Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen ajourfører EU's sikkerheds­relaterede liste over luftfartsselskaber, som har fået pålagt et driftsforbud.

Bruxelles, den 3. april 2012 – Europa-Kommissionen vedtog i dag den 19. ajourføring af EU's liste over luftfartsselskaber, der af sikkerhedshensyn er pålagt driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i EU. Conviasa, et luftfartsselskab, der er certificeret i Venezuela, er optaget på listen grundet udestående sikkerhedsmangler. Efter konstruktive samråd besluttede de libyske myndigheder at vedtage strenge foranstaltninger for alle luftfartsselskaber, som Libyen har udstedt licens til, hvilket udelukker dem fra at beflyve EU foreløbig indtil november 2012.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtalte: "Kommissionen er rede til at gøre sit yderste for at hjælpe sine naboer med at opbygge deres tekniske og administrative kapacitet for at overvinde eventuelle vanskeligheder på sikkerhedsområdet så hurtigt og så effektivt som muligt. I mellemtiden må sikkerheden sættes i højsædet. Der er ikke plads til kompromiser på dette område. Når det i eller uden for EU viser sig, at luftfartsselskaber ikke lever op til sikkerhedsstandarderne, må vi gribe ind for med garanti at fjerne enhver sikkerhedsrisiko."

Europa-Kommissionen vedtog i dag den 19. ajourføring af den europæiske sikkerhedsrelaterede liste over luftfartsselskaber med driftsforbud og andre driftsmæssige begrænsninger i EU, bedre kendt som "EU's sortliste" på luftfartssikkerhedsområdet. Afgørelsen bygger på en enstemmig udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er sammensat af repræsentanter for de 27 medlemsstater i EU, Kroatien, Norge, Island, Schweiz og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA). Den nye liste træder i stedet for den foregående fra november 2011 og findes på Kommissionens websted

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_da.htm.

For at begrænse sikkerhedsrisiciene blev det nødvendigt at pålægge Conviasa, der er certificeret i Den Bolivariske Republik Venezuela, et driftsforbud på grund af mange sikkerhedsproblemer, der er afdækket i forbindelse med havarier og resultaterne af rampeinspektioner i EU-lufthavne. Sikkerhedsforholdene hos to andre venezuelanske luftfartsselskaber, Estellar Latinoamerica og Aerotuy, blev også undersøgt grundigt; der var imidlertid ikke behov for at træffe foranstaltninger på nuværende tidspunkt. De to luftfartsselskaber er dog fortsat underlagt øget overvågning.

Der blev konstateret alvorlige problemer vedrørende sikkerhedstilsynet med luftfartsselskaber, som har fået udstedt licens i Libyen. Der er derfor holdt intensive samråd med Libyens civile luftfartsmyndigheder og den libyske trafikminister. De libyske civile luftfartsmyndigheder vedtog begrænsninger for alle luftfartsselskaber med licens i Libyen, hvilket udelukker dem fra at beflyve EU med øjeblikkelig virkning foreløbig indtil den 22. november 2012. På dette grundlag fandt Kommissionen med fuld støtte fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, at der ikke var behov for at optage libyske luftfartsselskaber på "EU's sortliste" på luftfartssikkerhedsområdet. Ikke desto mindre vil gennemførelsen af de libyske myndigheders foranstaltninger fortsat blive overvåget nøje.

"EU's sortliste" på luftfartssikkerhedsområdet blev også ajourført med hensyn til luftfartsselskaber i stater, som er opført på listen ifølge tidligere afgørelser: for Den Demokratiske Republik Congo blev Jet Congo Airways tilføjet; for Ækvatorialguinea blev Punto Azul tilføjet, medens GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines og EGAMS blev slettet, efter at det blev dokumenteret, at disse havde indstillet driften; for Indonesien blev TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation og Matthew Air Nusantara, som for nylig blev certificeret i Indonesien, tilføjet, medens Megantara blev slettet, efter at det blev dokumenteret, at det havde indstillet driften; for Mauretanien blev Mauritania Airlines tilføjet, medens Mauritania Airways blev slettet, efter at det blev dokumenteret, at det havde indstillet driften; for Filippinerne blev Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. og Island Helicopter Services tilføjet.

Endelig anerkender Kommissionen den indsats, der er foretaget af sikkerhedstilsynsmyndighederne i Albanien, Aruba, Indonesien, Libyen, Pakistan og Rusland for at reformere det civile luftfartssystem og navnlig for at forbedre sikkerheden med henblik på at sikre, at internationale sikkerhedsstandarder anvendes effektivt og konsekvent. Kommissionen er rede til at yde aktiv støtte til gennemførelsen af disse reformer i samarbejde med ICAO, EU-medlemsstaterne og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Kommissionen er fortsat fast besluttet på at yde støtte til at forbedre overholdelsen af internationale sikkerhedsstandarder, når det er muligt, og den har til dette formål givet Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur til opgave at aflægge besøg med henblik på at yde teknisk bistand til en række staters kompetente myndigheder i deres indsats for at øge sikkerheden.

EU's ajourførte sortliste på luftfartssikkerhedsområdet omfatter alle luftfartsselskaber, der er certificeret i 21 stater, hvilket omfatter 279 kendte luftfartsselskaber, som har forbud mod at beflyve EU: Afghanistan, Angola, Benin, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Indonesien (med undtagelse af seks luftfartsselskaber), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Kirgisistan, Liberia, Mauretanien, Mozambique, Filippinerne, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia.

Listen omfatter også fem individuelle luftfartsselskaber: Blue Wing Airlines i Surinam, Meridian Airways i Ghana, Rollins Air i Honduras og Silverback Cargo Freighters i Rwanda samt Conviasa i Den Bolivariske Republik Venezuela.

Desuden omfatter listen 11 luftfartsselskaber, der har tilladelse til at beflyve EU under strenge driftsmæssige begrænsninger og på nærmere bestemte betingelser: Air Astana i Kasakhstan som nævnt tidligere, Air Koryo i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Airlift International i Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines og SN2AG i Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar og Jordan Aviation.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar