Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τον ευρωπαϊκό κατάλογο ασφάλειας των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη 19η ενημέρωση του ευρωπαϊκού καταλόγου των αερομεταφορέων οι οποίοι, για λόγους ασφαλείας, υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε επιχειρησιακούς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Conviasa, αερομεταφορέας πιστοποιημένος στη Βενεζουέλα, προστέθηκε στον κατάλογο, λόγω εκκρεμούντων σημαντικών προβλημάτων ασφαλείας. Έπειτα από εποικοδομητικές διαβουλεύσεις, οι λιβυκές αρχές αποφάσισαν να λάβουν αυστηρά μέτρα που ισχύουν για όλους τους αερομεταφορείς με άδεια λειτουργίας στη Λιβύη, γεγονός το οποίο αποκλείει την εκτέλεση πτήσεων στην ΕΕ από αυτούς τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο του 2012.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, κ. Siim Kallas, δήλωσε: «Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να μην φεισθεί προσπαθειών προκειμένου να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν την τεχνική και διοικητική ικανότητα ώστε να υπερβούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στον τομέα της ασφάλειας, όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Είναι προφανές ότι η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κανέναν συμβιβασμό εν προκειμένω. Από τη στιγμή που έχουμε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αερομεταφορείς που δεν εκτελούν ασφαλείς πτήσεις, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αποκλείεται κάθε κίνδυνος που απειλεί την ασφάλεια.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη 19η ενημέρωση του ευρωπαϊκού καταλόγου των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγορεύσεις λειτουργίας και άλλους επιχειρησιακούς περιορισμούς εντός της ΕΕ, ο οποίος είναι γνωστός ως «ο ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας». Η απόφαση βασίζεται στην ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Κροατίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούμενο, που καταρτίστηκε τον Νοέμβριο του 2011, και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, κρίθηκε αναγκαίο να επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας στην Conviasa, που είναι πιστοποιημένη στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, εξαιτίας πολλών ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια, που οφείλονται σε ατυχήματα και στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροδρόμια της ΕΕ. Εξετάστηκαν επίσης εις βάθος οι επιδόσεις ασφαλείας δύο άλλων αερομεταφορέων της Βενεζουέλας, της Estellar Latinoamerica και της Aerotuy· ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα. Πάντως, αυτοί οι δύο αερομεταφορείς παραμένουν υπό αυξημένη παρακολούθηση.

Εντοπίστηκαν σοβαροί λόγοι ανησυχίας όσον αφορά το σύστημα εποπτείας της ασφάλειας αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Λιβύη. Επομένως, διενεργήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με της αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης και με τον Λίβυο Υπουργό Μεταφορών. Κατόπιν τούτου, οι λιβυκές αρχές πολιτικής αεροπορίας ενέκριναν περιορισμούς για όλους τους αερομεταφορείς με άδεια λειτουργίας στη Λιβύη, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η εκτέλεση πτήσεων στην ΕΕ από αυτούς. Το μέτρο έχει άμεση ισχύ από τώρα και τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο του 2012. Σε αυτή τη βάση η Επιτροπή, με την ανεπιφύλακτη στήριξη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η αναγραφή των αερομεταφορέων της Λιβύης στον ευρωπαϊκό κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας. Παρά ταύτα, η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από τις λιβυκές αρχές παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Ο ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας επικαιροποιήθηκε επίσης ώστε να περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς οι οποίοι υπάρχουν στα κράτη που αναφέρονται στον κατάλογο προηγούμενων αποφάσεων: για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προστέθηκε η Jet Congo Airways· για την Ισημερινή Γουινέα, προστέθηκε η Punto Azul, ενώ αφαιρέθηκαν οι εταιρείες GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines και EGAMS, αφού δόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι έπαυσαν τη λειτουργία τους· για την Ινδονησία, προστέθηκαν οι αερομεταφορείς TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation και Matthew Air Nusantara, που έλαβαν προσφάτως πιστοποιητικά στην Ινδονησία, ενώ αφαιρέθηκε η εταιρεία Megantara, αφού δόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι έπαυσε τη λειτουργία της· για τη Μαυριτανία, προστέθηκε η Mauritania Airlines, ενώ αφαιρέθηκε η Mauritania Airways, αφού δόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι έπαυσε τη λειτουργία της· για τις Φιλιππίνες, προστέθηκαν οι αερομεταφορείς Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc., Island Helicopter Services.

Τέλος, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών εποπτείας της ασφάλειας της Αλβανίας, της Αρούμπα, της Ινδονησίας, της Λιβύης, του Πακιστάν και της Ρωσίας, με σκοπό να μεταρρυθμίσουν το σύστημα πολιτικής αεροπορίας και, κυρίως, να βελτιώσουν την ασφάλεια, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει ενεργά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τη ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίξει τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας στο μέτρο του δυνατού και, με βάση αυτή την προοπτική, έδωσε εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας να πραγματοποιήσει σειρά τεχνικών αποστολών παροχής βοήθειας για τη στήριξη των αρμοδίων αρχών ορισμένων κρατών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ασφάλεια.

Ο ενημερωμένος ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας περιλαμβάνει όλους τους αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι σε 21 κράτη, ήτοι 279 γνωστούς αερομεταφορείς, οι οποίοι υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν (με εξαίρεση τρεις αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία (με εξαίρεση έξι αερομεταφορείς), Καζαχστάν (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Κιργιζία, Λιβερία, Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες, Σιέρρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης πέντε συγκεκριμένους αερομεταφορείς: την Blue Wing Airlines του Σουρινάμ, τη Meridian Airways της Γκάνας, τη Rollins Air της Ονδούρας, τη Silverback Cargo Freighters της Ρουάντας και την Conviasa της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει 11 αερομεταφορείς οι οποίοι υπόκεινται σε επιχειρησιακούς περιορισμούς και στους οποίους επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ υπό αυστηρούς όρους: Air Astana από το Καζαχστάν, όπως έχει προαναφερθεί, Air Koryo από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Airlift International από τη Γκάνα, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines και SN2AG από τη Γκαμπόν, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar και Jordan Aviation.

Αρμόδιοι για πληροφορίες:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar