Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Volinik Piebalgsi sõnul ei tohi EL kriisi ajal unustada maailma kõige vaesemaid. EL kindlustab oma positsiooni suurima arenguabi andjana maailmas 2011. aastal 

Brüssel, 4. aprill 2012. Euroopa Liit ja selle 27 liikmesriiki olid 2011. aastal endiselt maailma suurimad abiandjad. Täna avaldatud OECD esialgsetest andmetest ametliku arenguabi kohta selgub, et ELi riikide antud 53 miljardi euro suurune arenguabi moodustas üle poole üleilmsest ametlikust abist. Ajal, mil tehakse olulisi eelarvepiiranguid, õnnestus 16 liikmesriigil antavat abi suurendada. Neist kolm kuuluvad viie suurima abiandja hulka maailmas ja neli on juba saavutanud eesmärgi anda abina 0,7% oma kogurahvatulust. ELi ametlik arenguabi moodustas 0,42% ELi kogurahvatulust ja see ületab teiste peamiste abiandjate jõupingutused. Siiski on veel vaja pingutada, et jõuda 2015. aastaks kokkulepitud 0,7%-ni ELi kogurahvatulust.

Volinik Andris Piebalgs märkis: „Kriisist hoolimata jääb Euroopa solidaarseks maailma vaeseimatega. ELi abi on viimase kümne aasta jooksul aidanud miljonitel inimestel pääseda vaesusest ja päästnud lugematuid inimelusid. Arenguabi on nii solidaarsuse väljendus kui ka investeering ohutumasse ja jõukamasse maailma. Seepärast kutsun liikmesriike üles kinnitama oma kohustust saavutada 2015. aastaks seatud eesmärk suurendada ametlikku arenguabi 0,7%-ni kogurahvatulust.”

Enne 2011. aastat suurenes ELi ametlik arenguabi kolmel järjestikusel aastal hoolimata finants- ja majanduskriisist, kuid 2011. aastal vähenes see võrreldes 2010. aastaga 500 miljoni euro võrra, langedes 0,44%-lt kogurahvatulust (2010) 0,42%-le (2011). Selle põhjuseks on liikmesriikide erinevad tulemused.

  • ELi neli liikmesriiki (Rootsi, Taani, Madalmaad ja Luksemburg) ületavad jätkuvalt 0,7% taseme, neist Luksemburg, Taani ja Rootsi on seadnud endale eesmärgiks anda abina 1% kogurahvatulust.

  • Teised liikmesriigid kas lähenevad 0,7%-le (Ühendkuningriik) või säilitavad abitaseme, mis ületab 2010. aasta eesmärki anda abina 0,51% kogurahvatulust (Belgia, Soome, Iirimaa). Saksamaa ja Itaalia suurendasid 2011. aastal oluliselt arenguabi eelarvet.

  • Kõik ELiga 2004. aastast alates liitunud liikmesriigid peale ühe on oma abi kas suurendanud või säilitanud sama taseme. Malta on liikmesriikidest enim abisummat suurendanud ning ka Rumeenia, Leedu ja Eesti panus on oluliselt kasvanud.

Taustteave:

2005. aastal lubasid ELi liikmesriigid suurendada 2015. aastaks ametliku arenguabi 0,7%-ni kogurahvatulust, seades vahe-eesmärgiks saavutada 2010. aastaks 0,56% tase kogurahvatulust. Selle eesmärgi seadmisel lähtuti EL 15-le püstitatud individuaalsetest eesmärkidest saavutada ametliku arenguabi osakaaluks kogurahvatulust 0,7% ning 2004. ja 2007. aastal ELiga ühinenud 12 liikmesriigi puhul 0,33%. Ükski teine abiandja ei ole võtnud abi suurendamiseks selliseid kohustusi.

Täna esitatud andmed pärinevad kahest allikast. Enamiku ELi liikmesriikide kohta esitatud andmed on pärit Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonilt (OECD), kes kogub abi käsitlevaid andmeid arenguabikomitee liikmete ning ka teiste riikide kohta, kes talle andmeid esitavad. Ülejäänud ELi liikmesriikide kohta on komisjon kogunud andmed ELi aruandluskohustusest tuleneva aruande jaoks, mis käsitleb arengu rahastamist. Nimetatud aruanne esitatakse 2012. aasta juunis.

Lisateave

Vt ka MEMO/12/243

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

Kontaktisikud:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Graph 1: EU ODA in Global Context

Graph 2: State of progress towards 2015

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Table 1: 2011 ODA levels and projections towards 2015


Side Bar