Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija bo preučila davčne ukrepe za čezmejne delavce

Bruselj, 2. aprila 2012 – Komisija bo v okviru usmerjene pobude pod drobnogled vzela davčne predpise v državah članicah, da bi se prepričala, da ti ne diskriminirajo čezmejnih delavcev. Ocenjuje se, da v EU zunaj svoje države dela več kot 1,2 milijona delavcev. Bruto plače čezmejnih in sezonskih delavcev so v letu 2010 znašale 46,9 milijarde EUR. Mobilnost delavcev je eden najpomembnejših dejavnikov, ki bi lahko pomagali povečati rast in zaposlovanje v Evropi, vendar so davčne ovire še naprej ena od največjih težav pri iskanju dela v drugi državi članici. Komisija bo zato v letu 2012 izvedla podroben pregled nacionalnih neposrednih obdavčitev, s katerim želi ugotoviti, ali so zaradi njih delavci, ki živijo v eni državi članici, delajo pa v drugi, neupravičeno v slabšem položaju. Vsakršne ugotovljene diskriminacije ali kršitve temeljnih svoboščin EU bo Komisija naznanila nacionalnim organom in od njih zahtevala, da poskrbijo za ustrezne spremembe. Če težave kljub temu ne bodo odpravljene, bo Komisija proti zadevni državi članici sprožila postopek za ugotavljanje kršitev.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „Predpisi EU jasno določajo, da morajo biti vsi državljani EU na enotnem trgu obravnavani enako. Ne sme prihajati do diskriminacij in pravica delavcev do prostega gibanja ne sme biti ovirana. Večina držav članic ta temeljna načela spoštuje, vendar sem pripravljen sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovim, da se bodo ustrezno odražala v davčnih predpisih vseh držav članic.

Ker davčne ovire ostajajo ena ključnih težav pri zagotavljanju čezmejne mobilnosti, si Komisija na različnih področjih prizadeva odpraviti ovire za delavce iz EU, na primer s svojima predlogoma za odpravo dvojne obdavčitve (IP/11/1337) in izboljšanje zaščite napotenih delavcev (IP/12/267).

Ozadje

S to najnovejšo pobudo bo Komisija preučila:

  • ali so državljani, ki večino svojega dohodka zaslužijo v drugi državi članici, bolj obdavčeni od državljanov te države članice. V tem okviru bo Komisija preverila, ali so osebne in družinske olajšave, ki so dostopne rezidentom, v praksi dostopne tudi omenjenim nerezidentom;

  • ali države članice različno obravnavajo svoje državljane in državljane drugih držav članic, ki občasno opravljajo delo na njihovem ozemlju, zlasti z vidika pravice do uveljavljanja stroškov in uporabe različnih davčnih stopenj.

Komisija ne bo preverjala le stanja za zaposlene in delavce z negotovo zaposlitvijo, temveč tudi za samozaposlene in upokojence.

Glavna načela, ki se uporabljajo pri obdavčevanju čezmejnih delavcev, izhajajo iz nekaterih ključnih sodb Sodišča EU, kot so Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) in Gerritse (C-234/01).

Pravica do bivanja in dela kjerkoli v EU je temeljna pravica evropskih državljanov in ključni instrument za razvoj vseevropskega trga dela. Komisija podpira države članice pri snovanju politik, ki bi odpravile pravne in upravne ovire za delovno mobilnost (npr. Mladi in mobilnost – IP/10/1124) in hkrati tudi zagotovile, da bodo čezmejni delavci in delavci iz matične države obravnavani enakopravno ter da bodo uživali enake socialne pravice in davčne ugodnosti kot njeni državljani (več o tem).

Evropskim državljanom svoje pravice pomagata razumevati in uveljavljati dve službi, in sicer Your Europe Advice in SOLVIT. Your Europe Advice odgovarja državljanom, ki sprašujejo po svojih pravicah, na primer v zvezi z njihovo pravico do zdravstvenega zavarovanja ali nadomestila za brezposelnost ob odhodu na bivanje ali delo v tujino. SOLVIT zagotavlja praktične in pravočasne rešitve državljanom in podjetjem, kadar naletijo na upravne ovire, kot je na primer pridobivanje poklicne kvalifikacije, priznane v drugi državi članici, da bi se tam lahko zaposlili. Obe navedeni službi sta že tisočem evropskih državljanov in podjetij pomagali izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja enotni trg.

Domača spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar