Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

کمیسیون اروپائی اطّلاعیّه برای رسانه های خبری

اصغر فرهادی

اوّلین برندۀ جایزۀ "مِدیا MEDIA" در کشورهای اتّحادیۀ اروپائی ،

(65) شصت و پنجمین فستیوال کان

بروکسل، 4 آوریل 2012 - خانم "آندرولا واسیلیو Androulla Vassiliou" کمیسر اروپائی در" آموزش، فرهنگ ، چند زبانی، و امور مربوط به جوانان" ، اوّلین جایزه "مِدیا" را از سوی اتّحادیه کشورهای اروپائی، روز یکشنبه 20 ماه مِه 2012 در فستیوال "کان " به فیلمساز ایرانی "اصغر فرهادی" اعطا خواهد نمود.

اصغر فرهادی که بخاطر فیلمهایش : " در بارۀ الی" ( برندۀ خرس نقره ای سال 2009 در برلن) ، و " جدائی نادر از سیمین " ( برندۀ خرس طلائی سال 2011 در برلن و برندۀ جایزۀ اُسکار بهترین فیلم خارجی سال 2012 )، در اروپا و در جهان مورد توجّه و تقدیر قرار گرفته است ، همراه تهیّه کنندۀ خود "الکساندر ماله-گی Alexandre Mallet-Guy"

از استودیو فیلمبرداری مِمِنتو (Memento Films Production)، جایزۀ "مِدیا" را از اتّحادیه کشورهای اروپائی برای طرح فیلم جدیدشان که در پائیز آینده درکشور فرانسه و به زبان فرانسه تهیّه خواهد شد، دریافت خواهد نمود.

خانم اندرولا واسیلیو اظهار نمود:

" من بسیار مفتخرم که امروز این جایزه را برای قدر دانی از طرح و پروژۀ این فیلم، که نشانه ای از یک هُویّت فرهنگی غنی است و نمایانگر باز و پذیرا بودن اروپای فرهنگی ، اروپائی که من همواره مدافعش هستم، به آقای فرهادی تقدیم میکنم.

اصغر فرهادی، پس از موفقیّت جهانی شاهکارش " جدائی نادر از سیمین" ، طرح جدید ی به ما ارائه میکند، که به همان اندازه که فیلمی است متعهّد، تأثیر گذار واحساس برانگیز نیز هست. بویژه اینکه جلوه گر جهانی بودن و عمومیّت است."

از سوی دیگر اصغر فرهادی نیز اظهار داشته است:

" در دورانی که بخشی از اهل سیاست رنگارنگی و تنوّع دلپذیر فرهنگ ها را در دنیا به تقابل و اختلافات فرهنگی تبدیل کرده اند، انتخاب طرح فیلم بعدی من توسّط گروه "مِدیا" برای من نشانۀ بسیار خوبی است. ضمن سپاس های گرم خود از "MEDIA" ، بابت نگاه روشن و بازشان به ارتباط و تبادل متقابل و محترمانه فرهنگ ها به آنان تبریک میگویم."

جایزه نوین MEDIA

جایزۀ "مِدیا"به بهترین طرح و پروژۀ فیلم که احتمال موفقیّت زیادی در اروپا داشته ، و توسّط یک سناریست و یک شرکت تهیّه فیلم ارائه شده باشد ، اعطاء میشود.

طرح برنده، ازمیان پروژه هائی که برای دریافت کمک تهیّه فیلم و پیشبرد آن در سال 2012 نامزد شده اند، انتخاب میگردد. این اثر میتواند تخیّلی ، نقّاشی متحرّک (کارتون) ، و یا فیلم مستند باشد. به شرط اینکه حتمأ با هدف نمایش در سالنهای سینما تهیّه گردد. مخارج ساخت فیلم که توسّط " مِدیا MEDIA " تقبّل میشود شامل تهیّه فیلمنامه، تحقیقات و انتخاب هنرپیشگان نقش های اصلی فیلم، کارکنان و پرسنل ، تهیّه یک طرح مالی برای فیلم ، طرح های اولیّه بازاریابی ، و تهیّه یک فیلم آزمایشی " پیلوت" میباشد.

انتخاب برنده توسّط کارشناسان مستقل ، کمیسیون اروپائی و آژانس اجرائی آموزش، هنرهای سمعی و بصری، و فرهنگ (EACEA) انجام میگیرد.

Europe Créative " اوروپ کِرِآتیو (اروپای خلّاق) " - آیندۀ برنامۀ MEDIA

این اوّلین جایزۀ "مِدیا" در اتّحادیه اروپا ،شروع مرحلۀ جدیدی است برای برنامۀ "MEDIA" در سالهای 2014 تا 2020 ،

که "Europe Créative" نام دارد.

کمیسیون اروپائی ، با "Europe Créative" برنامۀ یگانه ای ارائه میدهد که تمام بخش های فرهنگی و هنرهای خلّاقه را در بر میگیرد. در بخشی از MEDIA امکانات مالی متعدد و مختلف به سینماگران تخصیص یافته است .

یکی از اهداف ویژه این برنامه ، کمک به فیلمسازان حرفه ایست تا بتوانند با ملت های مختلف کار کرده و با بکار بردن تکنولوژی دیجیتال در گردش بیشتر فیلمها و کارهای هنری/فرهنگی گوناگون، بین مردم جهان کمک کنند.

خانم "آندرولا واسیلیو" هم مانند اصغر فرهادی، امید دارد که موجبات کمکهای بیشتری را فراهم نماید که هنرمندان بتوانند در ماورای مرزهای کشورهایشان فعّالیّت کنند، و قول میدهد که موجباتی فراهم آورد تا انجام فعّالیّتهای فرهنگی برنامه ریزی شده بین ملّت های عضو اروپا، و سایر کشورها آسانترشود.

Europe Créative با یک بودجه یک میلیارد و 800 میلیون یوروئی، برای دوران 2014- 2020 ، پیشنهاد میکند که بیشتر از 900 میلیون یورو به بخش سینماتوگرافی و سمعی و بصری (که در حال حاضر تحت پوشش برنامه های MEDIA و MEDIA Mundus است) و نزدیک 500 میلیون یورو به "فرهنگ" اختصاص داده شود. همچنین، کمیسیون اروپائی پیشنهاد میکند جهت اعطای وام های بانکی ، تا مبلغ یک میلیارد یورو به فیلمسازان کوچک، مبلغی بیش از 210 میلیون یورو ، به یک صندوق جدید ضمانت سپرده شود. ( مراجعه شود به IP/11/1399 )

برای هرگونه تماس با کمیسیون اروپائی :

خانم دنیس آبوت - تلفن 58 92 295 2 32 + Dennis Abbott

خانم دینا آورآم - تلفن 67 96 295 2 32 +Dina Avraam

کمیسیون اروپائی در فستیوال کان : آقایان پی یر لاپورت و لوران ژوردرن : Pierre Laporte / Laurent Jourden

79 45 04 21 336 + / 33 15 82 42 336 + / 14 14 23 45 1 (0) 33 +

info@pierre-laporte.com

Laurent@pierre-laporte.com


Side Bar