Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie zet mes in onnodige rompslomp voor registratie van een auto in een andere lidstaat

Brussel, 4 april 2012. Elk jaar brengen burgers en ondernemingen in de EU ongeveer 3,5 miljoen voertuigen naar een andere lidstaat over en moeten zij die daar conform de nationale wetgeving laten registreren. Wat echter in de eengemaakte markt van de 21e eeuw een eenvoudige registratieprocedure zou moeten zijn, blijkt door de uiteenlopende regels en tegenstrijdige eisen in realiteit nog steeds uit te draaien op een omslachtige, langdurige administratieve procedure. Het duurt gemiddeld vijf weken om de procedure rond te krijgen en de kosten worden voor zowel burgers als ondernemingen geraamd op 400 euro. Bovendien vormen deze problemen een belangrijk obstakel voor het vrije verkeer van goederen, diensten en werknemers en dus ook voor groei en het creëren van werkgelegenheid in Europa. Daarom neemt de Europese Commissie vandaag het voortouw om deze onnodige administratieve last drastisch te beperken. Het voorstel dat Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op tafel legt, zal een zeer aanzienlijke administratieve vereenvoudiging meebrengen en zal ondernemingen, burgers en registratie-instanties jaarlijks een besparing van in totaal minstens 1,5 miljard euro opleveren.

Het gaat om een voorstel dat rechttoe rechtaan heel concrete problemen oplost. Zo zal het aantal herinschrijvingen van voertuigen uit een ander EU-land dalen doordat bijvoorbeeld burgers die in een ander EU-land werken en een auto gebruiken die door hun werkgever is geregistreerd, die auto niet nog eens hoeven te registreren in het land waar zij wonen. Over het algemeen zullen de administratieve formaliteiten voor de herinschrijving binnen de EU van auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwagens sterk worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere lidstaat en bij de aankoop van een tweedehands auto in een ander land van de EU. Bovendien wordt het onmogelijk om een gestolen auto in een ander EU-land te registreren. Autoverhuurbedrijven zullen veel besparen doordat zij tijdens de vakantieperiodes auto's naar een ander EU-land kunnen overbrengen zonder deze opnieuw te registreren. Dat is ook goed nieuws voor toeristen omdat de huurprijs van een auto naar verwachting zal dalen als het voorstel wordt goedgekeurd.

"Met dit voorstel wil de Commissie het de burgers en ondernemingen zo makkelijk mogelijk maken om auto's naar een ander land van de Europese Unie over te brengen en daar te registreren", stelt José Manuel Durão Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. "De sterk vereenvoudigde regels voor grensoverschrijdende autoregistraties en de gevoelige vermindering van de administratieve last brengen ons een stap dichter bij een goed werkende interne markt, die onze motor is voor groei en werkgelegenheid."

"Twintig jaar na de inwerkingtreding van de interne markt is het onaanvaardbaar dat er nog steeds zoveel hinderpalen zijn voor burgers en ondernemingen", aldus Antonio Tajani, die naast vicevoorzitter van de Europese Commissie ook commissaris voor Industrie en Ondernemerschap is. "Met ons voorstel komt een eind aan vele autoregistratieformaliteiten en langdurige procedures, wat voor autoverhuurbedrijven tot aanzienlijke besparingen zal leiden. De hele economie zal er wel bij varen, en vooral de toeristische sector."

Registratie van motorvoertuigen uit een ander EU-land

De formaliteiten voor de herinschrijving van een auto in een ander EU-land zullen drastisch worden beperkt

Het voorstel dat vandaag op tafel wordt gelegd, betekent voor personen die een deel van het jaar in een ander EU-land verblijven, een hele verbetering omdat zij momenteel vaak verplicht zijn om hun voertuig opnieuw in te schrijven. Het voorstel voert het beginsel in dat een auto moet worden geregistreerd in het EU-land waar de eigenaar woont, en dat alle andere lidstaten hem niet mogen vragen de auto in hun land nogmaals in te schrijven, zelfs al verblijft de auto-eigenaar daar langere tijd.

Wat zijn de concrete gevolgen indien het voorstel door het Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd?

