Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská Komise aktualizuje evropský bezpečnostní seznam leteckých společností, které podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Brusel 3. dubna 2012 – Evropská komise dnes přijala 19. aktualizaci evropského seznamu leteckých dopravců, na které se z bezpečnostních důvodů vztahuje zákaz provozování letecké dopravy nebo provozní omezení v Evropské unii. Kvůli závažným obavám o bezpečnost byl na seznam přidán letecký dopravce Conviasa, který získal osvědčení ve Venezuele. Na základě konstruktivních konzultací se libyjské orgány rozhodly přijmout přísná opatření vztahující se na všechny letecké dopravce, kteří získali povolení v Libyi, a tyto společnosti tak nesmí do EU létat minimálně do listopadu 2012.

Místopředseda Komise Siim Kallas, který je odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Komise je připravena ze všech sil pomáhat svým sousedům v budování jejich technické a správní kapacity, aby co nejrychleji a co nejefektivněji překonali veškeré problémy v oblasti bezpečnosti. Zatím platí, že bezpečnost je pro nás nejdůležitější. V této věci si nemůžeme dovolit žádné kompromisy. Pokud máme důkazy, ať už v EU či mimo ni, že letečtí dopravci neprovozují lety bezpečně, musíme přijmout opatření, abychom vyloučili jakékoli bezpečnostní riziko.“

Evropská komise dnes schválila 19. aktualizaci evropského bezpečnostního seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo jiným provozním omezením v EU. Tento seznam je známý spíše pod názvem „seznam EU pro leteckou bezpečnost“. Rozhodnutí vychází z jednomyslného stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost, jehož členy jsou zástupci všech 27 členských států EU, dále Chorvatska, Norska, Islandu, Švýcarska a Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Nový seznam nahradí seznam z listopadu 2011 a lze do něj nahlédnout na internetových stránkách Komise.

Ukázalo se, že nemá-li být nadále ohrožována bezpečnost, je nezbytné zakázat provoz společnosti Conviasa, která získala osvědčení v Bolívarovské republice Venezuela. Za četnými obavami o bezpečnost stojí nehody a výsledky prohlídek na odbavovací ploše na letištích v EU. Zároveň byla přezkoumána bezpečnostní výkonnost u dalších dvou venezuelských leteckých dopravců, a sice u společnosti Estellar Latinoamerica a Aerotuy – v této fázi se však nepovažuje za nutné přijímat opatření. Oběma uvedeným leteckým dopravcům ale bude nadále věnována zvýšená pozornost.

Závažná bezpečnostní pochybení byla zjištěna u bezpečnostního dozoru nad leteckými dopravci, kteří získali povolení v Libyi. S libyjskými úřady pro civilní letectví a s libyjským ministrem dopravy se proto vedla intenzivní jednání. Jejich výsledkem je, že libyjské úřady pro civilní letectví přijaly omezení vztahující se na všechny letecké dopravce, kteří získali povolení v Libyi – a tyto společnosti tak s okamžitou platností nesmí létat do EU minimálně do 22. listopadu 2012. Komise proto s plnou podporou Výboru pro leteckou bezpečnost dospěla k závěru, že libyjské letecké dopravce není nutné na bezpečnostní seznam EU v oblasti letectví zařadit. I nadále se však bude bedlivě sledovat, zda jsou realizována opatření, o nichž libyjské úřady rozhodly.

Seznam EU pro leteckou bezpečnost byl rovněž aktualizován proto, aby byly u států, které byly na seznam zapsány v předchozích rozhodnutích, uvedeny existující společnosti: u Demokratické republiky Kongo byla doplněna společnost Jet Airways, u Rovníkové Guiney byla doplněna společnost Punto Azul, naopak společnosti GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines a EGAM byly na základě důkazů o ukončení provozu ze seznamu vypuštěny. U Indonésie byly doplněny společnosti, které v této zemi nedávno získaly osvědčení (TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation a Matthew Air Nusantara), společnost Megantara byla na základě důkazů o ukončení provozu vypuštěna. Za Mauritánii byla doplněna Mauritania Airlines, na základě důkazů o ukončení provozu však byla vypuštěna společnost Mauritania Airways. U Filipín byly doplněny společnosti Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. a Island Helicopter Services.

Komise uznává, že orgány dohledu nad bezpečností Albánie, Aruby, Indonésie, Libye, Pákistánu a Ruska se intenzivně věnují reformě systému civilního letectví, a zejména zvýšení bezpečnosti, aby bylo zaručeno, že se budou účinně a důsledně uplatňovat mezinárodní bezpečnostní normy. Komise je připravena ve spolupráci s ICAO, členskými státy EU a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví tyto reformy aktivně podporovat.

Komise trvale podporuje lepší dodržování mezinárodních bezpečnostních norem a v souladu s tím pověřila Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby uskutečnila řadu misí zaměřených na poskytnutí technické podpory příslušným úřadům v některých státech, a tím podpořila jejich snahy o zvýšení bezpečnosti.

Aktualizovaný seznam EU pro leteckou bezpečnost zahrnuje všechny dopravce, kteří získali osvědčení v celkem 21 státech – jedná se dohromady o 279 známých leteckých dopravců, jimž byl uložen úplný zákaz provozování letů v Evropské unii. Na seznamu jsou uvedeny tyto země: Afghánistán, Angola, Benin, Konžská republika, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Gabon (s výjimkou tří dopravců, kteří provozují leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Indonésie (s výjimkou šesti dopravců), Kazachstán (s výjimkou jednoho dopravce, který provozuje leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Kyrgyzstán, Libérie, Mauritánie, Mosambik, Filipíny, Sierra Leone, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Súdán, Svazijsko a Zambie.

Na seznam bylo rovněž zařazeno pět dopravců z jiných států: Blue Wing Airlines ze Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu, Silverback Cargo Freighters ze Rwandy a Conviasa z Bolívarovské republiky Venezuela.

Kromě toho je do seznamu zařazeno 11 leteckých dopravců, kteří podléhají provozním omezením a smějí provozovat leteckou dopravu v EU pouze za přísných podmínek: jedná se o výše uvedeného dopravce Air Astana z Kazachstánu, Air Koryo z Korejské lidově demokratické republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar a Jordan Aviation.


Side Bar