Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija atnaujino oro vežėjų, kuriems taikomas veiklos draudimas, Europos saugos sąrašą

Briuselis, 2012 m. balandžio 3 d. Šiandien Europos Komisija priėmė devynioliktą kartą atnaujintą oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių taikomas veiklos draudimas arba kurių veiklai Europos Sąjungoje taikomi apribojimai, Europos sąrašą. Dėl nepašalintų saugos trūkumų į sąrašą įrašytas Venesueloje išduotą pažymėjimą turintis oro vežėjas „Conviasa“. Po konstruktyvių konsultacijų Libijos valdžios institucijos nutarė priimti griežtas priemones, kurias taikys visiems Libijoje išduotas licencijas turintiems oro vežėjams; dėl šių priemonių tiems oro vežėjams skrydžius į Europos Sąjungą bus draudžiama vykdyti bent iki 2012 m. lapkričio mėn.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Komisija pasirengusi visais įmanomais būdais padėti kaimyninėms šalims kuo greičiau ir veiksmingiau didinti jų techninį pajėgumą ir administracinius gebėjimus, kad jos galėtų įveikti sunkumus saugos srityje. Vis dėlto svarbiausia užtikrinti saugą. Šios srities klausimų negalime spręsti kompromisu. Turėdami įrodymų, kad Europos Sąjungoje arba už jos ribų oro vežėjų skrydžiai nesaugūs, privalome užtikrinti, kad pavojus saugai būtų pašalintas.“

Šiandien Europos Komisija priėmė devynioliktą kartą atnaujintą oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių taikomas veiklos draudimas arba kurių veiklai Europos Sąjungoje taikomi apribojimai, Europos sąrašą (paprastai jis vadinamas ES skrydžių saugos sąrašu). Sprendimas grindžiamas vienbalsiai priimta Skrydžių saugos komiteto, kuriame dirba 27 Europos Sąjungos valstybių narių, Kroatijos, Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Europos aviacijos saugos agentūros atstovai, nuomone. Komisijos svetainėje paskelbtu naujuoju sąrašu pakeičiamas ankstesnis, 2011 m. lapkričio mėn. priimtas, sąrašas.

Siekiant užtikrinti saugos rizikos kontrolę nutarta, kad oro vežėjui „Conviasa“, kuriam pažymėjimas išduotas Venesuelos Bolivaro Respublikoje, būtina nustatyti veiklos draudimą dėl daugybės saugos trūkumų, pastebėtų dėl avarijų ir per ES oro uostuose atliktas orlaivių patikras perone. Be to, visapusiškai apsvarstyti kitų dviejų Venesuelos oro vežėjų – „Estellar Latinoamerica“ ir „Aerotuy“ – saugos rodikliai, tačiau nuspręsta, kad šiame etape priemonių imtis nebūtina. Vis dėlto sugriežtinta šių dviejų oro vežėjų priežiūra.

Nustatyta didelių trūkumų, susijusių su oro vežėjų, kuriems licencijos išduotos Libijoje, saugos priežiūra. Todėl aktyviai konsultuotasi su Libijos civilinės aviacijos institucijomis ir Libijos transporto ministru. Po šių konsultacijų Libijos civilinės aviacijos institucijos priėmė visiems oro vežėjams, kuriems licencijos išduotos Libijoje, taikomus apribojimus, kuriais nedelsiant ir bent iki 2012 m. lapkričio 22 d. jiems uždrausta vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą.

Atsižvelgusi į šiuos apribojimus ir visišką Skrydžių saugos komiteto pritarimą Komisija nusprendė, kad Libijos oro vežėjų įrašyti į ES skrydžių saugos sąrašą nebūtina. Tačiau bus įdėmiai stebima, kaip įgyvendinamos priemonės, kurias taikyti nusprendė Libijos institucijos.

Europos skrydžių saugos sąrašas buvo atnaujintas atsižvelgiant, be kitų dalykų, į oro vežėjus, kuriems pažymėjimai išduoti ankstesnių sprendimų sąrašuose paminėtose valstybėse: įrašytas Kongo Demokratinės Respublikos oro vežėjas „Jet Congo Airways“; įrašytas Pusiaujo Gvinėjos oro vežėjas „Punto Azul“, o išbraukti oro vežėjai GETRA, „Guinea Airways“, UTAGE, „Euroguineana de Aviacion y Transportes“, „General Work Aviacion“, „Star Equatorial Airlines“ ir EGAMS, nes gauta įrodymų, kad jie nutraukė veiklą; įrašyti Indonezijos oro vežėjai „TransNusa Aviation Mandiri“, „Enggang Air Service“, „Surya Air“, „Ersa Eastern Aviation“ ir „Matthew Air Nusantara“, kuriam Indonezijoje išduotas naujas pažymėjimas, o išbrauktas oro vežėjas „Megantara“, nes gauta įrodymų, kad jis nutraukė veiklą; įrašytas Mauritanijos oro vežėjas „Mauritania Airlines“, o išbrauktas oro vežėjas „Mauritania Airways“, nes gauta įrodymų, kad jis nutraukė veiklą; įrašyti Filipinų oro vežėjai „Aero Equipment Aviation Inc“, „AirAsia Philippines“, „Certeza Infosys Corp.“, „Mid-Sea Express“, „Southern Air Flight Servines“, „NorthSky Air Inc.“, „Island Helicopter Services“.

Komisija taip pat pripažįsta Albanijos, Arubos, Indonezijos, Libijos, Pakistano ir Rusijos saugos priežiūros institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemas ir visų pirma užtikrinti, kad saugai pagerinti būtų efektyviai ir nuosekliai taikomi tarptautiniai saugos standartai. Komisija, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, ES valstybės narės ir Europos aviacijos saugos agentūra pasirengusios aktyviai remti šias pertvarkas.

Europos Komisija pasiryžusi, kai įmanoma, prisidėti prie to, kad būtų geriau laikomasi tarptautinių saugos standartų, todėl ji įpareigojo Europos aviacijos saugos agentūrą surengti techninės pagalbos vizitus ir įvairių valstybių kompetentingoms institucijoms padėti didinti saugą.

Į atnaujintą Europos skrydžių saugos sąrašą įtraukti visi toliau išvardytos 21 valstybės išduotus pažymėjimus turintys oro vežėjai – tai yra 279 žinomi oro vežėjai, kuriems visiškai uždrausta vykdyti veiklą Europos Sąjungoje: Afganistano, Angolos, Benino, Džibučio, Filipinų, Gabono (išskyrus tris oro vežėjus, kurių veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Indonezijos (išskyrus šešis oro vežėjus), Kazachstano (išskyrus vieną oro vežėją, kurio veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Kirgizijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Kongo Respublikos, Liberijos, Mauritanijos, Mozambiko, Pusiaujo Gvinėjos, San Tomė ir Prinsipės, Siera Leonės, Sudano, Svazilando ir Zambijos.

Į sąrašą taip pat įtraukti penki atskiri oro vežėjai: Surinamo „Blue Wing Airlines“, Ganos „Meridian Airways“, Hondūro „Rollins Air“, Ruandos „Silverback Cargo Freighters“ ir Venesuelos Bolivaro Respublikos „Conviasa“.

Be to, į sąrašą įrašyta 11 oro vežėjų, kurių veikla yra apribota, o skrydžius į Europos Sąjungą jiems galima vykdyti tik laikantis griežtų sąlygų: Kazachstano „Air Astana“ kaip minėta pirmiau, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos „Air Koryo“, Ganos „Airlift International“, „Air Service Comores“, Gabono „Afrijet“, „Gabon Airlines“ ir SN2AG , „Iran Air“, „TAAG Angolan Airlines“, „Air Madagascar“ ir „Jordan Aviation“.

Asmenys ryšiams

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar