Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

„În perioade de criză, UE nu trebuie să îi uite pe oamenii cei mai săraci din lume”, declară comisarul Piebalgs. UE își confirmă poziția de cel mai important donator de ajutor la nivel mondial în 2011 

Bruxelles, 4 aprilie 2012 – Prin acordarea în anul 2011 a unui ajutor pentru dezvoltare în valoare de 53 de miliarde de euro, Uniunea Europeană și cele 27 de state membre ale acesteia continuă să reprezinte cel mai mare donator din lume, furnizând mai mult de jumătate din ajutorul oficial la nivel mondial, după cum rezultă astăzi din cifrele preliminare privind ajutorul oficial pentru dezvoltare (AOD) publicate de OCDE. Într-o perioadă de constrângeri bugetare majore, 16 state membre au reușit să mărească valoarea ajutorului acordat; trei dintre acestea se află printre primii cinci donatori la nivel mondial, iar patru dintre acestea au atins deja ținta de a rezerva pentru ajutor 0,7 % din propriul venit național brut (VNB). Ajutorul oficial pentru dezvoltare acordat de UE a atins 0,42 % din VNB al UE, ceea ce depășește eforturile altor donatori importanți. Cu toate acestea, pentru a îndeplini până în 2015 ținta convenită de 0,7 % din VNB al UE sunt necesare eforturi suplimentare.

Comisarul Piebalgs a declarat: „În ciuda crizei, Europa își reafirmă solidaritatea cu oamenii cei mai săraci din întreaga lume. Ajutorul acordat de UE a scos din sărăcie milioane de oameni și a salvat nenumărate vieți pe parcursul ultimilor zece ani. Ajutorul pentru dezvoltare înseamnă atât un act de solidaritate, cât și o investiție menită să transforme lumea într-un loc mai sigur și mai prosper. Prin urmare, invit statele membre să își reafirme angajamentul față de îndeplinirea, până în anul 2015, a obiectivului de a majora AOD la 0,7 % din VNB.”

După ce a înregistrat o creștere timp de trei ani consecutivi, în ciuda crizei financiare și economice, ajutorul oficial acordat de UE a scăzut cu aproximativ 500 de milioane de euro față de anul 2010, ceea ce reprezintă o reducere de la 0,44 % din VNB în 2010 la 0,42 % în 2011. Aceasta s-a bazat pe rezultate diferite în statele membre.

  • Patru state membre ale UE (Suedia, Danemarca, Țările de Jos și Luxemburg) continuă să depășească ținta de 0,7 %, Danemarca, Luxemburg și Suedia vizând să atingă 1 % din VNB.

  • Alte state membre, precum Regatul Unit, se îndreaptă către realizarea țintei de 0,7 % sau mențin nivelurile de ajutor peste ținta din anul 2010 de 0,51 % din VNB (Belgia, Finlanda, Irlanda). Germania și Italia și-au majorat semnificativ bugetul pentru ajutor în anul 2011.

  • Toate statele membre care au aderat la UE începând din 2004, cu excepția unuia dintre ele, fie au majorat, fie au menținut nivelurile de ajutor, Malta înregistrând cea mai mare creștere din UE, iar România, Lituania și Estonia demonstrând, de asemenea, un progres semnificativ în acest sens.

Context:

În 2005, statele membre ale UE s-au angajat să majoreze până în 2015 asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) la 0,7 % din venitul național brut (VNB) și au inclus un obiectiv intermediar de 0,56 % destinat AOD din VNB până în 2010. Aceste cifre s-au bazat pe ținte individuale de 0,7 % destinate AOD din VNB pentru UE 15 și de 0,33 % din VNB pentru cele 12 state membre care au aderat la UE în 2004 și în 2007. Niciun alt donator nu și-a asumat un astfel de angajament important de a mări valoarea ajutorului.

Datele prezentate astăzi provin din două surse: pentru majoritatea statelor membre ale UE, informațiile sunt furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care culege datele privind ajutorul din partea membrilor Comitetului său de asistență pentru dezvoltare (CAD), precum și din partea altor țări care îi transmit cifre în acest sens. Pentru celelalte state membre ale UE, Comisia a cules informațiile în vederea raportului său pentru 2012 privind răspunderea UE în materie de finanțare pentru dezvoltare, care va fi prezentat în iunie 2012.

Pentru informații suplimentare

A se vedea, de asemenea, MEMO 12/243.

Site-ul internet al comisarului european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Persoane de contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Graficul 1: AOD acordat de UE la nivel mondial

Graficul 2: Progresele înregistrate în perspectiva anului 2015

Tabelul 1: Nivelurile AOD în 2011 și proiecțiile în perspectiva anului 2015


Side Bar