Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL PL

Europese Commissie - Persbericht

De smaken van Europa onder de aandacht brengen

Brussel, 30 maart 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen met als titel "Afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten: een strategie met een belangrijke Europese meerwaarde om de smaken van Europa beter onder de aandacht te brengen". Met de bekendmaking van deze mededeling is de tweede stap gezet in een proces dat in juli 2011 van start is gegaan en tot doel heeft het afzetbevorderingsbeleid te hervormen. Deze hervorming moet de landbouwsector en de agrovoedingssector dynamischer en concurrerender maken en een duurzame, slimme en inclusieve groei bevorderen.

EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș verwoordde het als volgt: "Instrumenten om haar landbouw‑ en voedingsproducten op zowel de Europese als de mondiale markt beter te valoriseren, geven de Europese Unie een geweldige troef in handen om de economie een krachtige impuls te geven en nieuwe mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid aan te boren. Nu al vertegenwoordigt de export in deze sector een waarde van meer dan 100 miljard euro. In een wereldeconomie die gekenmerkt wordt door een alsmaar grotere openheid, zal het succes van de Europese landbouw mede worden bepaald door de capaciteit van deze sector om zijn positie te verstevigen en uit te bouwen. Om dit waar te maken, zal de EU in haar afzetbevorderingsbeleid de lat hoger moeten leggen en een strategie voor de valorisering van haar producten moeten invoeren die een onmiskenbaar Europese dimensie vertoont."

Dat deze aanpak ambitieuzer is dan de vorige, blijkt uit de vier kerndoelstellingen waarrond het toekomstige afzetbevorderingsbeleid zal worden opgebouwd:

  • een echte Europese meerwaarde;

  • aantrekkelijker programma's met een grotere impact;

  • een eenvoudiger en efficiënter beheer;

  • nieuwe synergieën tussen de verschillende afzetbevorderingsinstrumenten.

De hierboven vermelde mededeling is de neerslag van een diepgaand denkproces dat in juli 2011 van start is gegaan en vervolgens een breed openbaar debat heeft losgemaakt. Basis hiervoor was een groenboek1 over het afzetbevorderings‑ en voorlichtingsbeleid ten behoeve van landbouwproducten en het belang van dit beleid als vlaggenschipactie voor de versterking van het concurrentievermogen van de landbouw in de EU. Ook het verslag over de externe evaluatie van het huidige afzetbevorderingsbeleid, die in 2011 is verricht2, is in de mededeling meegenomen.

Met dat document wordt de aftrap gegeven voor de inhoudelijke bespreking van het toekomstige afzetbevorderingsbeleid in de verschillende instellingen van de EU. Na afloop van deze interinstitutionele besprekingen zal de Commissie tegen het einde van dit jaar wetgevingsvoorstellen indienen.

Achtergrond

De huidige EU-regels over voorlichting en afzetbevordering in de agrovoedingssector zijn opgesteld in de jaren tachtig. Ze zijn in de loop der jaren aangepast, met name naar aanleiding van de toename van het aantal kwaliteitslabels. In 2011 heeft de EU 47 miljoen euro uitgegeven voor afzetbevordering in het kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad. Voor 2012 is een begroting van 55 miljoen euro voorzien.

Tussen 2001 en 2011 zijn 518 programma´s goedgekeurd, vooral driejarenprogramma's, ter waarde van in totaal 576 miljoen euro uit de EU‑begroting. (NB: Deze programma's moeten worden gecofinancierd door de organisaties die het programma indienen en kunnen bovendien ook nog een financiële bijdrage krijgen van de betrokken lidstaten.) In de periode 2001 – 2011 waren de meeste programma's gericht op de markt van de EU (70 % van het aantal en van de waarde) en werd ongeveer 9 % van de programma's door meer dan één lidstaat ten uitvoer gelegd (de zogenaamde "meerlandenprogramma's").

Naast deze horizontale afzetbevorderingsregeling omvat het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog andere afzetbevorderende maatregelen: in het kader van plattelandsontwikkeling en in het kader van de gemeenschappelijke marktordening [met name de sector wijn voor derde landen (112 miljoen euro in 2011) en de sector groenten en fruit, via operationele programma's van producentenorganisaties (34 miljoen euro gemiddeld in de periode 2008/2009)].

Meer informatie

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/communication/index_en.htm

Contact :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

1 :

COM(2011)436

2 :

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm


Side Bar