Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„Във времена на криза ЕС не трябва да забравя за най-бедните в света“, казва комисар Пиебалгс. ЕС затвърждава позицията си на най-големия дарител в света

Брюксел, 4 април 2012 г. — с 53 млн.евро помощ за развитие през 2011 г. Европейският съюз заедно с 27-те си държави членки остава най-големият дарител на помощ, който предоставя над половината официална помощ в световен план, показват предварителните изчисления за официалната помощ за развитие, публикувани днес от ОИСР. Във време на сериозни бюджетни затруднения, 16 държави членки успяха да увеличат своята помощ, три от тях са класирани сред петте най-големи световни дарители, а четири от тях вече са постигнали целта за изразходване на 0,7 % от своя брутен национален доход (БНД) за помощ. Официалната помощ на ЕС за развитие достигна 0,42 % от БНД на ЕС, което надхвърля усилията на други големи дарители. Въпреки това все още са необходими усилия, за да се достигне съгласуваната цел от 0,7 % БНД на ЕС до 2015 г.

Комисар Пиебалгс заяви: „Въпреки кризата Европа отново потвърждава солидарността си с най-бедните по целия свят. Благодарение на помощта на ЕС през последното десетилетие милиони хора бяха спасени от бедност или смърт. Помощта за развитие е едновременно и израз на солидарност, и инвестиция, за по-голяма безопасност и благоденствие в света. Затова призовавам държавите членки да потвърдят ангажимента си да постигнат целта за увеличаване на официалната помощ за развитие до 0,7 % от БНД до 2015 г.“

След като нарастваше три последователни години въпреки финансовата и икономическата криза, официалната помощ на ЕС намаля с около 500 млн. евро в сравнение с 2010 г., спад от 0,44 % от БНД през 2010 г. на 0,42 % през 2011 г. Тези обобщени данни крият различно положение в отделните държави членки:

  • четири държави — членки на ЕС (Швеция, Дания, Холандия и Люксембург), продължават да надхвърлят целта от 0,7 % , като Дания, Люксембург и Швеция се стремят да достигнат 1 % от БНД.

  • други държави членки отбелязват напредък към постигането на целта от 0,7 %, например Обединеното кралство, или поддържат нива на помощ над целта за 2010 г. от 0,51 % от БНД (Белгия, Финландия, Ирландия). През 2011 г. Германия и Италия значително увеличиха бюджета си за помощ.

  • от държавите членки, които се присъединиха към ЕС от 2004 г. насам, всички без една са увеличили или поддържат нивата си на помощ, като Малта отбелязва най-висок ръст в ЕС, а Румъния, Литва и Естония също отбелязват значително увеличение.

Контекст:

През 2005 г. държавите членки пледираха за увеличаване на официалната помощ за развитие (OПР) до 0,7 % от брутния национален доход (БНД) до 2015 г. и включиха междинна цел от 0,56 % ОПР/БНД до 2010 г. Тези цели бяха определени въз основа на индивидуални цели от 0,7 % от ОПР/БНД за 15-те стари държави — членки на ЕС, и 0,33 % от БНД за 12-те държави членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и 2007 г. Нито един друг дарител не е поел такъв значителен ангажимент за увеличаване на помощта.

Данните, представени днес, са от два източника. За повечето от държавите — членки на ЕС, информацията се предоставя от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която събира данни за помощ за членовете си чрез Комитета за подпомагане на развитието (КПР) , както и от други държави, които ѝ докладват своите данни. За останалите държави — членки на ЕС, Комисията е събрала информация за доклада си за отчетността по отношение на финансирането на развитието за 2012 г., който ще бъде представен през юни 2012 г .

За повече информация

Вж. също MEMO/12/243.

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

За връзка:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Графика 1: ОПР на ЕС в световен мащаб

Графика 2: Развитие до 2015 г.

Таблица 1: Нива на ОПР за 2011 г. и прогнози до 2015 г.


Side Bar