Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjon annab stardipaugu Euroopa kodanikualgatustele

Brüssel, 30. märts 2012. Pühapäev on Euroopa kodanikualgatuste alguspäev. Sellest päevast alates on Euroopa elanikel võimalik tõstatada nende jaoks oluline probleem ja paluda komisjonil selles küsimuses midagi ette võtta. Probleemi tõstatamiseks on vaja, et seda toetaks miljon kodanikku.

Asepresident Šefčoviči sõnul on põhjust rõõmustada: pärast visa tööd ja pikka ootamist on Euroopa elanikel võimalik teha kodanikualgatusi, paludes nende registreerimist komisjoni veebisaidil. „Ootan põnevusega, milliseid ideid kodanikud esitavad.

Tegemist on osalusdemokraatia enneolematu laiendamisega ja kodanikud on saanud väga tõhusa vahendi uute algatuste tegemiseks. Ma loodan, et see aitab kaasa tõelise Euroopa „deemose” kujunemisele, kuna kõikide liikmesriikide kodanikud saavad teha piiriülest koostööd, arutades igahele olulisi küsimusi, sõnas asepresident.

Alustada tuleb algatuse registreerimisest. Taotluse esitamiseks tuleb moodustada kodanike komitee, kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku vähemalt seitsmest ELi liikmesriigist.

Pärast algatuse registreerimist on komiteel 12 kuud, et koguda vähemalt seitsmest liikmesriigist vajalik arv toetusavaldusi. Liikmesriik läheb osalemisel arvesse, kui seal toetab algatust vähemalt 750 korda rohkem inimesi, kui on sellele liikmesriigile Euroopa Parlamendis ettenähtud kohtade arv. Algatust võib toetada iga kodanik, kellel vanuse poolest on õigus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Seega peab algatuse toetaja olema vähemalt 18aastane (Austrias 16aastane).

Toetusavalduste arvu peavad kinnitama liikmesriikide pädevad ametiasutused. Komisjonil on seejärel aega kolm kuud, et algatus läbi vaadata ja edasiste sammude üle otsustada. Komisjon kohtub korraldajatega, et neil oleks võimalik oma algatust põhjalikumalt selgitada. Korraldajatel on võimalik tutvustada oma algatust ka avalikul ärakuulamisel Euroopa Parlamendis.

Seejärel võtab komisjon vastu teatise, milles teatab oma arvamuse algatuse kohta ning selgitab ja põhjendab, kas ja milliseid meetmeid ta kavatseb võtta.

Euroopa Komisjon on teinud palju tööd selleks, et algatuse esitamine oleks kodanike jaoks võimalikult lihtne ning et seejuures oleks välistatud ebaõiglaste, põhjendamatute, pahatahtlike, Euroopa väärtustega vastuolus olevate ja komisjoni pädevusse mittekuuluvate algatuste registreerimine. Lisaks on võetud vajalikud meetmed algatuse toetajate isikuandmete kaitseks.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. Selle algatuse raames saab 1 miljon kodanikku, kes on pärit vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, taotleda vahetult Euroopa Komisjonilt tema pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide ettepanekute esitamist.

Euroopa kodanikualgatust käsitlev määrus võeti vastu 16. veebruaril 2011. Kuna liikmesriikidele tuli anda aega toetusavalduste kontrollimise süsteemide kehtestamiseks, on kodanikel võimalik algatusi esitada alles alates 1. aprillist 2012.

Euroopa kodanikualgatuste veebisait:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Euroopa kodanikualgatust käsitlev määrus:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ET:PDF

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar