Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise se chystá přezkoumat daňové předpisy vztahující se na pracovníky ze zahraničí

Brusel 2. dubna 2012 – Komise se v rámci iniciativy, kterou dnes zahájila, zaměří na kontrolu daňových předpisů členských států, aby nedocházelo k diskriminaci zahraničních pracovníků. Odhaduje se, že v EU pracuje v zahraničí více než 1,2 milionu lidí. Hrubá mzda vyplácená zahraničním a sezónním pracovníkům v roce 2010 dosáhla částky na 46,9 miliard EUR. Mobilita pracujících byla stanovena jako jedna z klíčových možností posílení růstu a zaměstnanosti v Evropě. Jedním z hlavních důvodů, jež brání občanům, aby si hledali práci v jiném členském státě, však zůstávají daňové překážky.

Z tohoto důvodu Komise v roce 2012 provede důkladné posouzení vnitrostátních přímých daní, aby mohla rozhodnout, zda nespravedlivě neznevýhodňují pracovníky, kteří žijí v jednom členském státě a pracují v jiném. Pokud bude zjištěno, že k diskriminaci nebo porušení základních svobod EU dochází, Komise se obrátí na vnitrostátní orgány a bude vyžadovat, aby byly provedeny nezbytné změny. Budou-li uvedené problémy přetrvávat, Komise proti dotyčným členským státům zahájí řízení o porušení Smlouvy.

Jak uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit: Pravidla EU jsou jasná: všichni občané EU musí mít v rámci jednotného trhu stejná práva. Nemůže docházet k diskriminaci a právo pracujících na volný pohyb nesmí být omezeno. Většina členských států tyto základní zásady dodržuje, jsem však připraven přijmout veškerá nezbytná opatření, aby byly zohledněny v daňových předpisech všech členských států.

Vzhledem k tomu, že daňové překážky zůstávají jedním z hlavních důvodů, které znesnadňují přeshraniční mobilitu, Komise usiluje v mnoha směrech o odstranění překážek, jež omezují pohyb občanů pracujících v EU, například ve svém návrhu na řešení problému dvojího zdanění (IP/11/1337) nebo posílení ochrany vyslaných pracovníků (IP/12/267).

Souvislosti

V rámci této nejnovější iniciativy Komise zkoumá:

  • zda občané, kteří vydělávají větší část svého příjmu v jiném členském státě, nejsou zdaňováni více než občané téhož členského státu. V této souvislosti Komise prověří, zda na všechny osobní a rodinné úlevy, na které mají nárok občané usazení v daném státě, mají nárok i občané jiného státu;

  • zda členské státy nedělají rozdíl mezi svými vlastními občany a občany z jiných členských států, kteří příležitostně pracují na jejich území, zejména pokud jde o právo na odpočet výdajů a uplatňování různých daňových sazeb.

Komise nebude posuzovat pouze situaci zaměstnanců a ekonomicky závislých pracovníků, ale také samostatně výdělečně činných osob a důchodců.

Hlavní zásady, jež mají být uplatňovány při zdaňování zahraničních pracovníků, byly stanoveny v některých důležitých rozsudcích Soudního dvora EU, např. ve věci Schumacker (C-279/93), Wielockx (Věc C-80/94), Turpeinen (C-520/04) a Gerritse (C-234/01).

Právo žít a pracovat kdekoliv v EU je základním právem evropských občanů a klíčovým nástrojem pro rozvoj evropského trhu práce. Komise podporuje členské státy při navrhování opatření k odstranění právních a správních překážek pracovní mobility (např. v rámci iniciativy Mládež v pohybu – IP/10/1124), ale také v jejich úsilí zajistit, aby zahraniční pracovníci měli stejná práva a stejné sociální a daňové výhody jako jejich občané (další informace).

Evropským občanům a podnikům pomáhají pochopit a bránit svá práva v EU dva projekty: Vaše Evropa – Poradenství a SOLVIT. Služba Vaše Evropa – Poradenství odpovídá na otázky občanů, kteří se ptají na svá práva, např. na nárok na zdravotní pojištění nebo na podporu v nezaměstnanosti, když chtějí žít a pracovat v zahraničí. SOLVIT poskytuje praktické a rychlé řešení občanům a podnikům, kteří se potýkají se správními překážkami, např. jak získat uznání odborné kvalifikace v jiném členském státě, aby tam mohli pracovat. Obě tyto služby umožnily tisícům evropských občanů a podniků využít příležitostí, jež nabízí jednotný trh.

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar