Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ceļu satiksmes drošība – 2011. gadā bojāgājušo skaits uz ES ceļiem samazinājies tikai par 2 %

Briselē, 2012. gada 29. martā. Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kurus šodien publicējusi Eiropas Komisija, panākumi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanā salīdzinājumā ar ļoti daudzsološo rādītāju iepriekšējos desmit gados (samazinājums visā es vidēji par 6 %) pagājušajā gadā ir pasliktinājušies (samazinājums par 2 %). Turklāt dažās ES dalībvalstīs, piemēram, Vācijā un Zviedrijā, kurās ir ļoti augsti drošības rādītāji, bojāgājušo skaits ir ievērojami pieaudzis. Bojāgājušo skaits ir palielinājies arī citās dalībvalstīs, piemēram, Polijā un Beļģijā, kuras jau tā atpaliek ceļu satiksmes drošības ziņā. Pēc vairāk nekā desmit gadiem joprojām nekrītas bojāgājušo motociklistu skaits.

ES transporta komisārs Sīms Kallass sacīja: “Šie dati ir trauksmes zvans. Šis ir lēnākais ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazinājums pēdējos desmit gados. Uz Eiropas ceļiem joprojām ik dienas iet bojā aptuveni 85 cilvēki. Tas ir nepieņemami. Mums būs strauji jāuzlabo pasākumi ES un valstu līmenī, lai sasniegtu mērķi, proti, līdz 2020. gadam vēlreiz uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Es vēršos pie attiecīgajiem ministriem visās dalībvalstīs, lai saņemtu informāciju par valstu satiksmes drošības īstenošanas plāniem 2012. gadam. Es vēlos būt pārliecināts, ka pat sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos netiek samazināts šis svarīgais darbs, no kura tik ļoti ir atkarīga ceļu satiksmes drošība. ES līmenī 2012. gadā esmu iecerējis īpaši pievērsties motociklistu nāves gadījumu skaita samazināšanai. Pašreizējā tendence ir jāaptur, un bojāgājušo skaitam jāsāk samazināties."

Pievienotā tabula „Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits dalībvalstīs” liecina par stāvokļa uzlabošanos kopš 2001. gada. Tabulā sniegti dati par visu ES un atsevišķi pa dalībvalstīm. Ietverti arī jaunākie dati par 2011. gadu.

Pēdējā desmitgadē, īstenojot ES Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu, ir gūti ievērojami panākumi. Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits samazinājās par gandrīz 45 %, un tādējādi tika izglābtas vairāk nekā 125 000 dzīvības.

Ik gadu bojāgājušo skaits uz ES ceļiem ir samazinājies par vidēji 6 %. Dažos gados samazinājums ir sasniedzis pat 11 % (2010. gadā).

ES Ceļu satiksmes drošības rīcības plāns 2011.–2020. gadam

Komisija 2010. gada jūlijā pieņēma tālejošus plānus nākamo desmit gadu laikā bojāgājušo skaitu uz Eiropas ceļiem samazināt uz pusi. "Eiropas Ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēs 2011.–2020. gadam" ierosinātas dažādas iniciatīvas, piemēram, noteikt stingrākas prasības attiecībā uz automobiļu drošību, uzlabot satiksmes dalībnieku apmācību un pastiprināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli. Lai īstenotu šo programmu, Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm.

Ceļu satiksmes drošības rīcības programma 2011.–2020. gadam

Ceļu satiksmes drošības rīcības programma paredz virkni pasākumu transportlīdzekļu, infrastruktūras un ceļu satiksmes dalībnieku rīcības uzlabošanai.

Programmas septiņi stratēģiskie mērķi ir šādi:

  • uzlabot kravas automobiļu un vieglo automobiļu drošību;

  • būvēt drošākus ceļus;

  • izstrādāt intelektiskus transportlīdzekļus;

  • noteikt stingrākas prasības vadītāja apliecības iegūšanai un autovadītāju apmācībai;

  • pastiprināt noteikumu ievērošanas kontroli;

  • veikt pasākumus ceļu satiksmes negadījumos cietušo traumu mazināšanai;

  • pievērst pastiprinātu uzmanību motociklistiem.

Sīkāka informācija par pasākumiem katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai pieejama pievienotajā MEMO/10/343.

Skatīt arī MEMO/11/483

Kas notiks turpmāk?

Tiks intensīvāk strādāts, lai īstenotu ES Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu 2011.–2020. gadam. Turklāt Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir paudis apņēmību veikt plašākus pasākumus saistībā ar plāna izpildi dalībvalstīs un saistībā ar mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, kuri pārvietojas ar motocikliem.

Dalībvalsts

Bojāgājušo skaits uz miljons cilvēkiem

Bojāgājušo skaita dinamika

 

2001

2010

2011

(provizoriski dati)

2001-2010

Vidējais samazinājums gadā

2010-2011

(provizoriski dati)

Beļģija

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bulgārija

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Čehija

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Dānija

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Vācija

85

45

49

-48%

-7%

10%

Igaunija

146

58

75

-61%

-10%

29%

Īrija

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Grieķija

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Spānija*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Francija

134

62

61

-51%

-8%

0%

Itālija*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Kipra

140

75

88

-39%

-5%

18%

Latvija

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Lietuva

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luksemburga

159

64

70

-54%

-8%

13%

Ungārija

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Nīderlande*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Austrija

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Polija

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugāle

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Rumānija

109

111

94

-3%

0%

-15%

Slovēnija

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slovākija

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Somija

84

51

54

-37%

-5%

6%

Zviedrija

66

28

33

-54%

-8%

18%

Apvienotā Karaliste*

61

31

32

-47%

-7%

5%

ES

112

62

61

-43%

-6%

-2%

Provizoriskie dati pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem datiem. Apvienotās karalistes un Nīderlandes aplēses pamatojas uz janvāra-septembra datiem. Itālijas un Spānijas aplēses pamatojas uz policijas apkopotiem datiem, izņemot pilsētu teritorijas.

1. tabula. Uz ES ceļiem bojāgājušo (visi ceļu satiksmes dalībnieki) skaita dinamika 2000.–2010. gadā

Tabula liecina, ka kopš 2001. gada ir samazinājies bojāgājušo autovadītāju, gājēju, velosipēdistu un mopēdistu skaits, bet nav samazinājies bojāgājušo motociklistu skaits.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar