Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Trafiksäkerhet: Bara 2 % färre trafikdöda i EU 2011

Bryssel, 29 mars 2012 – Enligt nya siffror som EU-kommissionen offentliggör i dag, saktades framstegen med att minska antalet dödsolyckor i trafiken märkbart ner i fjol (till -2 %), jämfört med den mycket lovande minskningen i EU under förra decenniet (-6 % i medeltal). Än värre är att dödstalen ökar märkbart i EU-länder som tidigare har haft en väldigt hög säkerhetsnivå, däribland Tyskland och Sverige. Även i andra EU-länder, såsom Polen och Belgien, som redan ligger efter vad gäller trafiksäkerhet, ökar antalet dödsfall. Problemet med motorcyklar kvarstår – antalet dödsfall har inte minskat på över ett decennium.

–Dessa siffror är en väckarklocka. Det är den svagaste minskningen av antalet dödliga trafikolyckor på ett decennium, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas. Det dör fortfarande 85 personer varje dag på EU:s vägar, och detta är inte acceptabelt. Vi kommer att behöva göra en ordentlig kraftansträngning inom EU och på nationell nivå för att uppnå målet med att halvera antalet dödsolyckor till 2020. Jag ber ministrar i alla EU-länder informera om de nationella planerna för att öka trafiksäkerheten 2012. Jag vill försäkra mig om att man trots de svåra ekonomiska tiderna inte prutar på detta viktiga arbete som är så avgörande för trafiksäkerheten. På EU-nivå avser jag även att rikta in mig på motorcykelolyckor med dödlig utgång. Vi måste se en vändning i trenden och en minskning i antalet döda under 2012.

I tabellen med dödsfall i trafiken per land ser man vilka framsteg som gjorts sedan 2001, med siffror för hela EU och en uppdelning per EU-land. Den innehåller även de senaste siffrorna för 2011.

Under de senaste tio åren har man gjort stora framsteg inom EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2001–2011. Antalet trafikolyckor med dödlig utgång minskade med nästan 45 % och över 125 000 liv kunde räddas.

Antalet dödsfall i trafiken minskade med i medeltal 6 % per år inom EU. Vissa år var minskningen så stor som 11 % (2010).

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020

I juli 2010 antog kommissionen ambitiösa planer för att halvera antalet dödsolyckor i Europa under de kommande tio åren. De initiativ som lades fram i riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik för 2011–2020 omfattar strängare standarder för fordonssäkerhet, bättre utbildning för trafikanter och skärpt genomförande av trafikreglerna. Kommissionen samarbetar intensivt med EU-länderna för att genomföra detta program.

Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020:

Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet innehåller en rad olika initiativ för att förbättra fordonen, infrastrukturen och trafikanternas beteende.

Sju strategiska mål har fastställts:

  • Förbättrade säkerhetsåtgärder för lastbilar och personbilar

  • Säkrare vägar

  • Intelligenta fordon

  • Strängare körkortskrav och bättre utbildning

  • Bättre genomförande av reglerna

  • Målinriktade åtgärder för skador

  • Nytt fokus på motorcyklister

De detaljerade åtgärderna för varje strategiskt mål finns förtecknade i MEMO/10/343.

Se även MEMO/11/483

Vad händer nu?

Arbetet med att genomföra EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011-2020 kommer att intensifieras. Dessutom meddelade Siim Kallas att han ämnar intensifiera insatserna för verkställandet på nationell nivå och för motorcyklister.

Medlemsstat

Dödsfall per en miljon invånare

Utveckling

 

2001

2010

2011

(prel. siffror)

2001-2010

Årlig minskning i medeltal

2010-2011

(prel. siffror)

Belgique/België

145

75

77

-45 %

-6 %

4 %

България (Bulgarien)

124

103

88

-23 %

-3 %

-15 %

Česká republika

130

76

73

-40 %

-5 %

-4 %

Danmark

81

46

40

-41 %

-6 %

-18 %

Deutschland

85

45

49

-48 %

-7 %

10 %

Eesti

146

58

75

-61 %

-10 %

29 %

Eire/Ireland

107

47

42

-49 %

-7 %

-13 %

Ελλάδα (Elláda)

172

111

97

-33 %

-4 %

-13 %

España*

136

54

50

-50 %

-9 %

-6 %

France

134

62

61

-51 %

-8 %

0 %

Italia*

125

68

65

-42 %

-6 %

-4 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

88

-39 %

-5 %

18 %

Latvija

236

97

80

-61 %

-10 %

-18 %

Lietuva

202

90

92

-58 %

-9 %

-3 %

Luxembourg

159

64

70

-54 %

-8 %

13 %

Magyarország

121

74

64

-40 %

-6 %

-14 %

Malta

41

36

41

-6 %

-1 %

13 %

Nederland*

62

32

33

-46 %

-7 %

2 %

Österreich

119

66

62

-42 %

-6 %

-6 %

Polska

145

102

109

-29 %

-4 %

7 %

Portugal

163

79

74

-44 %

-6 %

-6 %

România

109

111

94

-3 %

0 %

-15 %

Slovenija

140

67

69

-50 %

-7 %

1 %

Slovensko

114

68

59

-40 %

-5 %

-6 %

Suomi/Finland

84

51

54

-37 %

-5 %

6 %

Sverige

66

28

33

-54 %

-8 %

18 %

United Kingdom*

61

31

32

-47 %

-7 %

5 %

EU

112

62

61

-43 %

-6 %

-2 %

*Preliminära uppgifter baserade på de senaste tillgängliga uppgifterna. Storbritanninens och Nederländernas uppskattningar baserar sig på uppgifter från januari till september. Italiens och Spaniens uppskattningar är på grundval av uppgifter som samlats in av polis, med undantag av stadsområden.

Tabell 1. Utveckling av dödsolyckor på EU:s vägar (alla användare) 2000–2010

Tabellen visar att antalet dödsolyckor med bilar, fotgängare, cyklar och mopeder inblandade alla minskat sedan 2001, men att så inte är fallet för motorcyklar.

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar