Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon ajakohastab musta nimekirja lennuettevõtjatest, kellel on ohutuskaalutlustel keelatud lennata Euroopa Liitu

Brüssel, 3. aprill 2012. Euroopa Komisjon võttis täna vastu 19. ajakohastatud nimekirja lennuettevõtjatest, kellel on ohutuskaalutlustel keelatud lennata Euroopa Liitu või kelle lendude suhtes kohaldatakse käitamispiiranguid. Venezuelas sertifitseeritud lennuettevõtja Conviasa lisati nimekirja märkimisväärsete ohutusprobleemide tõttu. Liibüa ametiasutused otsustasid pärast konstruktiivset konsulteerimist võtta kõikide Liibüas litsentseeritud lennuettevõtjate suhtes rangeid meetmeid, mistõttu neil ei ole hiljemalt novembrini 2012 ELi võimalik lennata.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Komisjon teeb kõik selleks, et aidata oma naabritel suurendada tehnilist ja haldussuutlikkust ning leida lahendus kõikidele ohutusalastele probleemidele nii kiiresti ja tõhusalt kui võimalik. Seni aga tuleb eelkõige silmas pidada ohutust. Selles valdkonnas järeleandmisi teha ei tohi. Niipea kui saame teavet selle kohta, et lennuettevõtja ei järgi kas ELis või EList väljaspool ohutusstandardeid, peame ohutuse tagamiseks viivitamata tegutsema.”

Euroopa Komisjon võttis täna vastu 19. ajakohastatud nimekirja (nn musta nimekirja) lennuettevõtjatest, kellel on ohutuskaalutlustel keelatud lennata Euroopa Liitu või kelle suhtes kohaldatakse muid käitamispiiranguid. Otsus põhineb ELi 27 liikmesriigi, Horvaatia, Norra, Islandi, Šveitsi ja Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) esindajatest koosneva lennuohutuskomitee üksmeelsel arvamusel. Uus nimekiri asendab novembris 2011 koostatud eelmise nimekirja ja sellega saab tutvuda komisjoni veebisaidil.

Ohutusriskide piiramiseks kehtestati Venezuela Bolívari Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjale Conviasa lennukeeld, arvestades kõnealuse lennuettevõtja õhusõidukitega juhtunud õnnetusi ja ELi seisuplatsidel tehtud kontrollide käigus kindlaks tehtud arvukaid ohutusprobleeme. Põhjalikult tutvuti veel kahe Venezuela lennufirma, Estellar Latinoamerica ja Aerotuy ohutusalase olukorraga. Nende lennuettevõtjate puhul ei peetud praegu vajalikuks meetmeid võtta, kuid nende tegevust jälgitakse endiselt kõrgendatud tähelepanuga.

Tõsiseid ohutusprobleeme tuvastati ka Liibüas litsentseeritud lennuettevõtjate ohutusjärelevalve puhul. Seetõttu alustati tihedat konsulteerimist Liibüa tsiviillennundusameti ja transpordiministriga. Konsultatsioonide tulemusel kehtestas Liibüa tsiviillennundusamet kõikidele Liibüas litsentseeritud lennufirmadele viivitamata jõustunud piirangud, mis ei luba neil vähemalt 22. novembrini 2012 ELi lennata.

Eeltoodu põhjal jõudis komisjon lennuohutuskomitee üksmeelsel toetusel järeldusele, et puudub vajadus Liibüa lennuettevõtjate kandmiseks ELi musta nimekirja. Siiski jälgitakse Liibüa ametiasutuste otsuste rakendamist jätkuvalt kõrgendatud tähelepanuga.

Musta nimekirja ajakohastamine hõlmas ka varasemate otsuste alusel nimekirja kantud riikide lennuettevõtjaid. Nimekirjale lisati Kongo Demokraatliku Vabariigi lennuettevõtja Jet Congo Airways; Ekvatoriaal-Guinea puhul täiendati nimekirja lennuettevõtjaga Punto Azul, lennuettevõtjad GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines ja EGAMS aga kustutati nimekirjast, kuna nad on tõendatud andmete kohaselt tegevuse lõpetanud. Nimekirja lisati Indoneesias äsja sertifitseeritud lennufirmad TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation ja Matthew Air Nusantara, lennuettevõtja Megantara aga kustutati nimekirjast, kuna ta on tõendatud andmete kohaselt tegevuse lõpetanud. Nimekirja kanti Mauritaania lennufirma Mauritania Airlines, samas kustutati nimekirjast lennuettevõtja Mauritania Airways, kuna ta on tõendatud andmete kohaselt tegevuse lõpetanud. Peale selle lisati nimekirja Filipiinide lennufirmad Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. ja Island Helicopter Services.

Komisjon tunnustas Albaania, Aruba, Indoneesia, Liibüa, Pakistani ja Venemaa Föderatsiooni ohutusalase järelevalve eest vastutavate asutuste jõupingutusi tsiviillennundussüsteemi ümberkorraldamisel ning ohutustaseme parandamisel, et tagada rahvusvaheliste standardite tulemuslik ja järjepidev kohaldamine. Komisjon on valmis koostöös ICAO, ELi liikmesriikide ja Euroopa Lennundusohutusametiga aktiivselt toetama eespool nimetatud riikide tsiviillennundussüsteemi reformimist.

Euroopa Komisjon on endiselt valmis igal võimalusel toetama rahvusvaheliste ohutusstandardite paremat järgimist ning seoses sellega on Euroopa Lennundusohutusametile antud volitused viia eri riikide pädevate asutuste abistamiseks läbi tehnilise abi missioone, mille eesmärk on tõsta ohutustaset.

Ajakohastatud musta nimekirja kohaselt on ELi keelatud lennata 21 riigi kõigil sertifitseeritud lennuettevõtjatel (kokku 279 lennuettevõtjat). Need riigid on Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Filipiinid, Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Indoneesia (v.a kuus lennuettevõtjat), Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Kõrgõzstan, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Libeeria, Mauritaania, Mosambiik, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudaan ja Svaasimaa.

Nimekiri sisaldab ka viit lennuettevõtjat: Blue Wing Airlines (Suriname), Meridian Airways (Ghana), Rollins Air (Honduras), Silverback Cargo Freighters (Rwanda) ja Conviasa (Venezuela Bolívari Vabariik).

Lisaks sellele on nimekirja kantud 11 lennuettevõtjat, kelle suhtes kohaldatakse käitamispiiranguid ning kellel on lubatud lennata ELi rangete tingimuste alusel. Need lennuettevõtjad on juba eespool nimetatud Air Astana (Kasahstan), Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Airlift International (Ghana), Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines ja SN2AG (Gabon) ning Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagaskar ja Jordan Aviation.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar