Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL PL SL RO TR

Evropská komise – Tisková zpráva

Vyhlášení vítězných školních projektů přeshraničního učení eTwinning

Brusel/Berlín 29. března 2012 – Do aktivity Evropské komise „eTwinning“, jež běží již osmým rokem, je zapojeno více než 155 000 učitelů z 31 zemí, kteří s pomocí informačních a komunikačních technologií vytvářejí přeshraniční vzdělávací projekty. Ve dnech 29. až 31. března se do Berlína sjelo 500 učitelů, aby se podělili o nápady na další eTwinningové iniciativy a společně ocenili nejlepší eTwinningové projekty roku, na kterých se podílely školy z Itálie, Spojeného království, Polska, Francie, Turecka, Španělska, Nizozemska, České republiky, Portugalska a Slovinska.

Jak řekla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež: „eTwinning je mnohem více než jen internetový nástroj podporující informační a komunikační technologie ve školách. Vedl k vytvoření spontánního společenství a byl hybnou silou změn na mnoha školách. A to vše díky nadšení tisíců učitelů a žáků. V rámci nového programu „Erasmus pro všechny“ na období 20142020 Komise navrhla eTwinning rozšířit a vytvořit z něj platformu pro všechny školy, které se účastní přeshraniční spolupráce podporované EU.“

eTwinningové ceny

Z více než 300 přihlášených projektů bylo vybráno šest vítězných ve třech kategoriích rozdělených podle věku: 4–11, 12–15 a 16–19 let. Každý z nich je příkladem inovativních postupů, v rámci kterých se žáci z alespoň dvou škol z různých zemí spolu učí novým a kreativním způsobem.

Například projekt „Reporting without borders“(Zpravodajství bez hranic) svedl dohromady studenty Lycée Marguerite Yourcenar z Francie, Grupul Scolar „Dr Mihai Ciuca“ z Rumunska a Zespół Szkół nr 1 z polského města Pszczyna (Pština). Prostřednictvím eTwinningu tak mohli vzájemně využívat svých silných stránek a talentu při společné práci na elektronickém časopise.

Ke zvláštním kategoriím eTwinningových ocenění patří ceny pro oblast studia francouzštiny a španělštiny a zvláštní cena „Marie Skłodowska-Curie Prize“ za projekty z oblasti vědy. Posledně jmenovanou cenu sponzorují národní podpůrná střediska pro eTwinning Francie a Polska.

Co je to eTwinning?

eTwinning nabízí podporu, nástroje a služby založené na informačních a komunikačních technologiích, čímž školám usnadňuje vytváření partnerství v různých oborech.

eTwinning je součástí programu EU Comenius a každoročně je na něj vyčleněno přibližně 10 milionů EUR. Nefinancuje jednotlivé projekty, ale nabízí učitelům a žákům nástroje a podporu, například v podobě portálu eTwinning a seminářů pro učitele.

Národní podpůrná střediska, organizace či instituce, které zaštiťují a podporují eTwinning ve všech zemích EU, v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a Turecku, poskytují školení a poradenství (telefonicky i online), organizují setkání a národní soutěže a pořádají informační kampaně.

Další informace:

Vítězové cen aktivity eTwinning 2012

Portál eTwinning

Internetová stránka konference eTwinning 

Evropská komise: Program Comenius

Evropská komise: Erasmus pro všechny (2014–2020)

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Twitter @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar