Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

"In tijden van crisis mag de EU de armsten in deze wereld niet vergeten", zegt commissaris Piebalgs. EU bevestigt positie als 's werelds grootste donor in 2011 

Brussel, 4 april 2012 – Zoals blijkt uit voorlopige cijfers over officiële ontwikkelingshulp die vandaag door de OESO werden gepubliceerd, blijven de Europese Unie en haar 27 lidstaten met 53 miljard euro ontwikkelingshulp in 2011 ‘s werelds grootste donor, goed voor meer dan de helft van de globale officiële ontwikkelingshulp. Ondanks grote budgettaire beperkingen konden 16 lidstaten hun steun verhogen, behoren drie lidstaten tot de vijf grootste donoren wereldwijd, en hebben vier lidstaten reeds het streefcijfer van 0,7% van het bruto nationale inkomen (BNI) voor officiële ontwikkelingshulp behaald. De officiële ontwikkelingshulp van de EU heeft 0,42% van het EU-BNI bereikt, een betere prestatie dan andere grote donoren. Toch zijn er nog inspanningen nodig om tegen 2015 het overeengekomen doel van 0,7% van het EU-BNI te halen.

Commissaris Piebalgs verklaarde: "Ondanks de crisis bevestigt Europa opnieuw zijn solidariteit met de armsten in de wereld. De EU heeft de laatste tien jaar ettelijke miljoenen mensen uit de armoede gehaald en ontelbare levens gered. Ontwikkelingshulp is zowel een blijk van solidariteit als een investering in een veiliger en welvarender wereld. Ik roep daarom de lidstaten op om hun engagement opnieuw te bevestigen en tegen 2015 de officiële ontwikkelingshulp op 0,7% van het BNI te brengen."

Na een groei van drie opeenvolgende jaren ondanks de financiële en economische crisis is de officiële ontwikkelingshulp van de EU vergeleken met 2010 met ongeveer 500 miljoen euro gedaald, een daling van 0,44% BNI in 2010 tot 0,42% in 2011. Dit cijfer is gebaseerd op gemengde resultaten in de lidstaten.

  • Vier EU-lidstaten (Zweden, Denemarken, Nederland en Luxemburg) blijven de doelstelling van 0,7% overstijgen, waarbij Denemarken, Luxemburg en Zweden 1% BNI nastreven.

  • Andere lidstaten benaderen de doelstelling van 0,7%, zoals het Verenigd Koninkrijk, of behouden een steunniveau dat ligt boven het streefcijfer van 0,51% BNI voor 2010 (België, Finland, Ierland). Duitsland en Italië hebben hun steunbudget in 2011 aanzienlijk verhoogd.

  • Alle in 2004 tot de EU toegetreden lidstaten behalve één hebben hun steunniveau behouden of verhoogd, waarbij Malta de grootste groei in de EU vertoont, en ook Roemenië, Litouwen en Estland een aanzienlijke verhoging kunnen boeken.

Achtergrond:

In 2005 kwamen de EU-lidstaten overeen de officiële ontwikkelingshulp op te voeren tot 0,7% van het bruto nationale inkomen (BNI) tegen 2015 en tegen 2010 een tussentijds cijfer van 0,56% BNI na te streven. Dit was gebaseerd op individuele doelstellingen van 0,7% BNI voor de EU-15 en 0,33% BNI voor de 12 lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU toetraden. Geen enkele andere donor heeft een vergelijkbare inspanning gedaan om zijn steunverlening op te drijven.

De vandaag gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit twee bronnen. Voor de meeste EU-lidstaten wordt de informatie verstrekt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze organisatie verzamelt cijfers van de leden van de OESO-Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC), alsook van andere landen die cijfers verstrekken. Voor de overige lidstaten van de EU heeft de Commissie de cijfers verzameld voor haar Verslag over de verantwoordingsplicht van de EU inzake ontwikkelingsfinanciering voor 2012, dat in juni 2012 zal worden gepresenteerd.

Voor meer informatie

Zie ook MEMO/12/243

Website van Europees Commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Contacts :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Graph 1: EU ODA in Global Context

Graph 2: State of progress towards 2015

Table 1: 2011 ODA levels and projections towards 2015


Side Bar