Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija odpravlja nepotrebno breme pri registraciji vozila v drugi državi članici

Bruselj, 4. aprila 2012. Evropski državljani in podjetja vsako leto prepeljejo okoli 3,5 milijona vozil v drugo državo članico, kjer jih morajo registrirati v skladu z nacionalno zakonodajo. Registracija bi morala biti na enotnem trgu 21. stoletja enostaven upravni postopek, vendar je še vedno zapletena in zamudna zaradi raznovrstnih predpisov in različnih nasprotujočih si zahtev. V povprečju traja postopek registracije pet tednov, stroški za državljane in podjetja pa so ocenjeni na 400 evrov. Poleg tega te težave znatno ovirajo prosti pretok blaga, storitev in delavcev ter posledično upočasnjujejo rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Zato Evropska komisija danes uvaja ukrepe za občutno zmanjšanje tega nepotrebnega upravnega bremena. S predlogom, ki ga je predstavil podpredsednik Komisije Antonio Tajani, bodo upravni postopki za podjetja, državljane in organe za registracijo vozil bistveno poenostavljeni, s skupnim prihrankom vsaj 1,5 milijarde evrov letno.

Predlog je preprost in rešuje zelo konkretna vprašanja. Obveznost ponovne registracije vozil iz druge države članice EU bo omejena. Tako med drugim državljanom ne bo treba ponovno registrirati vozila, če delajo v drugi državi članici in uporabljajo vozilo, ki ga je registriral delodajalec. Na splošno bodo bistveno poenostavljene upravne formalnosti pri ponovni registraciji avtomobilov, kombijev, avtobusov in tovornjakov znotraj EU, na primer pri prenosu prebivališča iz ene države članice v drugo ali pri nakupu rabljenega vozila iz druge države članice. Registracija ukradenega vozila v drugi državi članici prav tako ne bo več možna. Podjetja, ki oddajajo vozila v najem, bodo veliko prihranila, saj bodo v dopustniškem času vozila lahko prepeljala iz druge države članice brez ponovne registracije. To je dobra novica za turiste, saj bo po potrditvi predloga najem vozila predvidoma cenejši.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Komisija želi z današnjim predlogom državljanom in podjetjem karseda olajšati selitev vozil v druge države članice in njihovo tamkajšnjo registracijo. Enostavnejši predpisi za čezmejno registracijo vozil in manjše upravno breme nas bodo pripeljali bližje k nemotenemu delovanju enotnega trga, ki je gonilo rasti in delovnih mest.“

Komisar za industrijo in podjetništvo in podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je dodal: „Nedopustno je, da se državljani in podjetja 20 let po uveljavitvi notranjega trga še vedno srečujejo s tako številnimi ovirami. S predlogom bodo ukinjene mnoge formalnosti in dolgotrajni postopki pri registraciji vozila, kar bo podjetjem, ki oddajajo vozila v najem, prineslo velike prihranke. To bo koristilo celotnemu gospodarstvu, zlasti pa turizmu.“

Registracija motornih vozil iz druge države članice

Formalnosti pri ponovni registraciji vozila v drugi državi članici bodo močno zmanjšane

Današnji predlog bo pomagal tistim, ki del leta preživijo v drugi državi članici in morajo pogosto ponovno registrirati svoje vozilo. S predlogom se uvaja načelo, da mora biti vozilo registrirano v državi članici, kjer lastnik prebiva, in da druga država članica od njega ne more zahtevati ponovne registracije, čeprav lastnik v njej preživi daljše obdobje.

Ko bosta predlog sprejela Evropski parlament in Svet, bo to pomenilo, da:

  • državljanom, ki del leta preživijo v počitniškem domovanju v drugi državi članici, v njej ne bo treba ponovno registrirati vozila;

  • bodo imeli državljani pri stalni preselitvi v drugo državo članico na voljo šest mesecev za ponovno registracijo vozila;

  • se državljanom pri nakupu ali prodaji rabljenega vozila v drugi državi članici ne bo treba ukvarjati z dodatnimi tehničnimi pregledi in upravnimi težavami;

  • državljanom, ki delajo v drugi državi članici in uporabljajo vozilo, ki ga je registriral delodajalec, tega ne bo več treba registrirati v matični državi;

  • bodo podjetja, ki oddajajo vozila v najem, v dopustniškem času lahko prepeljala vozila v drugo državo članico brez ponovne registracije (ista vozila bodo lahko na primer izposojala poleti na morju in pozimi v Alpah). S tem naj bi se cene najema vozil znižale;

  • bo za podjetja veljalo enako načelo: avtomobili, avtobusi, kombiji in tovornjaki morajo biti registrirani v državi članici, kjer je sedež podjetja, kar morajo druge države članice upoštevati;

  • bodo organi za registracijo vozil okrepili medsebojno sodelovanje za lažjo izsleditev ukradenih vozil. Registracija ukradenega vozila v drugi državi članici ne bo več možna;

  • veliko pregledov bo popolnoma ukinjenih, saj bodo organi vse potrebne tehnične informacije o vozilu dobili neposredno od organov držav, kjer je to že registrirano.

Ozadje

Komisija je v Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 „Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU“1 (IP/10/1390, MEMO/10/525) opredelila težave pri registraciji vozil kot eno glavnih ovir, s katerimi se državljani srečujejo pri vsakodnevnem uresničevanju pravic EU. Kot enega od predvidenih 25 konkretnih ukrepov za odpravo takih ovir je naznanila, da bo poenostavila formalnosti in pogoje za registracijo vozil, ki so registrirana v drugi državi članici.

Na javnem posvetovanju leta 2011 je 651 državljanov in 151 podjetij navedlo naslednje težave.

Težave z registracijo negativno vplivajo na državljane in podjetja. Najbolj moteči so dolgotrajni postopki (za 77,8 % državljanov in 83,1 % podjetij) in dodatni stroški (za 86,5 % državljanov in 81,4 % podjetij). Te ovire 50,8 % podjetij odvračajo od selitve vozila iz ene države članice v drugo, po mnenju 55,9 % sodelujočih podjetij resno vplivajo na njihovo produktivnost, pri 64,4 % podjetij pa vplivajo tudi na rast. Prav tako je 23,7 % državljanov in 28,8 % podjetij navedlo, da v zadevni državi članici niso mogli registrirati vozila.

Naslednji koraki

O predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Po njegovi potrditvi bodo države članice imele na voljo eno leto, da se pripravijo na nove postopke, kot je programska oprema za izmenjavo podatkov itd.

Komisija bo še letos prevzela pobudo za pojasnitev predpisov EU, ki jih morajo države članice spoštovati pri registraciji vozila in taksah za uporabo cest. Prav tako bo pripravila priporočila za izboljšanje enotnega trga, zlasti za preprečitev dvojnega obdavčevanja vozil pri selitvi državljanov iz ene države članice v drugo in za odpravo ovir pri čezmejnem najemu vozil.

Za več informacij glej MEMO/12/242.

Kontakti:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

COM(2010) 603 z dne 27.10.2010.


Side Bar