Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS SL RO TR

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

eTwinning na rzecz transgranicznego uczenia się: ogłoszenie zwycięzców tegorocznego konkursu

Bruksela/Berlin, dnia 29 marca 2012 r. Rozpoczyna się ósmy rok realizacji programu Komisji Europejskiej „eTwinning”. W jego ramach ponad 155 000 nauczycieli w 31 krajach wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do prowadzenia transgranicznych projektów edukacyjnych. W dniach 29–31 marca 500 nauczycieli spotka się w Berlinie, aby wymienić się pomysłami na kolejne inicjatywy w ramach programu oraz uhonorować najlepsze eTwinningowe projekty roku, zrealizowane przez szkoły z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Turcji, Hiszpanii, Holandii, Czech, Grecji, Rumunii, Portugalii i Słowenii.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „eTwinning to nie tylko internetowe narzędzie wspierające wykorzystywanie ICT w szkołach. Przyczyniło się ono do powstania społeczności lokalnych i stało się katalizatorem zmian w wielu szkołach. A wszystko to było możliwe dzięki entuzjazmowi tysięcy nauczycieli i uczniów. Komisja zaproponowała rozszerzenie eTwinningu w ramach nowego programu „Erasmus dla wszystkich” (20142020), tak by stał się on platformą dla wszystkich szkół prowadzących współpracę transgraniczną przy wsparciu ze strony UE.”

Nagrody eTwinning

Sześć zwycięskich projektów zostało wyłonionych z ponad 300 zgłoszonych. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: 4–11, 12–15 oraz 16–19 lat. Każdy projekt jest przykładem innowacyjnego podejścia i w każdym biorą udział przynajmniej dwie szkoły z różnych państw, których uczniowie uczą się razem w nowy, twórczy sposób.

Na przykład w ramach projektu „Reporting without borders” współpracowali uczniowie Lycée Marguerite Yourcenar (Francja), Grupul Scolar „Dr Mihai Ciuca” (Rumunia) i Zespołu Szkół nr 1 z Pszczyny (Polska). Dzięki eTwinningowi mogli zainspirować się wzajemnie i stworzyć razem e-magazyn.

Nagrody eTwinning posiadają odrębną kategorię dotyczącą nauki języków obcych po francusku i hiszpańsku oraz specjalną nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektów w zakresie przedmiotów ścisłych, sponsorowaną przez Narodowe Biura eTwinningu Francji i Polski.

Co to jest eTwinning?

Program eTwinning wykorzystuje wsparcie, narzędzia i usługi oparte na ICT, aby ułatwić szkołom tworzenie partnerstw w każdej dziedzinie tematycznej.

Jest on częścią unijnego programu Comenius i otrzymuje co roku dofinansowanie w wysokości ok. 10 mln euro. Program nie służy do finansowania projektów indywidualnych, lecz oferuje nauczycielom i uczniom narzędzia i wsparcie, takie jak portal eTwinning oraz seminaria dla nauczycieli.

Narodowe Biura eTwinningu, organizacje lub instytucje reprezentujące i promujące eTwinning we wszystkich państwach UE oraz w Chorwacji, Islandii, Norwegii i Turcji zapewniają szkolenia i pomoc telefoniczną i on-line, organizują spotkania i konkursy krajowe oraz prowadzą kampanie promocyjne.

Więcej informacji:

Lista laureatów nagród eTwinning 2012

Portal eTwinning

Strona internetowa konferencji na temat eTwinningu

Komisja Europejska: program Comenius

Komisja Europejska: „Erasmus dla wszystkich” (2014–2020)

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Twiter@VassiliouEu

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar