Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

”EU får inte glömma bort de fattigaste i världen i kristider”, säger EU-kommissionären Andris Piebalgs. EU håller ställningarna som världens största biståndsgivare 2011

Bryssel den 4 april 2012 – Med sina 53 miljarder euro i utvecklingsbistånd 2011 är EU och dess 27 medlemsstater fortfarande den största biståndsgivaren i världen och svarar för mer än hälften av världens offentliga bistånd, visar preliminära siffror om det offentliga utvecklingsbiståndet som offentliggjordes av OECD idag. I en tid med kraftiga budgetbegränsningar lyckades 16 medlemsstater öka sitt stöd. Tre av dem ingår bland de fem största givarna i världen och fyra har redan uppnått målet att 0,7 % av deras bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd. EU:s offentliga utvecklingsbistånd uppgick till 0,42 % av EU:s BNI, vilket överträffar de insatser som görs av andra större givare. Det krävs dock fortfarande ansträngningar för att nå det överenskomna målet på 0,7 % senast 2015.

–Trots krisen bekräftar EU på nytt sin solidaritet med de fattigaste i världen. EU:s bistånd under de senaste tio åren har lyft miljontals människor ur fattigdom och räddat otaliga liv. Utvecklingsbistånd är både solidaritet och en investering för att öka säkerheten och välståndet i världen, fortsätter han.

Jag uppmanar därför medlemsstaterna att bekräfta sitt åtagande att nå målet om att öka ODA till 0,7 % av BNI senast år 2015,

säger EU-kommissionären Andris Piebalgs.

Efter en ökning tre år i rad – trots den finansiella och ekonomiska krisen – minskade EU:s officiella bistånd med ca 500 miljoner euro jämfört med 2010, vilket innebär en nedgång från 0,44 % av BNI år 2010 till 0,42 % år 2011. Detta beror på olika resultat i medlemsstaterna.

  • Fyra av EU:s medlemsstater (Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg) fortsätter att överträffa målet på 0,7 %. Danmark, Luxemburg och Sverige har ställt in siktet på 1 % av BNI.

  • Andra medlemsstater håller på att uppnå målet på 0,7 %, t.ex. Storbritannien, eller ligger på nivåer högre än målet på 0,51 % av BNI för 2010 (Belgien, Finland och Irland). Tyskland och Italien ökade sina biståndsbudgetar avsevärt 2011.

  • Av de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 eller senare har alla utom en antingen ökat eller bibehållit sina stödnivåer. Malta uppvisar den kraftigaste tillväxten i EU och ökningarna är betydande även i Rumänien, Litauen och Estland.

Bakgrund

År 2005 åtog sig EU:s medlemsstater att öka det offentliga utvecklingsbiståndet till 0,7 % av BNI senast 2015 och ställde upp ett etappmål på 0,56 % senast 2010. Dessa mål var baserade på de individuella målen på 0,7 % av BNI för EU:s 15 medlemsstater före utvidgningen 2004 respektive 0,33 % av BNI för de 12 medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 och 2007. Inga andra givare har gjort lika betydande åtaganden om att höja biståndet.

De uppgifter som läggs fram idag kommer från två källor: För största delen av EU:s medlemsstater tillhandahålls informationen av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som samlar in biståndsuppgifter av medlemmarna i dess kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) och från andra länder som lämnar in uppgifter. För övriga medlemsstater har kommissionen sammanställt uppgifterna för EU:s redovisningsrapport om utvecklingsfinansiering som kommer att läggas fram i juni 2012.

Närmare upplysningar:

Se även MEMO/12/243

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Graph 1: EU ODA in Global Context

Graph 2: State of progress towards 2015

Table 1: 2011 ODA levels and projections towards 2015


Side Bar