Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen fyrar av startskottet för det europeiska medborgarinitiativet

Bryssel den 30 mars 2012 – På söndag lanseras det europeiska medborgarinitiativet. Efter denna dag kan en miljon medborgare runt om i Europa gå samman om viktiga frågor och be kommissionen göra något åt dem.

– Efter det hårda arbetet och den långa väntan kan EU-medborgare äntligen sätta i gång medborgarinitiativ genom att ansöka om registrering på kommissionens webbplats, meddelar vice ordförande Šefčovič. Personligen är jag väldigt spänd på att höra medborgarnas idéer.

– Detta är en utvidgning av deltagandedemokrati som vi aldrig haft förr. Det ger medborgarna ett kraftfullt verktyg att påverka. Jag hoppas att det också kommer att främja utvecklingen av ett äkta europeiskt ”demos” då människor kan gå samman över gränserna för att diskutera viktiga frågor.

Att registrera initiativen är ett viktigt första steg i processen. Ansökan måste göras av en medborgarkommitté som utgörs av minst sju EU-medborgare som är bosatta i minst sju olika medlemsländer.

När kommittén väl är registrerad har den ett år på sig att samla in de nödvändiga stödförklaringarna från minst sju medlemsländer. Tröskeln för att räknas som ett av dessa sju medlemsländer är satt vid 750 gånger antalet parlamentsledamöter för det medlemslandet. Alla som har uppnått rösträttsålder för de europeiska parlamentsvalen (18 år i alla medlemsländer utom Österrike där den är 16 år) kan stödja ett initiativ.

EU-ländernas behöriga myndigheter måste intyga att kommittén har fått in tillräckligt många underskrifter. Kommissionen har sedan tre månader på sig att granska initiativet och besluta hur man ska gå vidare. Organisatörerna kommer att få träffa kommissionen för att mer utförligt förklara de frågor som tas upp i deras initiativ, samt presentera initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Därefter kommer kommissionen att anta ett meddelande som beskriver dess slutsatser om initiativet, förslag till eventuella åtgärder och motivering till dessa.

EU-kommissionen har arbetat hårt för att göra processen så enkel som möjligt för medborgarna, samt infört nödvändiga skyddsmekanismer så att initiativ som är uppenbart kränkande, grundlösa, förargelseväckande och som strider mot europeiska värderingar eller faller utanför kommissionens tillämpningsområde inte registreras. Man ser också till att personuppgifterna för de som stöder initiativen är fullt skyddade.

Bakgrund

Europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. Det innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU:s medlemsländer kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet.

Den förordning som reglerar det europeiska medborgarinitiativet antogs den 16 februari 2011. Några medlemsländer begärde dock mer tid för att inrätta de nödvändiga mekanismerna för autentisering av stödförklaringarna och först från och med den 1 april 2012 kan medborgare ansöka om det europeiska medborgarinitiativet.

Länk till webbplatsen för det europeiska medborgarinitiativet:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Länk till förordningen som reglerar det europeiska medborgarinitiativet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SV:PDF

Kontaktpersoner :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar