Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen opfordrer til besparelser i EU-institutionerne

Bruxelles, den 23. januar 2012 - For andet år i træk opfordrer Europa-Kommissionen alle EU-institutionerne til at udvise stor tilbageholdenhed i udarbejdelsen af deres overslag over deres administrative budget for 2013.

Janusz Lewandowski, kommissær for finansiel programmering og budget, sendte i dag et brev til lederne af alle EU-institutionerne, hvori han gør opmærksom på, at adskillige medlemsstater skærer ned på udgifterne til administration på grund af den nuværende økonomiske og finansielle krise. "Derfor", tilføjer kommissær Janusz Lewandowski, "er det meget vigtigt fortsat at vise, at EU-institutionerne handler ansvarligt i de nuværende sparetider."

Kommissionen ønsker at føre an med et godt eksempel. Den ønsker at skære 1 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen i 2013 som et første skridt mod en personalenedskæring på 5 % over de næste fem år. Dette er på linje med Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme 2014-2020, hvor den opfordrer til nedskæringer på tværs af alle EU-institutioner.

I 2012 fastfrøs Kommissionen frivilligt sine egne administrative udgifter, dvs. den fastsatte en nominel stigning på 0,0 % i forhold til 2011-budgettet. Dette blev opnået gennem en betragtelig reduktion af udgifterne til bygninger, information og kommunikationsteknologi, undersøgelser, publikationer, tjenesterejser, konferencer og møder.

Baggrund

  • I de første måneder af hvert kalenderår udarbejder Europa-Kommissionen et EU-budgetforslag, der er baseret på de overslag over udgifter, som alle EU-institutionerne indsender.

  • Lissabontraktatens artikel 314 fastsætter, at "Kommissionen sammenfatter disse overslag i et budgetforslag, der kan indeholde afvigende overslag".

  • Kommissær Janusz Lewandowski udsendte i februar 2011 et lignende brev til lederne af alle EU-institutionerne, hvor han opfordrede dem til at skære ned på udgifterne på områder som informationsteknologi, publikationer, rejser osv.

  • De administrative udgifter (EU-institutionernes driftsudgifter) udgør omkring 5,8 % af det samlede EU-budget.

  • I 2012 fastfrøs Europa-Kommissionen sine administrative udgifter på grund af den nuværende økonomiske og finansielle krise.

  • Kommissionens andel af de administrative udgifter på 5,8 % er omkring 40 %. Derfor afhænger den samlede udvikling af de administrative udgifter også af budgetkravene fra andre EU-institutioner.

    Annex

Brussels, 23.01.2012

Mr Martin SCHULZ
President of the European Parliament
Mr Villy SØVNDAL 
President of the Council
Mr Vassilios SKOURIS
President of the European Court of Justice
Mr Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA
President of the Court of Auditors
Ms Catherine ASHTON
High Representative, European External Action Service
Mr Staffan NILSSON

President of European Economic and Social Committee
Ms Mercedes BRESSO

President of the Committee of the Regions
Mr Nikiforos DIAMANDOUROS

European Ombudsman
Mr Peter HUSTINX
European Data Protection Supervisor

Subject: Establishment of estimates of administrative expenditure of Institutions for the 2013 Draft Budget

Dears,

The economic and financial crisis continues to hit hard the European economy and national public finances. As part of the efforts towards budget consolidation, numerous Member States are proceeding with severe cuts in the administrative expenditure in their national budgets. Also at the European level, we need to pursue our efforts to contain as far as possible administrative expenditure, despite its limited share of the overall budget of the European Union (5.6%, including pensions and European schools).

Article 314§1 of the TFEU states that: "…each Institution shall…draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall consolidate these estimates in a draft budget, which may contain different estimates."

Following the nominal freeze of its administrative appropriations in 2012, which entailed heavy cuts on items such as IT sector, meeting, conference and mission costs, the Commission will continue to pay particular attention in the preparation of its budget request for 2013. Our objective will be to keep the nominal increase (as compared to 2012) in the Commission's administrative appropriations under Heading 5 (excluding pensions and European schools) below the forecast inflation of 1,9% to carry out all activities related to the EU-27 Union.

To this end, in 2013 the Commission will reduce by 1% the number of posts in its establishment plans, in line with its proposal that all institutions reduce their staff levels by 5% over five years. That means that any new or additional requirements for human resources will be met through internal redeployment, simplification of delivery modes and/or other organisational improvements.

Additionally, maintaining administrative expenditure below inflation will require further cuts in other items including technical assistance, external staff, fitting out of buildings, training, security at headquarters, acquisition of information, studies, social expenditure, general equipment and mobility.

As part of the 2013 Draft Budget, the Commission will request a limited increase in administrative resources needed to continue to properly phase in the accession of Croatia to the Union as from July 2013.

The Commission's share of total administrative expenditure under Heading 5 is 40,1% of appropriations authorised in the 2012 budget, compared to 41,8% for the other Institutions (pensions and European schools account for the rest). Therefore the overall evolution of administrative expenditure depends on budgetary demands from other Institutions as much as on the Commission.

That is why I would like to call on all Institutions to take a similar approach, including on establishment plans, and make all possible efforts towards limiting expenditure in preparing their own estimates of expenditure for the Draft Budget 2013. It is of utmost importance to continue to demonstrate that the European Institutions are acting responsibly in the light of the difficult economic and budgetary conditions in Member States and to send a corresponding signal to the European public opinion.

I trust you share my concerns and count on your support for submitting estimates of expenditure that the Commission would be able to easily integrate in the 2013 Draft Budget.

Yours faithfully,

Copies:

Mr Klaus WELLE, Secretary General of the European Parliament
Mr Roger VANHAEREN, Director General for Finance, European Parliament
Mr Uwe CORSEPIUS, Secretary General of the Council
Mr William SHAPCOTT, Director General for Personnel and Administration, Council
Mr Alfredo CALOT ESCOBAR, Registrar of the European Court of Justice
Mr Eduardo RUIZ GARCIA , Secretary General of the Court of Auditors
Mr David O'SULLIVAN, Chief Operating Officer of the European External Action Service
Mr Martin WESTLAKE, Secretary General of European Economic and Social Committee
Mr Gerhard STAHL, Secretary General of the Committee of the Regions
Ms Catherine DAY, Secretary General of the European Commission
Mr Alain LAMASSOURE, President of the Committee on Budgets, European Parliament
Ms Florentia HERACLEOUS, President of the Budget Committee, Council

Contacts :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)


Side Bar