Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo na drogach: w 2011 r. postępy w ograniczaniu liczby śmiertelnych wypadków na drogach spadły do 2 proc.

Bruksela, dnia 29 marca 2012 r. – Według nowych danych opublikowanych dziś przez Komisję Europejską w ubiegłym roku odnotowano znacznie wolniejsze postępy w ograniczaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach (jedynie -2 proc.) w porównaniu z bardzo obiecującym spadkiem śmiertelnych wypadków w całej UE obserwowanym w czasie ostatniej dekady (średnio -6 proc.). Co gorsza w niektórych państwach członkowskich, takich jak Niemcy i Szwecja, szczycących się bardzo dobrymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa na drogach odnotowano znaczny wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Również w innych państwach członkowskich, takich jak Polska i Belgia, które i tak mają znacznie gorsze wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła. Problemem są nadal wypadki motocyklowe: tu liczba ofiar śmiertelnych od ponad dekady się nie zmniejsza.

Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas powiedział: „Opublikowane dane są sygnałem alarmowym. Jest to najniższy spadek liczby śmiertelnych wypadków drogowych odnotowany w ciągu dziesięciolecia. Codzienne na drogach Europy ginie 85 osób. To nie do przyjęcia. Realizacja celu przewidującego, że do 2020 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych ponownie spadnie o połowę, wymaga znacznego nasilenia działań na szczeblu unijnym i krajowym. Zamierzam zwrócić się na piśmie do ministrów wszystkich państw członkowskich z prośbą o informacje na temat krajowych planów wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa drogowego na 2012 r. Chcę mieć pewność, że nawet w czasach kryzysu gospodarczego te ważne działania, mające zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie zostaną zaniechane. Na szczeblu UE w 2012 r. zamierzam skoncentrować się przede wszystkim na problemie wypadków motocyklowych: obecny trend należy odwrócić, a liczba ofiar śmiertelnych musi zacząć spadać”.

Załączona tabela „Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa” przedstawia dane liczbowe dla całej UE w rozbiciu na poszczególne państwa i obrazuje postępy poczynione od 2001 r. Obejmuje też najnowsze dane za 2011 r.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w ramach unijnego planu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2001-2011 osiągnięto znaczne postępy. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o prawie 45 proc., co oznacza, ze uratowano życie 125 000 osobom.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszała się średnio o 6 proc. rocznie. W niektórych latach spadek ten osiągnął aż 11 proc. (w 2010 r.).

Europejski plan działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

W lipcu 2010 roku Komisja przyjęła ambitne plany, zgodnie z którymi liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma się zmniejszyć o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Proponowane inicjatywy ujęto w „Kierunkach europejskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2010”. Przewidują one bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów, udoskonalone szkolenia użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Aby zrealizować powyższy program, Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi.

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020:

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje zbiór inicjatyw, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

Zaproponowano siedem celów strategicznych. Są to:

  • poprawa środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych,

  • budowa bezpieczniejszych dróg,

  • rozwój inteligentnych pojazdów,

  • lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców,

  • skuteczniejsze egzekwowanie przepisów,

  • ograniczenie liczby rannych,

  • nowe działania dotyczące motocyklistów.

Szczegółowe środki związane z każdym celem strategicznym przedstawiono w załączonym komunikacie MEMO/10/343.

Zob. także: MEMO/11/483

Kolejne działania

Wzmożone zostaną prace związane z wdrożeniem europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. Ponadto wiceprzewodniczący ogłosił zamiar zintensyfikowania wysiłków w zakresie egzekwowania przepisów na szczeblu krajowym oraz starań dotyczących motocyklistów, czyli najbardziej narażonych użytkowników dróg.

Państwo członkowskie

Liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion osób

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych

2001

2010

2011

( dane tymczasowe)

2001-2010

Średni roczny spadek

2010-2011

( dane tymczasowe)

Belgia

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bułgaria

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Republika Czeska

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Dania

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Niemcy

85

45

49

-48%

-7%

10%

Estonia

146

58

75

-61%

-10%

29%

Irlandia

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Grecja

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Hiszpania*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Francja

134

62

61

-51%

-8%

0%

Włochy*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Cypr

140

75

88

-39%

-5%

18%

Łotwa

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Litwa

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luksemburg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Węgry

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Holandia*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Austria

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Polska

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugalia

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Rumunia

109

111

94

-3%

0%

-15%

Słowenia

140

67

69

-50%

-7%

1%

Słowacja

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Finlandia

84

51

54

-37%

-5%

6%

Szwecja

66

28

33

-54%

-8%

18%

Wielka Brytania*

61

31

32

-47%

-7%

5%

UE

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* Dane wstępne oparte na najnowszych dostępnych danych. Dane dotyczące Wielkiej Brytanii i Holandii oszacowano w oparciu o dane od stycznia do września. Szacunki dotyczące Włoch i Hiszpanii oparto na danych zebranych przez policję, z wyjątkiem obszarów miejskich.

Tabela 1. Obserwowane trendy w zakresie śmiertelności na drogach UE (wszyscy użytkownicy, lata 2000-2010)

Tabela pokazuje spadek od 2001 r. liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych, z udziałem pieszych, rowerów i motorowerów. Takiego spadku nie odnotowano w przypadku motocykli.

Kontakt :

Helen Kars (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar