Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen uppdaterar listan över svartlistade flygbolag

Bryssel den 3 april 2012 – EU-kommissionen antar i dag den nittonde uppdateringen av ”svarta listan” över flygbolag som av säkerhetsskäl belagts med verksamhetsförbud och driftsrestriktioner inom EU. Det venezuelanska flygbolaget Conviasa lades till på listan på grund av kvarstående säkerhetsproblem. Efter konstruktiva samråd beslutade libyska myndigheter att vidta kraftfulla åtgärder för alla libyska flygbolag, vilket innebär att de inte får flyga till EU förrän tidigast i november 2012.

–Kommissionen kommer att göra vad som krävs för att hjälpa grannländerna att bygga upp en teknisk och administrativ kunskap så att säkerhetsproblem kan lösas så snabbt och effektivt som möjligt, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas. Innan problemen är lösta måste säkerheten komma först. Vi har inte råd med kompromisser. Där det finns bevis, i eller utanför EU, på att flygbolag inte är säkra måste vi agera så att alla risker för flygsäkerheten definitivt undviks.

EU-kommissionen antar i dag den nittonde uppdateringen av den europeiska listan över flygbolag med verksamhetsförbud och andra driftsrestriktioner i EU, mer känd som ”svarta listan”. Beslutet baseras på det enhälliga yttrandet från flygsäkerhetskommittén, som består av företrädare för de 27 EU-länderna, Kroatien, Norge, Island, Schweiz och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa). Den nya listan ersätter den föregående från november 2011 och finns på kommissionens webbplats.

Ett verksamhetsförbud för Conviasa krävdes för att begränsa säkerhetsriskerna efter ett flertal säkerhetsbrister som framkommit vid olyckor och vid rampinspektioner på flygplatser inom EU. Säkerheten hos två andra venezuelanska flygbolag, Estellar Latinoamerica och Aerotuy, granskades också grundligt, men inga åtgärder ansågs nödvändiga i dagsläget. Dessa två företag kommer dock att fortsätta övervakas noggrant.

Det framkom även allvarliga problem med säkerhetstillsynen av libyska flygbolag. Intensiva samråd hölls med de civila luftfartsmyndigheterna i Libyen och med den libyska transportministern. De libyska civila luftfartsmyndigheterna antog därefter restriktioner för alla libyska flygbolag, vilket innebär att de inte får flyga till EU minst fram till den 22 november 2012. Därför ansåg kommissionen, med stöd av flygsäkerhetskommittén, att libyska flygbolag inte behövde tas upp på svarta listan. Genomförandet av de åtgärder som beslutats av de libyska myndigheterna övervakas dock noggrant.

Svarta listan uppdaterades även med flygbolag i länder som redan fanns på listan: Jet Congo Airways i Kongo; Punto Azul lades till för Ekvatorialguinea medan GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines och EGAMS togs bort eftersom deras verksamheter upphört; i Indonesien lades nyligen godkända TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation och Matthew Air Nusantara till, medan Megantara togs bort eftersom verksamheten upphört; för Mauritanien lades Mauritania Airlines till medan Mauritania Airways togs bort eftersom verksamheten upphört; för Filippinerna lades Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. och Island Helicopter Services till.

EU-kommissionen erkänner de insatser som gjorts av tillsynsmyndigheterna i Albanien, Aruba, Indonesien, Libyen, Pakistan och Ryssland för att reformera det civila luftfartssystemet och förbättra säkerheten så att de internationella säkerhetsnormerna tillämpas effektivt och konsekvent. Kommissionen är beredd att aktivt stödja dessa reformer i samarbete med Icao, EU-länderna och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

EU-kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att de internationella säkerhetsnormerna efterlevs och har gett Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i uppdrag att utföra tekniska stöduppdrag för att hjälpa de behöriga myndigheterna i ett antal stater i deras säkerhetsinsatser.

I den uppdaterade europeiska listan ingår alla flygbolag som är certifierade i 21 stater, vilket sammanlagt uppgår till 279 kända flygbolag som har totalt trafikförbud i EU: Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag av tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag av sex flygbolag), Kazakstan (med undantag av ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Mauretanien, Moçambique, Filippinerna, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia.

På listan finns också fem enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam, Meridian Airways från Ghana, Rollins Air från Honduras, Silverback Cargo Freighters från Rwanda och Conviasa från Venezuela.

Dessutom omfattar listan elva flygbolag som omfattas av verksamhetsvillkor och tillåts bedriva trafik i EU med strikta begränsningar: Air Astana från Kazakstan, Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea, Airlift International från Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar och Jordan Aviation.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar