Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija atveria duris Europos piliečių iniciatyvoms

Briuselis, 2012 m. kovo 30 d. Sekmadienį pradedama Europos piliečių iniciatyva. Nuo tos dienos visos Europos piliečiai gali sutelkti jėgas jiems svarbiu klausimu ir prašyti Komisijos imtis veiksmų dėl jo.

Pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius sakė: „Džiugu, kad visas sunkus darbas ir ilgas laukimas atsipirko ir pagaliau europiečiai galės pradėti piliečių iniciatyvas, pateikdami prašymą jas įregistruoti Komisijos interneto svetainėje. Aš asmeniškai nekantrauju pamatyti, kokių idėjų piliečiai pasiūlys.

Taip precedento neturinčiu mastu išplečiama dalyvaujamoji demokratija. Piliečiams suteikiama įtakinga darbotvarkės sudarymo priemonė. Tikiuosi, kad tai taip pat paskatins tikros Europos visuomenės vystymąsi ir įvairių valstybių narių piliečiai susiburs kartu, kad aptartų jiems visiems svarbius klausimus.“

Iniciatyvų registravimas yra pagrindinis žingsnis proceso pradžioje. Prašymą turi pateikti piliečių komitetas, sudarytas iš bent 7 ES piliečių, gyvenančių bent 7 skirtingose ES valstybėse narėse.

Kai iniciatyva įregistruojama, komitetas turi per 12 mėnesių surinkti reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių iš bent septynių valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų septynių valstybių narių yra Europos Parlamento narių, išrinktų atitinkamoje valstybėje narėje, skaičius, padaugintas iš 750. Bet kuris asmuo, sulaukęs rinkimų į Europos Parlamentą teisės amžiaus (šiuo metu nuo 18 metų visose valstybėse narėse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo 16 metų), gali paremti iniciatyvą.

Šių pareiškimų skaičių turės patvirtinti kompetentingos valstybių narių nacionalinės institucijos. Tada Komisija per tris mėnesius turės išnagrinėti iniciatyvą ir nuspręsti, kas bus daroma toliau. Ji susitiks su rengėjais, kad jie išsamiau paaiškintų iniciatyvoje iškeltus klausimus. Rengėjai taip pat turės galimybę pristatyti iniciatyvą per viešą svarstymą Europos Parlamente.

Tada Komisija priims komunikatą, kuriame pristatys savo išvadas dėl iniciatyvos, veiksmus, kurių ketina imtis, ir argumentus, jei tokių bus.

Europos Komisija sunkiai dirbo, kad kuo labiau supaprastintų procesą piliečiams ir kartu užtikrintų visas būtinas apsaugos priemones, kad iniciatyvos, kuriomis aiškiai siekiama piktnaudžiauti, kurios yra lengvabūdiškos, nepagrįstos, prieštarauja Europos vertybėms arba viršija Komisijos įgaliojimus, nebūtų įregistruojamos. Taip pat įdiegtos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad iniciatyvas remiančių asmenų duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise ES piliečiai (vienas milijonas žmonių, kurie yra bent ketvirtadalio visų ES valstybių narių piliečiai) galės prašyti Europos Komisiją rengti teisės aktų pasiūlymus, jei ji turi įgaliojimus siūlyti tos srities teisės aktus.

Reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos priimtas 2011 m. vasario 16 d. Tačiau valstybės narės paprašė skirti laiko, kad būtų įdiegti pritarimo pareiškimų patvirtinimo mechanizmai, todėl teikti iniciatyvas piliečiai galės tik nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/citizens-initiative.

Europos piliečių iniciatyvos reglamento nuoroda

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:LT:PDF

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51


Side Bar