Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията дава стартов сигнал за европейските граждански инициативи

Брюксел, 30 март 2012 г. — неделя бележи началото на европейските граждански инициативи. От този ден нататък един милион граждани от цяла Европа могат да се обединят по въпрос, който е важен за тях, и да поискат от Комисията да намери решение за него.

Заместник-председателят на Европейската комисия Шефчович заяви: „Радвам се, че след упорития труд и след като чакаха толкова дълго, европейците най-после ще могат да започват граждански инициативи, като поискат регистрирането им на уебсайта на Комисията. Лично аз нямам търпение да се запозная с идеите на гражданите.

„Това е безпрецедентно разширяване на демокрацията с гражданско участие. Гражданите разполагат с мощен инструмент за определяне на програмата с актуални теми. Надявам се, че това ще насърчи и изграждането на истински европейски „демос“, тъй като гражданите се събират от различни точки в Съюза, за да обсъдят въпроси, които са важни за всички тях.“

Регистрирането на инициативи е ключова първа стъпка в процеса. Искането трябва да бъде отправено от граждански комитет, съставен от поне седем граждани на ЕС, които пребивават в поне седем различни държави — членки на ЕС.

Когато бъде регистриран, комитетът ще разполага с 12 месеца, за да събере необходимите подписи от поне седем държави членки. Прагът за отчитане на една от тези седем държави членки се определя на 750 пъти броя на членовете на ЕП за тази държава членка. Всяко лице на възраст, на която има право да гласува на избори за Европейския парламент (понастоящем тази възраст е 18 години във всички държави членки, с изключение на Австрия, където е 16 години), може да подкрепи дадена инициатива.

Броят на подписите в подкрепа се удостоверява от компетентните органи в държавите членки. След това Комисията трябва в тримесечен срок да разгледа инициативата и да вземе решение за по-нататъшни действия. Тя ще се срещне с организаторите, за да могат да обяснят в по-голяма дълбочина въпросите, повдигнати в тяхната инициатива. Организаторите ще имат също възможност да представят своята инициатива по време на публичното изслушване, организирано в Европейския парламент.

След това Комисията ще приеме съобщение, в което обяснява своите заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за тях.

Европейската комисия работи усилено, за да опрости максимално процеса за гражданите, като същевременно осигури необходимите предпазни мерки, за да не се регистрират инициативи, с които явно се злоупотребява и които очевидно са неоснователни, пораждат безпокойство, са в разрез с европейските ценности или не попадат в обхвата на правомощията на Комисията. Предприети са и мерки за гарантиране на добрата защита на данните на лицата, подкрепящи инициативите.

Контекст

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Чрез нея един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, имат право да приканят Европейската комисия да направи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия за това.

Регламентът, с който се уреждат европейските граждански инициативи, бе приет на 16 февруари 2011 г. Въпреки това по искане на държавите членки, които се нуждаят от време, за да създадат механизми за сертифициране на подписите, гражданите могат да започват европейски граждански инициативи едва от 1 април 2012 г.

Връзка към уебсайта за европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Връзка към Регламента относно европейската гражданска инициатива:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:BG:PDF

За контакт:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar