Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

"Krīzes laikā ES nedrīkst aizmirst pasaules nabadzīgākos iedzīvotājus," saka komisārs Piebalgs. ES apstiprina, ka 2011. gadā tā ir bijusi lielākā atbalsta sniedzēja pasaulē

Brisele, 2012. gada 4. aprīlis. Kā liecina šodien publicētie ESAO provizoriskie dati par oficiālo attīstības palīdzību, ES un tās 27 dalībvalstis 2011. gadā sniedza attīstības palīdzību 53 miljardu eiro apmērā un joprojām ir lielākās līdzekļu devējas pasaulē, kas nodrošina vairāk nekā pusi no pasaules valstu sniegtās oficiālās palīdzības. Šajā smagu budžeta ierobežojumu laikā 16 dalībvalstis spēja palielināt savu atbalstu; trīs no šīm valstīm ir ierindotas starp piecām lielākajām līdzekļu devējām pasaulē, savukārt četras no tām jau ir sasniegušas mērķi atbalstam izmantot 0,7 % no to nacionālā kopienākuma (NKI). ES oficiālā attīstības palīdzība ir 0,42 % no ES NKI, kas pārsniedz citu galveno līdzekļu devēju ieguldījumu. Tomēr joprojām ir nepieciešams pielikt pūles, lai līdz 2015. gadam sasniegtu noteikto mērķi, proti, 0,7 % no ES NKI.

Komisārs Piebalgs teica: "Neraugoties uz krīzi, Eiropa vēlreiz apstiprina savu solidaritāti ar visnabadzīgākajām valstīm visā pasaulē. ES atbalsts pēdējo desmit gadu laikā ir palīdzējis miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības un izglābis neskaitāmas dzīvības. Attīstības atbalsts nozīmē gan solidaritāti, gan ieguldījumu, lai pasauli padarītu drošāku un pārtikušāku. Tāpēc es aicinu visas dalībvalstis vēlreiz apstiprināt savu apņemšanos īstenot mērķi par oficiālās attīstības palīdzības palielināšanu līdz 2015. gadam, sasniedzot 0,7 % no NKI."

Neraugoties uz finanšu un ekonomikas krīzi, trīs gadus pēc kārtas tika panākts atbalsta palielinājums, tomēr 2011. gadā ES oficiālā palīdzība samazinājās par apmēram 500 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2010. gadu, t.i., no 0,44 % no NKI 2010. gadā līdz 0,42 % 2011. gadā. Tā pamatā ir atšķirīgie rezultāti dalībvalstīs.

  • Četras ES dalībvalstis (Zviedrija, Dānija, Nīderlande un Luksemburga) turpināja pārsniegt 0,7 % mērķi; Dānija, Luksemburga un Zviedrija plāno sasniegt 1 % no NKI.

  • Citas dalībvalstis, piemēram, Apvienotā Karaliste, tiecas panākt 07 % mērķi vai arī saglabāt atbalsta līmeni virs 2010. gada mērķa – 0,51 %no NKI (piemēram, Beļģija, Somija un Īrija). Vācija un Itālija 2011. gadā ievērojami palielināja atbalsta budžetu.

  • Visas dalībvalstis, kuras ES pievienojās 2004. gadā, izņemot vienu, ir vai nu palielinājušas, vai arī saglabājušas savu atbalsta līmeni; Malta ir sasniegusi lielāko palielinājumu ES, arī Rumānija, Lietuva un Igaunija ievērojami palielina savu ieguldījumu.

Pamatinformācija

ES dalībvalstis 2005. gadā apņēmās līdz 2015. gadam palielināt oficiālās attīstības palīdzības (OAP) summu līdz 0,7 % no NKI, kā arī noteica starpposma mērķi, proti, līdz 2010. gadam sasniegt 0,56 % no OAP/NKI. Tā pamatā bija individuālie mērķi, proti, 0,7% no OAP/NKI ES 15 dalībvalstīm un 0,33% no NKI tām 12 dalībvalstīm, kuras pievienojās 2004. un 2007. gadā. Neviens cits līdzekļu devējs nav uzņēmies tik lielas saistības palīdzības palielināšanā.

Šodien sniegtie dati saņemti no diviem avotiem — informāciju par lielāko daļu ES dalībvalstu sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), kura vāc datus par palīdzību no saviem Attīstības atbalsta komitejas (DAC) locekļiem, kā arī no citām valstīm, kuras tai iesniedz rādītājus. Par pārējām ES dalībvalstīm Komisija ir savākusi informāciju, kas paredzēta ES 2012. gada ziņojumam par finansējumu attīstībai, kas tiks iesniegts 2012. gada jūnijā.

Papildu informācija

Skatīt arī MEMO/12/243

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

1. diagramma. ES OAP globālā kontekstā.

2. diagramma. Progress, kas panākts, īstenojot 2015. gada mērķus.

1. tabula. 2011. gada OAP līmenis un prognozes 2015. gadam.


Side Bar