Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie actualiseert de Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen met exploitatieverbod

Brussel, 3 april 2012 - Vandaag heeft de Europese Commissie de 19de versie aangenomen van de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie om veiligheidsredenen een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd. Conviase, een maatschappij met een Venezolaanse vergunning, is omwille van aanhoudende veiligheidsproblemen aan de lijst toegevoegd. Na constructief overleg hebben de Libische autoriteiten besloten strenge maatregelen op te leggen aan alle maatschappijen met een Libische vergunning. Hierdoor mogen zij minstens tot november 2012 niet meer naar de EU vliegen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "De Commissie stelt alles in het werk om zijn buren bij te staan bij het uitbouwen van hun technische en administratieve capaciteit om alle problemen op het gebied van veiligheid zo snel en efficiënt mogelijk uit de wereld te helpen. Tot het zover is, komt veiligheid voor ons op de eerste plaats. Daarmee valt niet te schipperen. Wanneer wij over bewijzen beschikken dat luchtvaartmaatschappijen binnen of buiten de Europese Unie niet veilig opereren, dan moeten wij maatregelen nemen om te waarborgen dat alle veiligheidsrisico’s worden uitgesloten.”

De Europese Commissie heeft vandaag de 19de versie aangenomen van de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie een exploitatieverbod en andere exploitatiebeperkingen zijn opgelegd, de zogenaamde "zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen". Dit besluit is gebaseerd op het unaniem advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 27 EU-lidstaten en van Kroatië, IJsland, Zwitserland en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). De nieuwe zwarte lijst vervangt de vorige van november 2011 en kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie.

Om veiligheidsrisico's uit te sluiten, zag de Commissie zich genoodzaakt een exploitatieverbod op te leggen aan Conviasa, een maatschappij met een vergunning van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Bij deze maatschappij zijn door ongevallen en bij platforminspecties op Europese luchthavens talrijke veiligheidsproblemen aan het licht gekomen. Ook twee andere Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen, Estellar Latinoamerica en Aerotuy, kregen een lagere veiligheidsscore maar in deze gevallen werden maatregelen nog niet noodzakelijk geacht. Niettemin blijven deze twee maatschappijen onder verscherpt toezicht staan.

Er bestaat ernstige bezorgdheid over het veiligheidstoezicht op luchtvaartmaatschappijen met een Libische vergunning. Daarom vond intensief overleg plaats met de Libische burgerluchtvaartautoriteiten en met het Libische ministerie van Vervoer. Als gevolg hiervan hebben de Libische burgerluchtvaartautoriteiten strenge beperkingen opgelegd aan alle maatschappijen met een Libische vergunning, waardoor zij met onmiddellijke ingang en minstens tot 22 november 2012 niet meer naar de EU mogen vliegen. Op basis daarvan heeft de Commissie, daarin volledig bijgetreden door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, besloten dat het niet nodig was de Libische luchtvaartmaatschappijen toe te voegen aan de Europese zwarte lijst. Niettemin blijft men nauwlettend toezien op de uitvoering van de door de Libische autoriteiten genomen beslissingen.

De Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen is tevens geactualiseerd op basis van eerdere beslissingen over maatschappijen uit landen die op de lijst staan: voor de Democratische Republiek Congo is Jet Airways toegevoegd; Voor Equatoriaal Guinea is Punto Azul toegevoegd, terwijl GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines en EGAMS zijn geschrapt omdat ze hun activiteiten hebben gestaakt; voor Indonesië zijn TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation en Matthew Air Nusantara, die onlangs een Indonesische vergunning hebben gekregen, toegevoegd, terwijl Megantara geschrapt is omdat het zijn activiteiten heeft gestaakt; voor Mauritanië is Mauritania Airlines toegevoegd, terwijl Mauritania Airways is geschrapt omdat het niet meer actief is; voor de Filippijnen zijn Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. en Island Helicopter Services toegevoegd.

Ten slotte erkent de Commissie de inspanningen die de veiligheidsautoriteiten van Albanië, Aruba, Indonesië, Libië, Pakistan en Rusland hebben geleverd om hun burgerluchtvaartsysteem te verbeteren en op die manier te waarborgen dat de internationale veiligheidsnormen daadwerkelijk en consequent worden nageleefd. De Commissie is bereid om deze hervormingen in samenwerking met de ICAO, de lidstaten van de EU en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart actief te ondersteunen.

De Commissie blijft alles in het werk stellen om de naleving van de internationale veiligheidsnormen zoveel mogelijk te ondersteunen en heeft daarom het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart de opdracht gegeven een reeks technische bijstandsmissies uit te voeren om de bevoegde autoriteiten van een aantal te landen te helpen bij het verbeteren van de veiligheid.

In de bijgewerkte Europese zwarte lijst is een volledig exploitatieverbod in de Europese Unie opgelegd aan 279 luchtvaartmaatschappijen uit 21 landen: Afghanistan, Angola, Benin, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Gabon (met uitzondering van drie maatschappijen, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Indonesië (met uitzondering van zes maatschappijen), Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Kirgizië, Liberia, Mauritanië, Mozambique, de Filippijnen, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Soedan, Swaziland en Zambia.

De lijst bevat ook vijf individuele maatschappijen: Blue Wing Airlines uit Suriname, Meridian Airways uit Ghana, Rollins Air uit Honduras, Silverback Cargo Freighters uit Rwanda en Conviasa uit de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

De lijst bevat voorts ook elf maatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen zijn opgelegd en die naar de EU mogen vliegen onder strikte beperkingen en voorwaarden: Air Astana uit Kazachstan, zoals eerder vermeld, Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, Airlift International uit Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines en SN2AG uit Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar en Jordan Aviation.

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar