on your support for submitting estimates of expenditure that the Commission would be able to easily integrate in the 2013 Draft Budget.

Yours faithfully,

Copies:

Mr Klaus WELLE, Secretary General of the European Parliament
Mr Roger VANHAEREN, Director General for Finance, European Parliament
Mr Uwe CORSEPIUS, Secretary General of the Council
Mr William SHAPCOTT, Director General for Personnel and Administration, Council
Mr Alfredo CALOT ESCOBAR, Registrar of the European Court of Justice
Mr Eduardo RUIZ GARCIA , Secretary General of the Court of Auditors
Mr David O'SULLIVAN, Chief Operating Officer of the European External Action Service
Mr Martin WESTLAKE, Secretary General of European Economic and Social Committee
Mr Gerhard STAHL, Secretary General of the Committee of the Regions
Ms Catherine DAY, Secretary General of the European Commission
Mr Alain LAMASSOURE, President of the Committee on Budgets, European Parliament
Ms Florentia HERACLEOUS, President of the Budget Committee, Council

Contacts :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)


Side Bar