Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Varnost v cestnem prometu: leta 2011 število smrtnih žrtev na evropskih cestah manjše le za 2 %

Bruselj, 29. marca 2012 – Po najnovejših podatkih, ki jih je danes objavila Evropska komisija, se je lani število smrtnih žrtev na cestah v EU v primerjavi z zelo obetavnimi rezultati v zadnjem desetletju (v povprečju za –6 %) znatno manj zmanjšalo (na –2 %). Nekatere države članice EU, na primer Nemčija in Švedska, ki so veljale za zelo varne v cestnem prometu, so celo zabeležile znaten porast smrtnih žrtev. Tudi v drugih državah članicah, kot sta Poljska in Belgija, ki so že tako zaostajale pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, se je število smrti povečalo. Problematika motoristov – pri katerih se število smrtnih žrtev tudi po več kot desetletju še vedno ni zmanjšalo – je prav tako še vedno zelo pereča.

Evropski komisar za promet Siim Kallas je povedal: „Ti podatki nas morajo predramiti. To je najmanjše zmanjšanje števila smrtnih žrtev na cestah v zadnjem desetletju. Na evropskih cestah še vedno vsak dan umre 85 ljudi. To je nesprejemljivo. Če bomo želeli doseči naš cilj in do leta 2020 prepoloviti število smrtnih žrtev v cestnem prometu, bomo morali okrepiti prizadevanja na evropski in nacionalni ravni. Od ministrov vseh držav članic bom zahteval informacije o nacionalnih načrtih za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v letu 2012. Želim se prepričati, da to delo, ki je ključnega pomena za varnost v cestnem prometu, tudi v težkih gospodarskih časih ne bo zapostavljeno. Na ravni EU bom v letu 2012 veliko pozornost namenil motoristom, saj moramo preobrniti trenutni trend in doseči, da njihovo število smrtnih žrtev začne upadati.“

V priloženi preglednici „Smrtne žrtve v cestnem prometu po državah“ je prikazan napredek od leta 2001 s podatki za vso EU in posamezne države. V njej so upoštevani tudi najnovejši podatki za leto 2011.

V zadnjem desetletju je bil v okviru akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu za obdobje 2001–2011 dosežen velik napredek, saj se je število smrtnih žrtev na cestah zmanjšalo za skoraj 45 %, rešenih pa je bilo več kot 125 000 življenj.

Število smrtnih žrtev v cestnem prometu se je v povprečju vsako leto zmanjšalo za 6 %, v nekaterih letih pa celo za 11 % (2010).

Akcijski načrt EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2012

Komisija je julija 2010 sprejela ambiciozen načrt, s katerim želi število žrtev na evropskih cestah v naslednjih desetih letih prepoloviti. Predlagane pobude v „Usmeritvi evropske politike za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020“ obsegajo strožje standarde za varnost vozil, boljše usposabljanje uporabnikov cest in strožje uveljavljanje cestnih predpisov. Komisija pri uresničevanju tega programa tesno sodeluje z državami članicami.

Akcijski program za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020:

Akcijski program za varnost v cestnem prometu obsega vrsto pobud s poudarkom na boljših vozilih in infrastrukturi ter boljšem ravnanju uporabnikov cest.

V njem je določenih sedem strateških ciljev:

  • strožji ukrepi za varnost tovornih vozil in osebnih avtomobilov,

  • gradnja varnejših cest,

  • razvoj inteligentnih vozil,

  • izboljšanje sistema za izdajanje dovoljenj in usposabljanj,

  • strožje uveljavljanje predpisov,

  • zmanjšanje števila poškodb,

  • večji poudarek na motoristih.

Podrobni ukrepi za posamezne strateške cilje so navedeni v priloženem dokumentu MEMO/10/343.

Glej tudi: MEMO/11/483

Nadaljni koraki

Pospešeno se bodo izvajale dejavnosti evropskega akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020. Poleg tega je podpredsednik Komisije napovedal, da si bo prizadeval za boljše uveljavljanje nacionalnih predpisov in boljšo zaščito ranljivih uporabnikov cest, ki uporabljajo motorje.

Država članica

Število smrtnih žrtev na milijon prebivalcev

Razvoj števila smrtnih žrtev

 

2001

2010

2011

(neuradni podatki)

2001-2010

Povprečna letna rast

2010-2011

(neuradni podatki)

Belgija

145

75

77

–45 %

–6 %

4 %

Bolgarija

124

103

88

–23 %

–3 %

–15 %

Češka

130

76

73

–40 %

–5 %

–4 %

Danska

81

46

40

–41 %

–6 %

–18 %

Nemčija

85

45

49

–48 %

–7 %

10 %

Estonija

146

58

75

–61 %

–10 %

29 %

Irska

107

47

42

–49 %

–7 %

–13 %

Grčija

172

111

97

–33 %

–4 %

–13 %

Španija*

136

54

50

–50 %

–9 %

–6 %

Francija

134

62

61

–51 %

–8 %

0 %

Italija*

125

68

65

–42 %

–6 %

–4 %

Ciper

140

75

88

–39 %

–5 %

18 %

Latvija

236

97

80

–61 %

–10 %

–18 %

Litva

202

90

92

–58 %

–9 %

–3 %

Luksemburg

159

64

70

–54 %

–8 %

13 %

Madžarska

121

74

64

–40 %

–6 %

–14 %

Malta

41

36

41

–6 %

–1 %

13 %

Nizozemska*

62

32

33

–46 %

–7 %

2 %

Avstrija

119

66

62

–42 %

–6 %

–6 %

Poljska

145

102

109

–29 %

–4 %

7 %

Portugalska

163

79

74

–44 %

–6 %

–6 %

Romunija

109

111

94

–3 %

0 %

–15 %

Slovenija

140

67

69

–50 %

–7 %

1 %

Slovaška

114

68

59

–40 %

–5 %

–6 %

Finska

84

51

54

–37 %

–5 %

6 %

Švedska

66

28

33

–54 %

–8 %

18 %

Združeno kraljestvo*

61

31

32

–47 %

–7 %

5 %

EU

112

62

61

–43 %

–6 %

–2 %

Slika 1: Trendi in smrtne žrtve na evropskih cestah (vsi uporabniki) 2000–2010

Iz spodnje slike je razvidno, da se je od leta 2001 število smrtnih žrtev zmanjšalo med avtomobilisti, pešci, kolesarji in vozniki koles z motorjem, ne pa tudi med motoristi.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar