Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS PL RO TR

Evropska komisija – Sporočilo za medije

eTwinning za čezmejno učenje: razglašeni šolski projekti leta

Bruselj/Berlin, 29. marca 2012. V programu Evropske komisije eTwinning, ki obstaja že osmo leto, sodeluje več kot 155 000 učiteljev v 31 državah, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za vzpostavitev čezmejnih izobraževalnih projektov. V Berlinu se bo med 29. in 31. marcem srečalo 500 učiteljev, ki bodo izmenjali ideje o prihodnjih pobudah eTwinning in proslavili najboljše projekte eTwinning leta. Pri teh sodelujejo šole iz Italije, Združenega kraljestva, Poljske, Francije, Turčije, Španije, Nizozemske, Češke, Grčije, Romunije, Portugalske in Slovenije.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „eTwinning je veliko več kot spletno podporno orodje za spodbujanje IKT na šolah. Z njim je nastala prava skupnost, na mnogih šolah pa je program spodbudil spremembe, za kar se moramo zahvaliti navdušenju več tisoč učiteljev in učencev. Komisija je predlagala, da se program eTwinning z letom 2014 v okviru novega programa „Erasmus za vse“ razširi in tako postane platforma za vse šole, ki sodelujejo prek meja s podporo EU.“

Nagrade eTwinning

Med več kot 300 predlogi je bilo izbranih šest zmagovalnih projektov, ki so razdeljeni v tri starostne skupine: od 4 do 11 let, 12 do 15 let in 16 do 19 let. Vsak projekt je primer inovativne prakse, pri kateri sta se najmanj dve šoli iz različnih držav skupaj učili na nov in ustvarjalen način.

Projekt „Reporting without borders“ je na primer povezal dijake francoske gimnazije Lycée Marguerite Yourcenar, romunske šole Grupul Scolar „Dr Mihai Ciuca“ in poljske šole Zespół Szkół nr 1 iz Pszczyna. eTwinning jim je omogočil, da združijo svoje prednosti in nadarjenosti pri skupnem pisanju spletne revije.

Nagrade eTwinning imajo posebni kategoriji za učenje francoskega in španskega jezika ter posebno nagrado „Marie Skłodowska-Curie“ za znanstvene projekte, ki jo sponzorirata nacionalni svetovalni službi eTwinning Francije in Poljske.

Kaj je eTwinning?

eTwinning uporablja podporo, orodja in storitve, ki temeljijo na IKT, da se šolam olajša sklepanje partnerstev na katerem koli področju.

eTwinning je del programa Comenius in vsako leto prejme okoli 10 milijonov evrov sredstev. Ne financira posameznih projektov, ampak daje učiteljem in učencem na voljo orodja in podporo, kot so portal eTwinning in seminarji za učitelje.

Nacionalne svetovalne službe, organizacije in ustanove, ki zastopajo in podpirajo program eTwinning v vseh državah EU ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem in v Turčiji, zagotavljajo usposabljanje ter telefonsko in spletno podporo, organizirajo srečanja in nacionalna tekmovanja ter izvajajo promocijske kampanje.

Več informacij:

Prejemniki nagrad eTwinning v letu 2012

Portal eTwinning

Spletišče konference eTwinning

Evropska komisija: program Comenius

Evropska komisija: Erasmus za vse (2014–2020)

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Twitter@VassiliouEu

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar