Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio tarkastelee rajojen yli työskentelevien työntekijöiden verotusta

Bryssel 2.4.2012 – Komission kohdennetussa aloitteessa tarkastellaan jäsenvaltioiden verosäännöksiä sen varmistamiseksi, etteivät ne syrji rajatyöntekijöitä. EU:ssa arvioidaan olevan yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka työskentelevät rajojen yli. Rajojen yli työskenteleville ja kausityöntekijöille maksettiin vuonna 2010 bruttopalkkana yhteensä 46,9 miljardia euroa. Työntekijöiden liikkuvuutta pidetään yhtenä keskeisimmistä mahdollisuuksista lisätä kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Veroesteet ovat edelleen yksi suurimpia syitä siihen, että kansalaiset eivät etsi työtä toisessa jäsenvaltiossa.

Tästä syystä komissio tekee vuoden 2012 aikana perusteellisen selvityksen kansallisista välittömistä veroista määrittääkseen, aiheutuuko niistä epäoikeudenmukaista haittaa työntekijöille, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja työskentelevät toisessa. Jos syrjintää tai EU:n perusvapauksien rikkomisia havaitaan, komissio osoittaa tämän kansallisille viranomaisille ja vaatii tarvittavien muutosten tekemistä. Jos ongelmiin ei puututa, komissio aloittaa rikkomisesta johtuvat menettelyt kyseisiä jäsenvaltioita vastaan.

"EU:n säännöt ovat selvät: kaikkia EU:n kansalaisia on kohdeltava tasa-arvoisesti sisämarkkinoilla. Syrjintää ei saa esiintyä, eikä työntekijöiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen saa estää. Useimmat jäsenvaltiot noudattavat näitä keskeisiä periaatteita, mutta olen valmis toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden verosäännöksissä", totesi verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta.

Koska verotukselliset esteet ovat yhä yksi tärkeimmistä rajat ylittävää työntekijöiden liikkuvuutta haittaavista tekijöistä, komissio pyrkii purkamaan näitä esteitä EU:ssa monilla rintamilla, esimerkiksi kaksoisverotuksen (IP/11/1337) ja lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojan parannusten (IP/12/267) osalta.

Tausta

Tässä viimeisimmässä aloitteessaan komissio tarkastelee seuraavia seikkoja:

  • Verotetaanko kansalaisia, jotka ansaitsevat suurimman osan tuloistaan toisessa jäsenvaltiossa, raskaammin kuin saman jäsenvaltion kansalaisia. Tässä yhteydessä komissio tarkastaa, että kaikki henkilökohtaiset ja perhevähennykset myönnetään käytännössä myös muille kuin maan asukkaille.

  • Soveltavatko jäsenvaltiot eri sääntöjä niiden omiin kansalaisiin ja muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka työskentelevät satunnaisesti niiden alueella, erityisesti menojen vähennysoikeuden ja eri verokantojen osalta.

Komissio ei tarkastele tilannetta ainoastaan palkansaajien ja taloudellisesti riippuvaisten työntekijöiden vaan myös itsenäisten ammatinharjoittajien ja eläkeläisten kannalta.

Rajatyöntekijöihin sovellettavan verotuksen pääperiaatteet on määritetty muutamissa EU:n tuomioistuimen antamissa tärkeissä tuomioissa, joista esimerkkejä ovat asiat Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) ja Gerritse (C-234/01).

Oikeus asua ja työskennellä missä tahansa EU-maassa on Euroopan kansalaisten perusoikeus ja keskeinen väline kehitettäessä Euroopan laajuisia työmarkkinoita. Komissio tukee jäsenvaltioita niiden suunnitellessa politiikkoja, joilla puututaan työntekoon liittyviin liikkuvuuden oikeudellisiin ja hallinnollisiin esteisiin (esim. Nuoret liikkeellä – IP/10/1124), mutta varmistaa samalla, ettei rajatyöntekijöitä kohdella eri tavoin kuin kotimaisia työntekijöitä ja että he saavat samat sosiaaliset ja verotukselliset edut kuin kotimaiset työntekijät (lisätietoja).

Sinun Eurooppasi -neuvonta ja SOLVIT ovat kaksi palvelua, joiden avulla Euroopan kansalaiset ja yritykset saavat tietoa ja voivat puolustaa oikeuksiaan EU:ssa. Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa kansalaisille vastauksia oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi oikeudesta sairausvakuutukseen tai työttömyyskorvaukseen toisessa maassa asuttaessa ja työskenneltäessä. SOLVIT puolestaan tarjoaa käytännöllisiä ja nopeita ratkaisuja kansalaisille ja yrityksille, jotka kohtaavat sen kaltaisia hallinnollisia esteitä kuin työllistymisen edellytyksenä olevien ammattitutkintojen tunnustaminen toisessa jäsenvaltiossa. Molemmat palvelut ovat antaneet tuhansille Euroopan kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar