Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Bezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

V Bruseli 29. marca 2012 – Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %). Čo je ešte horšie, niektoré členské štáty EÚ, ako napr. Nemecko a Švédsko, ktoré v minulosti dosahovali veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o bezpečnosť, teraz vykazujú značný nárast počtu úmrtí. V iných členských štátoch, napr. v Poľsku a Belgicku, ktoré v oblasti bezpečnosti na cestách už aj predtým zaostávali, sa počet úmrtí tiež zvýšil. Naďalej pretrváva problém motocyklov, v prípade ktorých sa počet smrteľných dopravných nehôd ani po viac ako desaťročí stále neznižuje.

Komisár EÚ pre dopravu Siim Kallas uviedol: „Tieto čísla sú varovaním. Predstavujú najpomalší pokles počtu úmrtí na cestách za posledné desaťročie. Na európskych cestách ešte vždy každý deň zomiera 85 ľudí, čo je neprijateľné. Ak chceme dosiahnuť náš cieľ, ktorým je do roku 2020 opäť znížiť počet smrteľných dopravných nehôd na polovicu, budeme musieť výrazne posilniť úsilie na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni. Ministrov všetkých členských štátov chcem požiadať o informácie o vnútroštátnych plánoch na presadenie bezpečnosti na cestách na rok 2012. Chcem sa uistiť, že ani v ťažkých hospodárskych časoch sa táto dôležitá práca, ktorá má taký ústredný význam pre bezpečnosť na cestách, neredukuje. Na úrovni EÚ je mojím zámerom okrem iného sústrediť sa v roku 2012 osobitne na smrteľné dopravné nehody motocyklistov - musíme zaistiť, aby sa súčasný trend obrátil a aby sa počet týchto úmrtí začal znižovať.“

V pripojenej tabuľke „Smrteľné dopravné nehody podľa jednotlivých krajín“ je zachytený pokrok dosiahnutý od roku 2001; uvádzajú sa v nej číselné údaje z celej EÚ a rozdelenie podľa jednotlivých krajín. Tabuľka obsahuje aj najnovšie údaje za rok 2011.

Počas uplynulého desaťročia sa vďaka akčnému plánu EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2001 až 2011 podarilo dosiahnuť výrazný pokrok. Počet smrteľných dopravných nehôd sa znížil o takmer 45 % a zachránilo sa viac ako 125 000 životov.

Počet úmrtí na cestách EÚ sa každoročne znížil v priemere o 6 %. V niektorých rokoch toto zníženie dosiahlo až 11 % (2010).

Akčný plán EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2011 až 2020

V júli 2010 Komisia prijala ambiciózne plány s cieľom znížiť v priebehu ďalších desiatich rokov počet úmrtí na európskych cestách o polovicu. Iniciatívy navrhované v Usmerneniach pre európsku politiku bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020 predstavujú širokú škálu nástrojov od stanovenia prísnejších noriem pre bezpečnosť vozidiel až po zlepšenie výcviku účastníkov cestnej premávky či dôraznejšie presadzovanie pravidiel cestnej premávky. Na vykonávaní tohto programu Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi.

Akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2011 až 2020:

V akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky sa ustanovuje súbor rôznych iniciatív zameraných na zlepšenie vozidiel, infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky.

Plán obsahuje sedem strategických cieľov:

  • Zlepšené bezpečnostné opatrenia pre nákladné a osobné vozidlá,

  • Budovanie bezpečnejších ciest,

  • Vývoj inteligentných vozidiel,

  • Zvýšenie náročnosti požiadaviek na získanie vodičského preukazu a zvýšenie náročnosti výcviku,

  • Lepšie presadzovanie predpisov,

  • Opatrenia zamerané na zníženie počtu zranených,

  • Nová pozornosť venovaná motocyklistom.

Podrobné opatrenia pre každý strategický cieľ sa uvádzajú v pripojenom dokumente MEMO/10/343.

Pozri tiež: MEMO/11/483

Čo bude nasledovať?

Zintenzívni sa práca na vykonávaní akčného plánu EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie 2011 až 2020. Podpredseda okrem toho oznámil svoj zámer zintenzívniť úsilie zamerané na vnútroštátne presadzovanie a na zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorí jazdia na motocykloch.

 Členský štát

Počet smrteľných dopravných nehôd na milión obyvateľov

Vývoj smrteľných dopravných nehôd

 

2001

2010

2011

predbežná hodnota

2001-2010

Priemerný ročný pokles

2010-2011

predbežná hodnota

Belgique/België

145

75

77

- 45 %

- 6 %

4 %

България (Bulgaria)

124

103

88

- 23 %

- 3 %

- 15 %

Česká republika

130

76

73

- 40 %

- 5 %

-4 %

Danmark

81

46

40

- 41 %

- 6 %

- 18 %

Deutschland

85

45

49

- 48 %

- 7 %

10 %

Eesti

146

58

75

- 61 %

- 10 %

29 %

Éire/Ireland

107

47

42

- 49 %

- 7 %

- 13 %

Ελλάδα (Elláda)

172

111

97

- 33 %

- 4 %

- 13 %

España*

136

54

50

- 50 %

- 9 %

- 6 %

France

134

62

61

- 51 %

- 8 %

0 %

Italia*

125

68

65

- 42 %

- 6 %

- 4 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

88

- 39 %

- 5 %

18 %

Latvija

236

97

80

- 61 %

- 10 %

- 18 %

Lietuva

202

90

92

- 58 %

- 9 %

- 3 %

Luxembourg

159

64

70

- 54 %

- 8 %

13 %

Magyarország

121

74

64

- 40 %

- 6 %

- 14 %

Malta

41

36

41

- 6 %

- 1 %

13 %

Nederland*

62

32

33

- 46 %

- 7 %

2 %

Österreich

119

66

62

- 42 %

- 6 %

- 6 %

Polska

145

102

109

- 29 %

- 4 %

7 %

Portugal

163

79

74

- 44 %

- 6 %

- 6 %

România

109

111

94

- 3 %

0 %

- 15 %

Slovenija

140

67

69

- 50 %

- 7 %

1 %

Slovensko

114

68

59

-40 %

- 5 %

- 6 %

Suomi/Finland

84

51

54

- 37 %

- 5 %

6 %

Sverige

66

28

33

- 54 %

- 8 %

18 %

United Kingdom*

61

31

32

- 47 %

- 7 %

5 %

112

62

61

- 43 %

- 6 %

- 2 %

*Predbežné údaje vychádzajú z posledných dostupných údajov. Odhady Spojeného kráľovstva a Holandska vychádzajú z údajov z januára až septembra. Odhady Talianska a Španielska vychádzajú z údajov, ktoré zozbierala polícia, s výnimkou mestských oblastí.

Tabuľka 1. Trendy v smrteľných dopravných nehodách na cestách EÚ (všetci účastníci cestnej premávky) 2000 – 2010

Z tabuľky vyplýva, že hoci počet smrteľných dopravných nehôd v prípade osobných motorových vozidiel, chodcov, cyklistov a mopedov zaznamenal od roku 2001 pokles, tento trend neplatí pre motocyklistov.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar