Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verkeersveiligheid: Tragere daling aantal verkeersdoden EU in 2011 - slechts 2%

Brussel, 29 maart 2012 – Volgens nieuwe cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft bekendgemaakt, is de daling van het aantal verkeersdoden het afgelopen jaar aanzienlijk vertraagd (met slechts 2%) in vergelijking met de veelbelovende daling die de EU de laatste tien jaar kende (met 6% gemiddeld). En wat erger is: in sommige lidstaten, zoals Duitsland en Zweden, die een zeer goede staat van dienst hebben op het gebied van verkeersveiligheid, is nu sprake van een aanzienlijke toename van het aantal dodelijke ongevallen. In andere lidstaten, zoals Polen en België, die wat de verkeersveiligheid betreft al achteropliepen, is het aantal verkeersdoden ook gestegen. De veiligheid van motorrijders, onder welke groep het aantal verkeersdoden in meer dan tien jaar tijd nog steeds niet is gedaald, is nog steeds een probleem.

De EU-commissaris voor vervoer Siim Kallas zei hierover: "Deze cijfers moeten de alarmbellen doen rinkelen. Dit is de traagste daling van het aantal verkeersdoden in tien jaar tijd: nog steeds sterven er elke dag 85 mensen op de Europese wegen. Dat is onaanvaardbaar. Om de doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tot 2020 met nog eens helft terug te dringen, moeten we onze inspanningen op nationaal en EU-niveau sterk intensiveren. Ik schrijf alle betrokken ministers in de lidstaten aan met een verzoek om informatie over de nationale plannen inzake de handhaving van de verkeersveiligheid in 2012. Ik wil er zeker van zijn dat dit voor de verkeersveiligheid zo belangrijke werk ook in deze economisch barre tijden niet wordt teruggeschroefd. Ook ben ik van plan op EU-niveau in 2012 met name de dodelijke motorongevallen aan te pakken; we moeten de huidige trend keren en beginnen het aantal sterfgevallen in deze groep terug te dringen."

De bijgevoegde tabel over het aantal verkeersdoden per land toont de sinds 2001 geboekte vooruitgang, met cijfers voor de hele EU en per land. De meest recente cijfers over 2011 zijn daar ook in opgenomen.

De afgelopen tien jaar is in het kader van het EU-actieplan voor de veiligheid van het wegverkeer 2001-2011 grote vooruitgang geboekt. Het aantal verkeersongevallen is met bijna 45% teruggedrongen en er zijn meer dan 125 000 levens gered.

Elk jaar is het aantal verkeersdoden in de EU gemiddeld met 6% gedaald, maar in 2010 bedroeg de daling maar liefst 11%.

EU-actieprogramma voor de veiligheid van het wegverkeer 2011-2020

De Europese Commissie heeft in juli 2010 ambitieuze plannen goedgekeurd om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen de komende 10 jaar met de helft te verminderen. De voorgestelde initiatieven in de “Europese beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020” variëren van hogere normen voor voertuigveiligheid tot een betere opleiding van weggebruikers en een betere handhaving van verkeersregels. De Commissie werkt nauw met de lidstaten samen om dit programma uit te voeren.

Actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2020:

Het Actieprogramma verkeersveiligheid omvat verschillende initiatieven die zich op de verbetering van voertuigen, infrastructuur en gedrag van weggebruikers richten.

Daartoe zijn zeven strategische doelstellingen vastgesteld:

  • Verbeterde veiligheidsmaatregelen voor vrachtwagens en auto's

  • Bouwen van veiliger wegen

  • Ontwikkeling intelligente voertuigen

  • Verbeterde rijopleiding

  • Betere handhaving

  • Aanpak van verwondingen

  • Hernieuwde aandacht voor motorrijders.

Gedetailleerde maatregelen voor iedere strategische doelstelling staan in de bijgevoegde MEMO/10/343.

Zie ook: MEMO/11/483

Wat gebeurt er verder?

De werkzaamheden in verband met de uitvoering van het EU-actieprogramma voor de veiligheid van het wegverkeer 2011-2020 worden versterkt. Bovendien heeft de vicevoorzitter laten weten voornemens te zijn de inspanningen op het gebied van de nationale handhavingsmaatregelen en de kwetsbare weggebruikers op motoren te intensiveren.

 Lidstaat

Dodelijke ongevallen per miljoen mensen

Ontwikkeling aantal verkeersdoden

 

2001

2010

2011

(voorlopig)

2001-2010

Gemiddelde jaarlijkse daling

2010-2011

(voorlopig)

België

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bulgarije

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Tsjechië

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Denemarken

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Duitsland

85

45

49

-48%

-7%

10%

Estland

146

58

75

-61%

-10%

29%

Ierland

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Griekenland

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Spanje*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Frankrijk

134

62

61

-51%

-8%

0%

Italië*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Cyprus

140

75

88

-39%

-5%

18%

Letland

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Litouwen

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luxemburg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Hongarije

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Nederland*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Oostenrijk

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Polen

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugal

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Roemenië

109

111

94

-3%

0%

-15%

Slovenië

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slowakije

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Finland

84

51

54

-37%

-5%

6%

Zweden

66

28

33

-54%

-8%

18%

Verenigd Koninkrijk*

61

31

32

-47%

-7%

5%

EU

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* Voorlopige gegevens gebaseerd op de laatste beschikbare gegevens. Voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn de schattingen gebaseerd op gegevens van januari tot en met september. Voor Italië en Spanje zijn de schattingen gebaseerd op gegevens die door de politie, met uitzondering van die in stedelijke gebieden, zijn verzameld.

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de wegen in de EU (alle gebruikers) 2000-2010

Uit de figuur blijkt dat, het terwijl het aantal doden onder automobilisten, voetgangers, fietsers en bromfietsers sinds 2001 is gedaald, dit onder motorfietsers niet is gebeurd.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar