Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pasak Komisijos nario A. Piebalgo, siaučiant krizei ES negali pamiršti neturtingiausių pasaulio gyventojų. 2011 m. ES išliko didžiausia pasaulyje paramos teikėja

2012 m. balandžio 4 d., Briuselis. 2011 m. Europos Sąjunga ir 27 jos valstybės narės paramai vystymuisi skyrė 53 mlrd. eurų. Kaip matyti iš šiandien OECD paskelbtų preliminarių oficialios paramos vystymuisi duomenų, ši suma sudaro daugiau nei pusę oficialios pasaulio paramos vystymuisi, o ES išlieka didžiausia pasaulyje paramos teikėja. Šiais didelių biudžeto apribojimų laikais 16 valstybių narių sugebėjo padidinti savo paramą. Trys iš jų yra tarp penkių didžiausių paramos teikėjų pasaulyje, o keturios valstybės narės jau pasiekė tikslą paramai skirti 0,7 % bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Europos Sąjungos oficiali parama vystymuisi sudaro 0,42 % ES BNP – tai daugiau, nei skiria kiti pagrindiniai paramos teikėjai. Tačiau vis dar reikia stengtis, kad būtų pasiektas sutartas tikslas – iki 2015 m. ES skiriama parama turi sudaryti 0,7 % BNP.

Komisijos narys Andris Piebalgas komentavo: „Nepaisant krizės, Europa ir toliau reiškia solidarumą su neturtingiausiais pasaulio gyventojais. Per pastaruosius dešimt metų Europos Sąjungos remiami milijonai gyventojų išbrido iš skurdo, išgelbėta daugybė gyvybių. Parama vystymuisi yra ir solidarumo ženklas, ir investicija į saugesnį bei labiau klestintį pasaulį. Todėl raginu valstybes nares ir toliau siekti, kad iki 2015 m. oficiali parama vystymuisi padidėtų iki 0,7 % BNP.“

Tačiau paramos skirta apie 500 mln. eurų mažiau nei 2010 m.: pastaraisiais metais skirta 0,44 % BNP, o 2011 m. – 0,42 %. To priežastis – prieštaringi valstybių narių rezultatai.

  • Keturios ES valstybės narės (Švedija, Danija, Nyderlandai ir Liuksemburgas) viršija nustatytą 0,7 % tikslą. Danija, Liuksemburgas ir Švedija paramai siekia skirti 1 % BNP.

  • Kitos valstybės narės, kaip antai JK, artėja prie 0,7 % tikslo arba skiria didesnę nei 2010 m. (tikslas – 0,51 % BNP) paramą (Belgija, Suomija, Airija). 2011 m. Vokietija ir Italija labai padidino paramai numatytą biudžetą.

  • Tik viena iš 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių nepadidino arba neišlaikė skiriamos paramos lygio. Labiausiai paramą padidino Malta, ją gerokai padidino ir Rumunija, Lietuva bei Estija.

Pagrindiniai faktai

2005 m. ES valstybės narės įsipareigojo iki 2015 m. oficialią paramą vystymuisi (OPV) padidinti iki 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), o iki 2010 m. pasiekti tarpinį tikslą – OPV skirti 0,56 % BNP. Šie įsipareigojimai buvo paremti individualiais tikslais: ES-15 šalys OPV įsipareigojo skirti 0,7 % BNP, o 12 valstybių narių, kurios prie ES prisijungė 2004 ir 2007 m. – 0,33 % BNP. Joks kitas paramos teikėjas neprisiėmė tokių didelių įsipareigojimų padidinti paramą.

Šiandien pateikti duomenys gauti iš dviejų šaltinių. Daugumos ES valstybių narių duomenis pateikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), kuri renka informaciją apie Paramos vystymuisi komiteto (PVK) narių ir kitų šalių teikiamą paramą. Likusių ES valstybių narių duomenis Komisija surinko rengdama 2012 m. ES vystymosi finansavimo ataskaitą, kuri bus paskelbta 2012 m. birželio mėnesį.

Daugiau informacijos

Taip pat žr. MEMO/12/243.

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Contacts :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

1 graf. ES OPV pasaulio mastu

2 graf. Pažanga iki 2015 m.

1 lentelė. 2011 m. OPV lygiai ir prognozės iki 2015 m.


Side Bar