Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

„W czasach kryzysu Unia Europejska nie powinna zapominać o najuboższych” – powiedział komisarz Piebalgs. W roku 2011 UE potwierdziła swoją pozycję największego dawcy pomocy humanitarnej na świecie

Bruksela, dnia 4 kwietnia 2012 r. – Ze wstępnych danych dotyczących oficjalnej pomocy rozwojowej opublikowanych dziś przez OECD wynika, że Unia Europejska i jej 27 państw członkowskich, które w 2011 r. przeznaczyły na pomoc rzecz rozwoju 53 mld euro, jest w dalszym ciągu największym na świecie dawcą, przekazującym ponad połowę oficjalnej pomocy światowej. W okresie znacznych ograniczeń budżetowych 16 państwom członkowskim udało się zwiększyć swoją pomoc, trzy spośród nich są sklasyfikowane w grupie pięciu największych donatorów pomocy na świecie, a cztery z nich osiągnęły już wyznaczony cel, jakim jest przeznaczenie na cele pomocy 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB). Oficjalna pomoc UE na rzecz rozwoju osiągnęła 0,42% unijnego DNB, co przekracza wyniki innych głównych darczyńców. Niezależnie od tego wciąż konieczne są starania w celu osiągnięcia do 2015 r. uzgodnionego poziomu 0,7% DNB UE.

Komisarz Piebalgs stwierdził: „Mimo kryzysu Europa wyraża swoją solidarność z najbiedniejszymi ludźmi na całym świecie. Pomoc UE wydźwignęła miliony osób z ubóstwa, a także uratowała życie niezliczonej ilości osób w okresie ostatnich dziesięciu lat. Pomoc na rzecz rozwoju to zarówno wyraz solidarności, jak i inwestycja w bezpieczniejszy i bardziej zamożny świat. Wzywam zatem państwa członkowskie, aby jeszcze raz potwierdziły swoje zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7% DNB do 2015 r.”.

Po wzroście w trzech kolejnych latach pomimo kryzysu finansowego i gospodarczego wartość oficjalnej pomocy UE spadła o około 500 mln EUR w stosunku do 2010 r., co oznaczało spadek z 0,44% DNB w 2010 r. do 0,42% w 2011 r. Obliczenia te uwzględniają zróżnicowane wyniki państw członkowskich:

  • cztery państwa członkowskie UE (Szwecja, Dania, Niderlandy i Luksemburg) nadal przekraczają cel 0,7%, a ponadto Dania, Luksemburg i Szwecja dążą do osiągnięcia celu 1% DNB;

  • pozostałe państwa członkowskie, takie jak np. Wielka Brytania, zmierzają w kierunku osiągnięcia celu 0,7% lub utrzymania pomocy na poziomie powyżej wartości docelowej na 2010 r., która wynosi 0,51% DNB (Belgia, Finlandia, Irlandia). Niemcy i Włochy w 2011 r. znacząco zwiększyły pule środków przeznaczanych na pomoc;

  • z państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r., wszystkie z wyjątkiem jednego, podniosły lub utrzymały poziomy pomocy: największy wzrost nastąpił na Malcie; odnotowano również znaczący wzrost w Rumunii, na Litwie i w Estonii.

Kontekst

W 2005 r. państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia do 2015 r. oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) do 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB) i przyjęły także cel tymczasowy: zwiększenie ODA do roku 2010 do 0,56% DNB. Cele te opierały się na celach indywidualnych na poziomie 0,7% DNB dla państw UE-15 oraz 0,33% DNB dla 12 państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Żaden z innych darczyńców nie przyjął na siebie tak znaczących zobowiązań do zwiększenia pomocy.

Prezentowane dzisiaj dane pochodzą z dwóch źródeł: w przypadku większości państw członkowskich UE informacje pochodzą od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która gromadzi dane o pomocy od członków swojego Komitetu Pomocy Rozwojowej oraz innych państw przekazujących mu dane. W przypadku pozostałych państw członkowskich UE Komisja zebrała informacje mające posłużyć do sporządzenia sprawozdania z 2012 r. dotyczącego rozliczalności UE ze środków finansowych na rzecz rozwoju, który zostanie przedstawiony w czerwcu 2012 r.

Dodatkowe informacje

Zob. również MEMO/12/243

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Wykres 1: UE ODA w kontekście światowym

Wykres 2: Postępy do roku 2015

Tabela 1: Poziom ODA w 2011 r. i prognozy do roku 2015


Side Bar