Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komisař Piebalgs: „Ani v době krize nesmí EU zapomínat na ty nejchudší.“ EU zůstala i v roce 2011 největším dárcem pomoci na světě

Brusel 4. dubna 2012 – Jak ukazují předběžné údaje o oficiální rozvojové pomoci, které dnes zveřejnila OECD, v roce 2011 vydala Evropská unie a jejích 27 členských států na rozvojovou pomoc celkem 53 miliard EUR. To představuje více než polovinu veškeré světové oficiální pomoci a činí z EU i nadále největšího dárce pomoci na světě. 16 členských států dokázalo bez ohledu na současná rozpočtová omezení ještě zvýšit objem poskytované pomoci. Tři z těchto států se přitom řadí mezi pět největších světových dárců pomoci a čtyři z nich již splnily stanovený cíl, když na pomoc věnovaly 0,7 % svého hrubého národního důchodu (HND). Oficiální rozvojová pomoc poskytovaná EU dosáhla 0,42 % jejího HND, což je více než u ostatních významných dárců. Aby však byl splněn dohodnutý cíl, kterým je věnovat do roku 2015 na pomoc 0,7 % HND, musí EU ještě zintenzivnit své úsilí.

Komisař Piebalgs k tomu uvedl: „Evropa navzdory krizi znovu potvrzuje svou solidaritu s těmi nejchudšími z celého světa. V posledních deseti letech pomohla EU milionům lidí vymanit se z chudoby a zachránila nespočet životů. Rozvojová pomoc je projevem solidarity a současně investicí pro svět bezpečnější a více prosperující. Vyzývám proto členské státy, aby znovu potvrdily svůj závazek do roku 2015 zvýšit objem oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % HND.“

Oficiální rozvojová pomoc EU se po tři roky nepřetržitě zvyšovala, bez ohledu na finanční a ekonomickou krizi. V loňském roce se však v roce 2011 snížila zhruba o 500 milionů EUR na 0,42 % HND, poté co v roce 2010 dosahovala ještě 0,44 %. Důvodem jsou nevyrovnané výsledky, jichž dosáhly členské státy.

  • Čtyři členské státy (Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Lucembursko) nadále překonávají cílovou hodnotu 0,7 %, přičemž Dánsko, Lucembursko a Švédsko směřují k dosažení 1 % svého HND.

  • Další státy buď směřují k dosažení cílové hodnoty 0,7 % (např. Velká Británie), nebo udržují objem poskytované pomoci nad 0,51 % HND, což byl cíl pro rok 2010 (Belgie, Finsko, Irsko). Německo a Itálie v roce 2011 výrazně navýšily rozpočet vyčleněný na pomoc.

  • Až na jednu výjimku všechny členské státy, které vstoupily do EU od roku 2004, zvýšily objem poskytované pomoci nebo jej zachovaly, přičemž největší růst z celé EU zaznamenala Malta a významného zvýšení dosáhly rovněž Rumunsko, Litva a Estonsko.

Souvislosti:

V roce 2005 se členské státy EU zavázaly, že do roku 2015 zvýší objem oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND), a jako průběžný cíl stanovily hodnotu 0,56 % HND do roku 2010. Tyto hodnoty vycházely z individuálních cílů ve výši 0,7 % HND v případě států EU-15 a 0,33 % HND v případě dvanácti států, které k EU přistoupily v letech 2004 a 2007. Žádní jiní dárci se tak výrazně k navýšení pomoci nezavázali.

Dnes zveřejněné údaje mají dva zdroje: V případě většiny členských států EU poskytla informace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sbírá údaje o pomoci od členů svého výboru pro rozvojovou spolupráci (DAC), jakož i od jiných zemí, které jí poskytují údaje. Pokud jde o zbývající členské státy EU, Komise získala příslušné informace v souvislosti se svou zprávou o posílení odpovědnosti EU za financování rozvoje za rok 2012, kterou předloží v červnu 2012.

Další informace:

Viz též MEMO/12/243

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551

Graf 1: Oficiální rozvojová pomoc poskytovaná EU – globální souvislosti

Graf 2: Směřování k cíli pro rok 2015

Tabulka č. 1: Objem oficiální rozvojové pomoci v roce 2011 a předpokládaný vývoj do roku 2015


Side Bar