Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija prižgala zeleno luč evropskim državljanskim pobudam

Bruselj, 30. marca 2012 – Z nedeljo bo mogoče začeti prijavljati evropske državljanske pobude. Od tega dne se bo lahko milijon prebivalcev iz cele Evrope združilo in Evropsko komisijo pozvalo, naj ukrepa glede vprašanja, ki se jim zdi pomembno.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je dejal: „Veseli me, da bodo po vsem vloženem trudu in dolgem čakanju Evropejci končno dobili možnost, da prek spletišča Komisije zaprosijo za prijavo pobud. Komaj že čakam, da vidim, s kakšnimi zamislimi bodo postregli državljani.“

„To je najpomembnejša razširitev participativne demokracije doslej. Državljani lahko s tovrstnimi pobudami sooblikujejo naš delovni program. Upam, da bo takšno čezmejno združevanje v razpravah o vprašanjih v skupnem interesu spodbudilo razvoj resničnega evropskega ,demosa‘, tj. da se bodo državljani zavedli svojih političnih pravic.“

Prijava pobud je eden od ključnih korakov v samem začetku postopka. Prošnjo za prijavo vloži državljanski odbor, ki ga sestavlja najmanj sedem državljanov Evropske unije, ki so prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic.

Odbor ima po potrditvi prijave 12 mesecev časa za zbiranje potrebnega števila izjav o podpori v najmanj sedmih državah članicah. Da se država članica šteje kot ena od navedenih sedmih, mora podporo pobudi v tej državi izraziti 750-krat toliko oseb, kolikor ima ta država evropskih poslancev. Pobudo lahko podpre vsakdo, ki je dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament (trenutno je to 18 let v vseh državah članicah, razen v Avstriji, kjer je ta starost 16 let).

Število izjav o podpori morajo potrditi pristojni organi v državah članicah. Komisija bo imela nato na voljo tri mesece, da pobudo prouči in se odloči, kako bo v zvezi z njo ukrepala. Sestala se bo z organizatorji, da ji bodo lahko podrobneje pojasnili vprašanja, ki jih obravnava pobuda. Organizatorji bodo lahko poleg tega pobudo predstavili na javni predstavitvi, ki jo bo organiziral Evropski parlament.

Nato bo Komisija sprejela sporočilo, v katerem bo pojasnila, kaj je sklenila glede pobude, katere ukrepe namerava sprejeti – če se je za to sploh odločila – in razloge za svojo odločitev.

Evropska komisija je vložila veliko truda, da bi bil ta postopek za državljane čim preprostejši. Pri tem je poskrbela za potrebna varovala, da ni mogoče prijaviti pobud, ki so očitno žaljive, neresne, provokativne ali ki so v nasprotju z evropskimi vrednotami ali zunaj okvira pristojnosti Komisije. Uveljavljeno je tudi ustrezno varstvo podatkov oseb, ki podprejo pobudo.

Ozadje

Evropska državljanska pobuda je bila uvedena z Lizbonsko pogodbo. Z njo bo lahko milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU Evropsko komisijo pozval, naj pripravi predloge zakonodajnih aktov na svojih področjih pristojnosti.

Uredba o evropski državljanski pobudi je bila sprejeta 16. februarja 2011. Vendar, ker so morale nekatere države članice najprej vzpostaviti mehanizme za potrjevanje veljavnosti izjav o podpori, bodo državljani lahko evropsko državljansko pobudo prvič vložili 1. aprila 2012.

Povezava na spletišče evropske državljanske pobude:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative.

Povezava na uredbo o evropski državljanski pobudi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SL:PDF

Kontakti:

Antonio Gravili +32 22954317

Marilyn Carruthers +32 22999451


Side Bar