Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio antaa lähtölaukauksen eurooppalaisille kansalaisaloitteille

Bryssel, 30. maaliskuuta 2012 – Sunnuntaista lähtien miljoona kansalaista ympäri Eurooppaa voivat tehdä yhdessä kansalaisaloitteen ja pyytää komissiota toimimaan asian hyväksi.

Olen ilahtunut siitä, että kaiken kovan työn ja pitkän odotuksen jälkeen eurooppalaiset voivat lopultakin käynnistää kansalaisaloitteita pyytämällä niiden rekisteröintiä komission verkkosivulla. Odotan innolla kansalaisten ideoita, varapuheenjohtaja Šefčovič toteaa.

”Kyseessä on ennennäkemätön osallistuvan demokratian laajentuminen. Kansalaisaloitteiden avulla kansalaiset voivat laatia oman asialistansa. Toivon, että se edistää myös aidon eurooppalaisen ”kansakunnan” kehittymistä, kun eri maiden kansalaiset keskustelevat heille kaikille tärkeistä asioista”, varapuheenjohtaja Šefčovič sanoo.

Aloitteiden rekisteröinti on prosessin tärkeä alkuvaihe. Rekisteröintipyynnön voi jättää vähintään seitsemässä eri EU:n jäsenvaltiossa asuvasta vähintään seitsemästä EU:n kansalaisesta koostuva kansalaistoimikunta.

Kun aloite on rekisteröity, toimikunnalla on 12 kuukautta aikaa kerätä tarvittavat tuenilmaukset vähintään seitsemässä jäsenvaltiossa. Jotta jäsenvaltio kuuluisi kyseisten seitsemän jäsenvaltion joukkoon, aloitteen allekirjoittajia on oltava 750 kertaa kyseisen jäsenvaltion Euroopan parlamentin edustajien määrä. Aloitetta voivat tukea kaikki, jotka voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa (ikäraja jäsenvaltioissa on 18 vuotta, lukuun ottamatta Itävaltaa, jossa ikäraja on 16 vuotta).

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava tuenilmausten määrä. Komissiolla on sen jälkeen kolme kuukautta aikaa tarkastella aloitetta ja päättää, miten asiassa edetään. Komissio tapaa aloitteen tekijät, jotta he voivat tarkemmin esitellä aloitteessa esille tuodut kysymykset. Aloitteen tekijöillä on myös mahdollisuus esittää aloitteensa Euroopan parlamentissa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa.

Komissio antaa sen jälkeen tiedonannon, jossa se selittää aloitteesta tekemänsä päätelmät, mihin toimiin se mahdollisesti aikoo ryhtyä ja toimien perusteet.

Euroopan komissio on tehnyt kovasti töitä, jotta prosessi olisi kansalaisille mahdollisimman helppo. Se on myös varmistanut, että käytössä ovat tarvittavat suojakeinot sen estämiseksi, että ilmeisen herjaavia, merkityksettömiä, piloillaan esitettyjä, eurooppalaisten arvojen vastaisia tai komission toimivaltuuksien ulkopuolella olevia aloitteita ei rekisteröidä. Käytössä on myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan aloitteita tukevia henkilöitä koskevien tietojen asianmukainen suojelu.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sen myötä miljoona kansalaista vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voivat pyytää Euroopan komissiota esittämään säädösehdotuksia komission toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskeva asetus hyväksyttiin 16. helmikuuta 2011. Osa jäsenvaltioista tarvitsi kuitenkin lisäaikaa tuenilmauksien vahvistamista koskevien järjestelyjen käyttöönottamiseksi. Tämä viivästytti voimaantuloa siten, että kansalaiset voivat tehdä eurooppalaisia kansalaisaloitteita vasta 1. huhtikuuta 2012 lähtien.

Linkki eurooppalaisen kansalaisaloitteen sivulle:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Linkki eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaan asetukseen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:FI:PDF

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar