Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija atjaunina to gaisa pārvadātāju sarakstu, kam Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums

Briselē, 2012. gada 3. aprīlī. Eiropas Komisija šodien pieņēma 19. atjaunināto redakciju to gaisa pārvadātāju Eiropas sarakstam, kam drošības apsvērumu dēļ noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi Eiropas Savienībā. Conviasa, Venecuēlā sertificēts gaisa pārvadātājs, tika pievienots sarakstam, jo pastāvēja ievērojamas bažas par drošību. Pēc konstruktīvām apspriedēm Lībijas iestādes nolēma pieņemt stingrus pasākumus, kas piemērojami visiem Lībijā licencētajiem gaisa pārvadātājiem, tiem aizliedzot veikt lidojumus uz ES vismaz līdz 2012. gada novembrim.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: “Komisija netaupīs pūles, lai palīdzētu saviem kaimiņiem nostiprināt savas tehniskās un administratīvās spējas pārvarēt visas varbūtējās problēmas drošības jomā, cik vien ātri un efektīvi tas ir iespējams. Tajā pašā laikā nav nekā svarīgāka par drošību. Mēs nevaram atļauties likt uz spēles drošību. Ja mūsu rīcībā ir fakti par to, ka Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ir gaisa pārvadātāji, kuru darbība nav droša, mums ir jārīkojas, lai garantētu, ka tiek izslēgts jebkāds risks.”

Eiropas Komisija šodien pieņēma 19. atjaunināto redakciju to gaisa pārvadātāju sarakstam, kam Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi; šis saraksts labāk pazīstams kā "aviokompāniju melnais saraksts". Lēmums pamatojas uz Aviācijas drošības komitejas, kurā ietilpst 27 ES dalībvalstu, Horvātijas, Norvēģijas, Islandes, Šveices un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) pārstāvji, vienprātīgu atzinumu. Jaunais saraksts aizstāj iepriekšējo 2011. gada novembrī sagatavoto sarakstu un ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē .

Lai nodrošinātu, ka drošības riski tiek iespējami mazināti, tika noteikts darbības aizliegums Venecuēlas Bolivāra Republikā sertificētajam Conviasa, jo no negadījumiem un ES lidostās veikto perona pārbaužu rezultātiem izriet lielas bažas par drošību. Arī divu citu Venecuēlas gaisa pārvadātāju — Estellar Latinoamerica un Aerotuy — drošības rādītāji tika padziļināti pārskatīti, bet šajā stadijā pasākumus neatzina par vajadzīgiem. Tomēr šie divi gaisa pārvadātāji joprojām tiek pastiprināti uzraudzīti.

Nopietnas bažas tika izteiktas par Lībijā licencēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību. Tāpēc notika intensīva apspriešanās ar Lībijas civilās aviācijas iestādēm un ar Lībijas Transporta ministru. Rezultātā Lībijas civilās aviācijas iestādes ir pieņēmušas ierobežojumus, ko piemēro visiem Lībijā licencētajiem gaisa pārvadātājiem un kas aizliedz tiem veikt lidojumus uz ES; šie aizliegumi stājas spēkā nekavējoties un turpināsies vismaz līdz 2012. gada 22. novembrim.

Pamatojoties uz to, Komisija ar pilnīgu Aviācijas drošības komitejas atbalstu secināja, ka Lībijas gaisa pārvadātāju iekļaušana aviokompāniju melnajā sarakstā nebija vajadzīga. Tomēr Lībijas iestāžu pieņemto pasākumu īstenošana joprojām ir cieši jāuzrauga.

Aviokompāniju melnais saraksts tika atjaunots arī, lai atspoguļotu ar iepriekšējiem lēmumiem sarakstā ietverto valstu gaisa pārvadātājus: Kongo Demokrātiskā Republika — pievienots Jet Congo Airways; Ekvatoriālā Gvineja — pievienots Punto Azul, bet GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines un EGAMS tika svītroti no saraksta, jo saņemti pierādījumi, ka tie ir pārtraukuši savu darbību; Indonēzija — pievienoti no jauna sertificētie TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation un Matthew Air Nusantara, bet no saraksta svītrots Megantara, jo saņemti pierādījumi, ka tas ir pārtraucis darbību; Mauritānija — pievienots Mauritania Airlines, bet svītrots Mauritania Airways, jo saņemti pierādījumi, ka tas ir pārtraucis darbību; Filipīnas — pievienots Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc., Island Helicopter Services.

Visbeidzot, Komisija atzinīgi vērtē Albānijas, Arubas, Indonēzijas, Lībijas, Pakistānas un Krievijas drošības uzraudzības iestāžu centienus reformēt civilās aviācijas sistēmu un ievērojami uzlabot drošību, lai garantētu, ka starptautiskie drošības standarti tiek piemēroti efektīvi un konsekventi. Sadarbībā ar ICAO, ES dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru Komisija ir gatava aktīvi atbalstīt šīs reformas.

Eiropas Komisija ir apņēmusies darīt visu, lai, cik vien iespējams, panāktu sekmīgāku atbilstību starptautiskajiem lidojumu drošības standartiem, un šajā nolūkā ir pilnvarojusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūru veikt virkni tehniskās palīdzības apmeklējumu, kuru nolūks ir atbalstīt vairāku valstu kompetentās iestādes to centienos uzlabot lidojumu drošību.

Saskaņā ar atjaunināto aviokompāniju melno sarakstu pilnīgs darbības aizliegums Eiropas Savienībā noteikts visiem gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti 21 valstī, kopā — 279 zināmiem gaisa pārvadātājiem šādās valstīs: Afganistāna, Angola, Benina, Džibutija, Ekvatoriālā Gvineja, Filipīnas, Gabona (izņemot trīs pārvadātājus, kuri drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Indonēzija (izņemot sešus pārvadātājus), Kazahstāna (izņemot vienu pārvadātāju, kurš drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Kirgizstāna, Kongo Republika, Kongo Demokrātiskā Republika, Libērija, Mauritānija, Mozambika, Santome un Prinsipi, Sjerraleone, Sudāna, Svazilenda un Zambija.

Sarakstā arī iekļauti pieci atsevišķi pārvadājumu uzņēmumi: Blue Wing Airlines (Surinama), Meridian Airways (Gana), Rollins Air (Hondurasa), Silverback Cargo Freighters (Ruanda) un Conviasa (Venecuēlas Bolivāra Republika).

Turklāt sarakstā ir iekļauti 11 gaisa pārvadātāji, kam, ievērojot stingrus ierobežojumus un nosacījumus, atļauts veikt lidojumus uz ES: Air Astana (Kazahstāna), kā minēts iepriekš, Air Koryo (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika), Airlift International (Gana), Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines un SN2AG (Gabona), Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar un Jordan Aviation.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar