Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

V krizi ne smemo pozabiti na najrevnejše – EU ostaja največja svetovna donatorica pomoči

Bruselj, 4. aprila 2012 – Evropska unija s svojimi 27 državami članicami ostaja največja svetovna donatorica, saj je v letu 2011 zagotovila 53 milijard evrov razvojne pomoči. To je namreč po prvih podatkih o uradni razvojni pomoči, ki jih je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, več kot polovica svetovne uradne pomoči. V času močnih proračunskih omejitev je 16 državam članicam uspelo celo povečati svojo pomoč. Od tega se tri uvrščajo med pet največjih svetovnih donatoric, štiri od njih pa so že dosegle cilj porabe 0,7 % svojega bruto nacionalnega dohodka (BND) za pomoč. Uradna razvojna pomoč EU znaša 0,42 % skupnega BND, kar je več, kot za pomoč namenjajo druge velike donatorice. Vendar, da bi dosegli zastavljeni cilj in do leta 2015 za pomoč namenili 0,7 % BND EU, se bo treba še potruditi.

Evropski komisar Andris Piebalgs je dejal: „Kljub krizi Evropa izkazuje solidarnost z najrevnejšimi po svetu. Zahvaljujoč pomoči, ki jo zagotavlja EU, so se v zadnjih desetih letih iz revščine izkopali milijoni ljudi, rešena pa so bila nešteta življenja. Razvojna pomoč je izraz solidarnosti, prav tako pa je naložba v varnejši in bogatejši svet. Zato države članice pozivam, naj potrdijo svojo zavezanost, da bodo do leta 2015 svojo uradno razvojno pomoč povečale na 0,7 % BND.“

Potem ko je uradna pomoč EU tri leta zapovrstjo kljub finančni in gospodarski krizi naraščala, se je leta 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 500 milijonov evrov, kar je upad z 0,44 % BND leta 2010 na 0,42 % BND leta 2011. Rezultati pa se med državami članicami razlikujejo:

  • štiri države članice EU (Švedska, Danska, Nizozemska in Luksemburg) še naprej presegajo 0,7-odstotni cilj, pri čemer si Danska, Luksemburg in Švedska prizadevajo za dodelitev 1 % BND za pomoč;

  • druge države članice se približujejo 0,7-odstotnemu cilju (med njimi je na primer Združeno kraljestvo) ali pa ohranjajo ravni nad ciljem za leto 2010, ki je znašal 0,51 % BND (Belgija, Finska in Irska). Nemčija in Italija sta v letu 2011 precej povečali svoja proračuna za pomoč;

  • od držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007, so vse razen ene povečale ali ohranile svoje ravni pomoči, najvišjo rast v EU pa je zabeležila Malta. Obseg pomoči so znatno povečale še Romunija, Litva in Estonija.

Ozadje:

Leta 2005 so se države članice EU zavezale, da bodo do leta 2015 povečale uradno razvojno pomoč na 0,7 % BND, ter si za leto 2010 zastavile vmesni cilj 0,56 % BND za uradno razvojno pomoč. Cilja sta temeljila na posameznem cilju 0,7% BND za uradno razvojno pomoč, določenem za 15 držav članic EU, in 0,33% BND, določenem za 12 držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007. Nobena druga donatorica na svetu se ni tako močno zavezala k povečanju pomoči.

Danes predstavljene informacije izhajajo iz dveh virov. Podatke za večino držav članic EU zagotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki zbira podatke o pomoči članic njenega Odbora za razvojno pomoč (DAC) ter o pomoči drugih držav, ki ji posredujejo podatke. Komisija je podatke za preostale države članice EU pridobila za poročilo EU o odgovornosti na področju financiranja za razvoj za leto 2012, ki bo predstavljeno junija 2012.

Dodatne informacije

Glej tudi MEMO/12/243.

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

Kontakti:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551

Graf 1: Uradna razvojna pomoč EU v svetovnem merilu

Graf 2: Napredek k cilju za leto 2015

Razpredelnica 1: Ravni uradne razvojne pomoči v letu 2011 in napovedi do leta 2015


Side Bar