Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia va examina măsurile fiscale aplicabile lucrătorilor transfrontalieri

Bruxelles, 2 aprilie 2012 – În cadrul unei inițiative speciale lansate de Comisie, dispozițiile fiscale ale statelor membre urmează să fie examinate pentru a se garanta că acestea nu îi discriminează pe lucrătorii transfrontalieri. Se estimează că în UE există peste 1,2 milioane de lucrători transfrontalieri. Salariile brute plătite lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în 2010 au totalizat 46,9 miliarde EUR. Mobilitatea lucrătorilor a fost identificată drept unul dintre factorii esențiali care pot stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa. Cu toate acestea, obstacolele fiscale constituie în continuare unul dintre factorii principali care îi descurajează pe cetățeni să își caute un loc de muncă într-un alt stat membru.

Având în vedere această situație, pe parcursul anului 2012, Comisia va efectua o evaluare cuprinzătoare a impozitelor naționale directe pentru a stabili dacă acestea creează dezavantaje pentru cetățenii care locuiesc într-un stat membru și lucrează în altul. În cazul în care se constată discriminări sau încălcări ale libertăților fundamentale ale cetățenilor UE, Comisia le va semnala autorităților naționale și va insista să se efectueze modificările necesare. Dacă problemele nu se vor remedia, Comisia va iniția împotriva statelor membre în cauză proceduri pentru încălcarea legislației.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Normele UE sunt clare: toți cetățenii UE trebuie să fie tratați în mod egal în cadrul pieței unice. Nu pot exista discriminări, iar dreptul lucrătorilor la liberă circulație nu trebuie compromis. Majoritatea statelor membre respectă aceste principii de bază, dar sunt pregătit să iau toate măsurile necesare pentru a mă asigura că principiile respective sunt reflectate în normele fiscale ale tuturor statelor membre.”

Deoarece dificultățile fiscale rămân unul dintre obstacolele principale în calea mobilității transfrontaliere, Comisia lucrează pe mai multe fronturi pentru a elimina barierele pentru lucrătorii din UE, de exemplu, prin propunerile sale de abordare a dublei impozitări (IP/11/1337) și, respectiv, de impulsionare a protecției pentru lucrătorii detașați (IP/12/267).

Context

În această din urmă inițiativă, Comisia verifică:

  • dacă cetățenii care câștigă o mare parte din venitul lor într-un alt stat membru sunt supuși unor impozite mai mari decât cetățenii din statul membru respectiv. În acest context, Comisia verifică dacă toate deducerile personale și familiale de care pot beneficia rezidenții se aplică în practică și non-rezidenților.

  • dacă statele membre fac diferențe între propriii lor cetățeni și cetățenii din alte state membre care lucrează ocazional pe teritoriul lor, în special în ceea ce privește dreptul de deducere a cheltuielilor și aplicarea unor rate de impozitare diferite.

Comisia nu va analiza doar situația lucrătorilor salariați, ci și pe cea a liber-profesioniștilor și a pensionarilor.

Principiile de bază care urmează să se aplice lucrătorilor transfrontalieri au fost stabilite în câteva hotărâri de referință ale Curții Europene de Justiție, cum ar fi Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) și (Gerritse C-234/01).

Dreptul de a trăi și de a lucra oriunde în Uniunea Europeană este un drept fundamental al cetățenilor europeni și un instrument esențial pentru dezvoltarea unei piețe a locurilor de muncă la nivel european. Comisia sprijină statele membre în elaborarea de politici vizând eliminarea obstacolelor juridice și administrative din calea mobilității în scop de muncă (de exemplu, Tineretul în mișcare - IP/10/1124). De asemenea, încurajează politici prin care se garantează că lucrătorii transfrontalieri nu sunt tratați diferit față de lucrătorii naționali și că beneficiază de aceleași avantaje sociale și fiscale ca și lucrătorii naționali (mai multe informații).

Două servicii care ajută cetățenii europeni și firmele să înțeleagă și să-și apere drepturile în UE sunt Europa ta - Consiliere și SOLVIT. Serviciul Europa ta - Consiliere le răspunde cetățenilor care au întrebări despre drepturile lor, de exemplu despre asigurarea de sănătate sau despre prestațiile de șomaj la care sunt îndreptățiți atunci când locuiesc și lucrează peste hotare. SOLVIT oferă soluții practice și prompte cetățenilor și firmelor care se confruntă cu obstacole administrative, cum ar fi obținerea recunoașterii calificărilor profesionale într-un alt stat membru în care doresc să lucreze, respectiv să își desfășoare activitatea. Ambele servicii au permis unui număr de cetățeni europeni și firme de ordinul miilor să beneficieze de oportunitățile oferite de piața unică.

Pagina web a Comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar