Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisijas starta šāviens Eiropas pilsoņu iniciatīvām

Briselē, 2012. gada 30. martā – Svētdien tiks sākta Eiropas pilsoņu iniciatīvu īstenošana. No šās dienas miljons Eiropas pilsoņu varēs kopīgi virzīt viņiem svarīgu jautājumu un aicināt Komisiju tajā rīkoties.

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs sacīja: "Esmu gandarīts, ka pēc smagā darba un ilgās gaidīšanas Eiropas pilsoņi beidzot varēs ierosināt Pilsoņu iniciatīvas, prasot tās reģistrēt Komisijas tīmekļa vietnē. Mani ļoti interesē, kādas idejas pilsoņi izvirzīs.

Šādi vēl nepieredzētā veidā tiek paplašināta līdzdalības demokrātija. Tas pilsoņu rīcībā ir ietekmīgs līdzeklis darba kārtības noteikšanai. Es turklāt ceru, ka, pilsoņiem pulcējoties pāri robežām, lai kopīgi apspriestu viņiem nozīmīgus jautājumus, tiks sekmēta patiesa Eiropas "dēmosa" veidošanās."

Iniciatīvu reģistrācija ir būtisks solis šā procesa sākumā. Pieprasījumu var iesniegt pilsoņu komiteja, ko veido vismaz septiņi ES pilsoņi, kuri ir vismaz septiņu dažādu dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji.

Pēc reģistrācijas šai komitejai būs 12 mēnešus ilgs laiks, lai savāktu nepieciešamos paziņojumus par atbalstu no vismaz septiņām dalībvalstīm. Ir noteikts, ka atbalstītāju minimālais skaits vismaz vienā no šīm septiņām dalībvalstīm ir attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaits, kas reizināts ar 750. Iniciatīvu atbalstīt var ikviens pilsonis, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās (pašlaik tas visās dalībvalstīs ir no 18 gadu vecuma, izņemot Austriju, kur tas ir no 16 gadu vecuma).

Iniciatīvas atbalstam sniegto paziņojumu skaits jāsertificē dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Pēc tam Komisija trīs mēnešu laikā pārbaudīs iniciatīvu un lems, kā rīkoties. Komisija tiksies ar iniciatīvas organizatoriem, lai viņiem dotu iespēju sīkāk izskaidrot iniciatīvā izvirzītos jautājumus. Organizatori turklāt varēs ar savu iniciatīvu iepazīstināt atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā.

Pēc tam Komisija pieņems paziņojumu, kurā izklāstīs savus secinājumus par iniciatīvu, to, kāda ir ieplānotā rīcība, ja tāda paredzēta, kā arī tās pamatojumu.

Eiropas Komisija ir pielikusi lielas pūles, lai process pilsoņiem būtu pēc iespējas vienkāršāks, tai pat laikā nodrošinot nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai netiktu reģistrētas iniciatīvas, kas ir acīmredzami aizskarošas, nenozīmīgas, maldinošas, pretrunā Eiropas vērtībām vai ārpus Komisijas pilnvarām. Tāpat ir noteikti pasākumi, lai pienācīgi aizsargātu to pilsoņu datus, kuri atbalsta iniciatīvas.

Vispārīga informācija

EPI ir ieviesta ar Lisabonas Līgumu. Tā ļaus vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvām tika pieņemta 2011. gada 16. februārī. Ņemot vērā dalībvalstu lūgumu paredzēt laiku, lai ieviestu mehānismus paziņojumu par atbalstu sertificēšanai, pilsoņi EPI var ierosināt tikai no 2012. gada 1. aprīļa.

Saite uz EPI tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv

Saite uz EPI Regulu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LV:PDF

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar