Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija posodobila evropski varnostni seznam letalskih družb s prepovedjo opravljanja letov

Bruselj, 3. april 2012 – Evropska komisija je danes sprejela 19. posodobitev evropskega varnostnega seznama letalskih prevoznikov, za katere zaradi varnostnih razlogov velja prepoved ali omejitev opravljanja letov znotraj Evropske unije. Na seznam je bila dodana družba Conviasa, certificirana v Venezueli, zaradi številnih varnostnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s to družbo. Po konstruktivnem posvetovanju so se libijski organi odločili za sprejetje odločnih ukrepov, ki bodo veljali za vse letalske prevoznike z dovoljenjem za delovanje v Libiji in ki jim prepovedujejo lete v EU vsaj do novembra 2012.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Komisija bo naredila vse, da bo svojim sosedom kar najhitreje in najučinkoviteje pomagala vzpostaviti tehnične in upravne zmogljivosti za odpravljanje težav na področju varnosti. Dotlej pa je najpomembnejša varnost. Na tem področju si ne moremo privoščiti kompromisov. Če v Evropski uniji ali zunaj nje obstajajo dokazi, da letalski prevozniki ne letijo varno, moramo ukrepati in tako preprečiti morebitna varnostna tveganja.“

Evropska komisija je danes sprejela 19. posodobitev evropskega varnostnega seznama letalskih prevoznikov, za katere veljajo prepoved opravljanja letov in druge omejitve delovanja znotraj EU, bolj znanega pod imenom „evropski seznam prepovedanih letalskih družb“. Ta odločitev temelji na soglasnem mnenju Odbora za varnost v zračnem prometu, ki ga sestavljajo predstavniki 27 držav članic EU, Hrvaške, Norveške, Islandije, Švice in Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA). Novi seznam nadomešča prejšnjega, ki je bil sprejet novembra 2011, in je na voljo na spletni strani Komisije.

Da bi omejili varnostna tveganja, je bilo treba družbi Conviasa, certificirani v Bolivarski republiki Venezueli, prepovedati lete v EU zaradi številnih varnostnih vprašanj, ki se pojavljajo pri nesrečah in pregledih na ploščadi na letališčih EU. Prav tako se je natančno preverila varnost delovanja še dveh venezuelskih letalskih prevoznikov Estellar Latinoamerica in Aerotuy, vendar na tej stopnji ukrepi še niso potrebni. Kljub temu ta dva letalska prevoznika ostajata pod strožjim nadzorom.

Resne skrbi glede nadzora varnosti pa so se pojavile v zvezi z letalskimi prevozniki, certificiranimi v Libiji. Zato so se opravila intenzivna posvetovanja z libijskimi organi za civilno letalstvo in libijskim ministrom za promet. Posledično so libijski organi za civilno letalstvo sprejeli omejitve, ki veljajo za vse letalske prevoznike, certificirane v Libiji, in jim prepovedujejo lete v EU. Te omejitve so začele veljati takoj in se bodo izvajale vsaj do 22. novembra 2012.

Na tej podlagi je Komisija ob polni podpori Odbora za varnost zračnega prometa menila, da vključitev libijskih letalskih prevoznikov na evropski seznam prepovedanih letalskih družb ni potrebna. Kljub temu bo še naprej pozorno spreljala izvajanje ukrepov, ki so jih sprejeli libijski organi.

Evropski seznam prepovedanih letalskih družb je bil posodobljen tudi, da se vanj vključijo letalski prevozniki iz držav, navedenih na seznamu iz prejšnjih odločitev: za Demokratično republiko Kongo je bila dodana družba Jet Congo Airways; za Ekvatorialno Gvinejo je bila dodana družba Punto Azul, družbe GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines in EGAMS pa so bile umaknjene s seznama, ker so bili predloženi dokazi o prenehanju njihovega delovanja; za Indonezijo so bile dodane na novo certificirane družbe TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation in Matthew Air Nusantara, družba Megantara pa je bila umaknjena s seznama, ker so bili predloženi dokazi o prenehanju njenega delovanja; za Mavretanijo je bila dodana družba Mauritania Airlines, družba Mauritania Airways pa je bila umaknjena s seznama, ker so bili predloženi dokazi o prenehanju njenega delovanja; za Filipine so bile dodane družbe Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. in Island Helicopter Services.

Komisija je priznala prizadevanja organov za nadzor varnosti Albanije, Arube, Indonezije, Libije, Pakistana in Rusije, da bi reformirali sistem civilnega letalstva in predvsem izboljšali varnost za zagotovitev, da se mednarodni varnostni standardi izvajajo učinkovito in dosledno. Komisija jim je pripravljena dejavno pomagati pri teh reformah v sodelovanju z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), državami članicami EU in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu.

Komisija ostaja v celoti zavezana podpiranju boljšega izpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, kadar koli je to mogoče. Zato je pooblastila Evropsko agencijo za varnost v letalstvu za izvajanje misij za tehnično pomoč pristojnim organom številnih držav pri njihovem prizadevanju za večjo varnost.

Posodobljeni evropski seznam prepovedanih letalskih družb vsebuje vse letalske prevoznike (tj. 279 znanih prevoznikov), certificirane v 21 državah, s popolno prepovedjo opravljanja letov v Evropsko unijo: Afganistan, Angola, Benin, Republika Kongo, Demokratična republika Kongo, Džibuti, Ekvatorialna Gvineja, Gabon (razen treh letalskih prevoznikov, ki lahko opravljajo lete pod določenimi pogoji in omejitvami), Indonezija (razen šestih prevoznikov), Kazahstan (razen enega prevoznika, ki lahko opravlja lete pod določenimi pogoji in omejitvami), Kirgizistan, Liberija, Mavretanija, Mozambik, Filipini, Sierra Leone, São Tomé in Principe, Sudan, Svazi in Zambija.

Na seznamu je tudi pet posameznih letalskih prevoznikov: Blue Wing Airlines iz Surinama, Meridian Airways iz Gane, Rollins Air iz Hondurasa, Silverback Cargo Freighters iz Ruande in Conviasa iz Bolivarske republike Venezuele.

Poleg tega je na seznamu tudi enajst letalskih prevoznikov, za katere veljajo omejitve delovanja in ki lahko opravljajo lete v Evropsko unijo le pod strogimi pogoji: že omenjena Air Astana iz Kazahstana, Air Koryo iz Demokratične ljudske republike Koreje, Airlift International iz Gane, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines in SN2AG iz Gabona, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar in Jordan Aviation.

Kontakta:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461


Side Bar