Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU ei saa kriisinkään aikana unohtaa maailman köyhimpiäEU vahvisti vuonna 2011 asemiaan maailman suurimpana avunantajana

Bryssel 4. huhtikuuta 2012 – Euroopan unioni ja sen 27 jäsenvaltiota olivat vuonna 2011 edelleen maailman suurin kehitysavun antaja. OECD:n tänään julkaisemista alustavista tiedoista käy ilmi, että EU-maiden vuonna 2011 kehitysapuun käyttämät 53 miljardia euroa oli yli puolet maailman virallisesta kehitysavusta. Vaikka budjettivarojen käyttöön kohdistuu tiukkoja rajoituksia, jäsenvaltioista 16 onnistui kasvattamaan apuaan. Kolme niistä kuuluu maailman viiden suurimman avunantajan joukkoon, ja neljä on jo saavuttanut tavoitteen, jonka mukaan kehitysapuun olisi käytettävä 0,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon (BKTL). EU:n virallisen kehitysavun osuus oli 0,42 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:oon. Tulos on parempi kuin muilla suurilla avunantajilla. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä, jotta vuodeksi 2015 sovittu tavoite korottaa kehitysapu 0,7 prosenttiin onnistutaan saavuttamaan.

Komissaari Piebalgsin mukaan Eurooppa on näin näyttänyt, että kriisistä huolimatta se osoittaa yhteisvastuullisuutta maailman köyhimpiä kohtaan. ”EU on viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana auttanut miljoonia ihmisiä pääsemään köyhyydestä ja pelastanut lukemattomia ihmishenkiä. Kehitysapu on sekä yhteisvastuullisuutta että sijoitus maailman muuttamiseen turvallisemmaksi ja vauraammaksi. Sen vuoksi kehotan jäsenvaltioita vahvistamaan sitoumuksensa kasvattaa virallisen kehitysapunsa osuus 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2015 mennessä”, komissaari Piebalgs totesi.

Vuonna 2011 EU:n virallinen kehitysapu supistui noin 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2010, vaikka se oli sitä ennen kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna finanssi- ja talouskriisistä huolimatta. Tämä merkitsi sitä, että kun osuus vuonna 2010 oli vielä 0,44 prosenttia suhteessa BKTL:oon, se putosi 0,42 prosenttiin vuonna 2011. Tämä pohjautuu jäsenvaltioiden erilaisiin tuloksiin.

  • Neljä jäsenvaltiota (Ruotsi, Tanska, Alankomaat ja Luxemburg) ylitti jälleen 0,7 prosentin tavoitteen, ja niistä Ruotsi, Tanska ja Luxemburg pyrkivät jopa 1 prosenttiin.

  • Eräät muut jäsenvaltiot lähestyivät 0,7 prosentin tasoa (Yhdistynyt kuningaskunta) tai pitivät avun osuuden vuoden 2010 tavoitetta (0,51 % suhteessa BKTL:oon) suurempana (Suomi, Belgia ja Irlanti). Saksa ja Italia kasvattivat apumäärärahojaan huomattavasti vuonna 2011.

  • EU:hun vuodesta 2004 lähtien liittyneistä jäsenvaltioista kaikki paitsi yksi ovat joko kasvattaneet apuosuuttaan tai pitäneet sen ennallaan. Malta paransi osuuttaan eniten kaikista jäsenvaltioista, minkä lisäksi Romanian, Liettuan ja Viron todettiin lisänneen apuaan merkittävästi.

Tausta

EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2005 kasvattamaan virallisen kehitysapunsa osuutta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon vuoteen 2015 mennessä ja asettivat vuoteen 2010 mennessä saavutettavaksi välitavoitteeksi 0,56 prosenttia. Taustalla oli EU:n 15 vanhalle jäsenvaltiolle virallisen kehitysavun tavoitteeksi asetettu 0,7 prosentin osuus ja EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneille 12 jäsenvaltiolle määritelty 0,33 prosentin tavoite. Muut avunantajat eivät ole sitoutuneet avun lisäämiseen näin merkittävässä määrin.

Tänään esitellyt tiedot ovat peräisin kahdesta lähteestä: useimpien EU:n jäsenvaltioiden osalta tiedot on toimittanut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, joka kerää kehitysaputietoja kehitysapukomiteansa (DAC) jäsenistä sekä muista maista, jotka ilmoittavat sille tietoja. Muiden EU:n jäsenvaltioiden osalta tiedot on koonnut komissio kehitysyhteistyön rahoitusta koskevaa EU:n vuoden 2012 vastuuraporttiaan varten. Se esitellään kesäkuussa 2012.

Lisätietoja

Ks. myös MEMO/12/243.

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EuropeAid-kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray +32 2 296 99 21

Wojtek Talko +32 2 297 85 51

Graph 1: EU ODA in Global Context

Graph 2: State of progress towards 2015

Table 1: 2011 ODA levels and projections towards 2015


Side Bar