  • Burgers die een groot deel van het jaar in een vakantieoord in een ander EU-land doorbrengen, hoeven hun auto daar niet nog eens te registreren.

  • Burgers die voorgoed naar een ander EU-land verhuizen, krijgen zes maanden de tijd om hun auto daar opnieuw te registreren.

  • Burgers die in een ander EU-land een tweedehands auto kopen of verkopen, worden niet meer geconfronteerd met extra technische controles en administratieve problemen.

  • Burgers die in een ander EU-land werken en een auto gebruiken die door hun werkgever daar is geregistreerd, hoeven die auto niet meer te registreren in het land waar zij wonen.

  • Autoverhuurders kunnen tijdens de vakantieperiodes auto's naar een ander EU-land overbrengen zonder deze opnieuw te registreren (bv. om dezelfde auto's tijdens de zomer aan zee en tijdens de winter in de Alpen te verhuren). Hierdoor zou de prijs van huurauto's moeten dalen.

  • Voor ondernemingen geldt hetzelfde principe: auto’s, bestelwagens, bussen en vrachtwagens moeten worden geregistreerd in het EU-land waar het hoofdkantoor is gevestigd, en alle andere EU-landen moeten die registratie aanvaarden.

  • Registratie-instanties zullen steeds meer met elkaar samenwerken, waardoor gestolen auto's makkelijker kunnen worden opgespoord. Het wordt onmogelijk om een gestolen auto in een ander EU-land te registreren.

  • Vele controles worden volledig afgeschaft, omdat de autoriteiten alle technische informatie die zij over een auto nodig hebben, rechtstreeks kunnen krijgen van hun collega's in het land waar het voertuig reeds is geregistreerd.

Achtergrond

In het verslag over het EU-burgerschap 2010 met als titel "Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers"1 (IP/10/1390, MEMO/10/525), vermeldde de Commissie problemen met de registratie van auto's als een van de belangrijkste hinderpalen waarmee burgers te maken krijgen wanneer zij in hun dagelijkse leven hun rechten op grond van de EU-wetgeving willen uitoefenen. Een van de 25 voorgenomen concrete acties die de Commissie in het verslag aankondigde om dergelijke obstakels uit de weg te ruimen, is de vereenvoudiging van de formaliteiten en voorwaarden voor de inschrijving van voertuigen die reeds in een andere lidstaat zijn geregistreerd.

651 burgers en 151 ondernemingen namen in 2011 aan een openbare raadpleging deel en vermeldden daarbij de volgende problemen.

Registratieproblemen hebben een negatief effect op burgers en ondernemingen. Lange procedures (77,8% van de burgers en 83,1% van de bedrijven) en extra kosten (86,5% van de burgers en 81,4% van de bedrijven) werden aangehaald als de belangrijkste pijnpunten. 50,8% van de ondernemingen laat zich hierdoor ervan weerhouden auto's naar een andere lidstaat over te brengen. 55,9% van de geraadpleegde bedrijven merkt als gevolg daarvan een ernstige impact op hun productiviteit en 64,4% vindt dat zij daardoor ook worden geremd in hun groei. Tot slot meldde 23,7% van de burgers en 28,8% van de ondernemingen dat zij uiteindelijk een voertuig in de betrokken lidstaat niet konden registreren.

Volgende stappen

Het voorstel zal nu worden besproken in het Europees Parlement en de Raad. Zodra het is goedgekeurd, krijgen de lidstaten één jaar de tijd om zich op de nieuwe procedures voor te bereiden, bijvoorbeeld wat de software voor gegevensuitwisseling betreft.

De Commissie zal later dit jaar een initiatief nemen om de EU-regels toe te lichten die de lidstaten bij de toepassing van autoregistratie- en motorrijtuigenbelasting moeten naleven. De Commissie zal aanbevelingen formuleren om de werking van de eengemaakte markt te verbeteren, met name om dubbele belastingheffing op voertuigen te vermijden wanneer burgers naar een andere lidstaat verhuizen en om hinderpalen voor grensoverschrijdende autoverhuur weg te nemen.

Zie voor meer informatie MEMO/12/242.

Contact:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

COM(2010) 603 van 27.10.2010.


Side Bar