Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kelių eismo sauga. 2011 m. žūčių ES keliuose mažinimo pažanga sulėtėjo iki 2 proc.

Briuselis, 2012 m. kovo 29 d. Šiandien Europos Komisijos paskelbti skaičiai rodo, kad pernai žūčių keliuose mažinimo pažanga smarkiai sulėtėjo (iki 2 proc.), palyginti su daug žadančiu žūčių mažinimu visoje ES per pastarąjį dešimtmetį (vidutiniškai 6 proc. per metus). Dar blogiau – keliose ES valstybėse narėse, kaip antai Vokietijoje ir Švedijoje, kuriose eismo sauga visada buvo pavyzdinė, dabar žūstančiųjų gerokai padaugėjo. Kitose valstybėse narėse, pvz., Lenkijoje ir Belgijoje, nuo seno atsiliekančiose eismo saugos srityje, žūstančiųjų skaičius taip pat išaugo. Išlieka motociklininkų problema, nes per daugiau nei dešimtmetį jų žūčių skaičius taip ir nesumažėjo.

Už transportą atsakingas Komisijos narys Siimas Kallasas sakė: „Šie skaičiai prilygsta pavojaus varpams. Dabar žūčių keliuose mažinimas, palyginti su visu dešimtmečiu, rekordiškai sulėtėjo. Kasdien Europos keliuose vis dar žūsta apie 85 žmones. Su tuo taikytis negalime. Kad pasiektume užsibrėžtą tikslą – iki 2020 m. perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių – turime labai sustiprinti ES ir nacionalinio lygmens pastangas. Kreipiuosi į visų valstybių narių ministrus, prašydamas pateikti informacijos apie 2012 m. nacionalinius eismo saugos stiprinimo planus. Noriu būti užtikrintas, kad net ekonominiu sunkmečiu šis svarbus darbas, būtinas eismo saugai, nebūtų užmestas. ES lygmeniu 2012 m. taip pat ketinu spręsti konkrečią motociklininkų žūčių problemą, kad dabartinė tendencija pasikeistų ir žūstančiųjų skaičius imtų mažėti.“

Pridėtoje lentelėje „Žūtys keliuose pagal šalis“ pateikiami ES ir atskirų šalių pažangos nuo 2001 m. rodikliai. Joje pateikti naujausi 2011 m. duomenys.

Per pastarąjį dešimtmetį įgyvendinant 2001–2011 m. ES kelių eismo saugos veiksmų planą, padaryta didžiulė pažanga. Žūstančiųjų keliuose skaičius sumažintas beveik 45 proc. ir daugiau kaip 125 tūkst. žmonių liko gyvi.

Žūčių ES keliuose skaičius kasmet sumažėdavo vidutiniškai 6 proc. Kai kuriais metais (pvz., 2010 m.) šis skaičius mažėjo net 11 proc.

2011­–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų planas

2010 m. liepos mėn. Komisija priėmė keletą plataus užmojo planų per ateinančius 10 metų perpus sumažinti žūčių Europos keliuose skaičių. 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos politikos gairėse siūloma įvairių iniciatyvų, pradedant transporto priemonių saugos standartų griežtinimu ir baigiant kelių eismo dalyvių mokymo kokybės gerinimu ir kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimu. Įgyvendinama šią programą Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis.

2011–2020 m. kelių eismo saugos veiksmų programa

Kelių eismo saugos veiksmų programoje pateikiama įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama didinti transporto priemonių saugą, gerinti infrastruktūrą ir drausminti vairuotojus.

Keliami septyni strateginiai tikslai:

  • tobulinti vilkikų ir lengvųjų automobilių saugos priemones,

  • tiesti saugesnius kelius,

  • kurti pažangias transporto priemones,

  • gerinti vairuotojų rengimo ir mokymo kokybę,

  • griežčiau reikalauti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių,

  • mažinti sužeistųjų skaičių,

  • skirti dėmesio motociklininkams.

Kiekvienam strateginiam tikslui numatytos priemonės išsamiai aptariamos pridedamame pranešime MEMO/10/343.

Taip pat žr. MEMO/11/483

Tolesni veiksmai

2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų plano įgyvendinimas bus paspartintas. Be to, pirmininko pavaduotojas paskelbė apie savo ketinimą didinti pastangas, susijusias su plano vykdymu šalių mastu ir su pažeidžiamais kelių eismo dalyviais – motociklininkais.

Valstybė narė

Žuvusiųjų skaičius milijonui žmonių

Žuvusiųjų skaičiaus kitimas

 

2001

2010

2011

(negalutiniais duomenimis)

2001–2010

Vidutinis metinis pokytis

2010–2011

(negalutiniais duomenimis)

Belgija

145

75

77

–45 %

–6 %

4 %

Bulgarija

124

103

88

–23 %

–3 %

–15 %

Čekija

130

76

73

–40 %

–5 %

–4 %

Danija

81

46

40

–41 %

–6 %

–18 %

Vokietija

85

45

49

–48 %

–7 %

10 %

Estija

146

58

75

–61 %

–10 %

29 %

Airija

107

47

42

–49 %

–7 %

–13 %

Graikija

172

111

97

–33 %

–4 %

–13 %

Ispanija*

136

54

50

–50 %

–9 %

–6 %

Prancūzija

134

62

61

–51 %

–8 %

0 %

Italija*

125

68

65

–42 %

–6 %

–4 %

Kipras

140

75

88

–39 %

–5 %

18 %

Latvija

236

97

80

–61 %

–10 %

–18 %

Lietuva

202

90

92

–58 %

–9 %

–3 %

Liuksemburgas

159

64

70

–54 %

–8 %

13 %

Vengrija

121

74

64

–40 %

–6 %

–14 %

Malta

41

36

41

–6 %

–1 %

13 %

Nyderlandai*

62

32

33

–46 %

–7 %

2 %

Austrija

119

66

62

–42 %

–6 %

–6 %

Lenkija

145

102

109

–29 %

–4 %

7 %

Portugalija

163

79

74

–44 %

–6 %

–6 %

Rumunija

109

111

94

–3 %

0 %

–15 %

Slovėnija

140

67

69

–50 %

–7 %

1 %

Slovakija

114

68

59

–40 %

–5 %

–6 %

Suomija

84

51

54

–37 %

–5 %

6 %

Švedija

66

28

33

–54 %

–8 %

18 %

Jungtinė Karalystė*

61

31

32

–47 %

–7 %

5 %

ES

112

62

61

–43 %

–6 %

–2 %

* Preliminarūs rodikliai pagal naujausius turimus duomenis. Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų rodikliai apskaičiuoti pagal sausio–rugsėjo mėn. duomenis. Italijos ir Ispanijos rodikliai grindžiami policijos surinktais duomenimis, kurie neapima miestų teritorijų.

1 lentelė. Žūčių tendencijos ES keliuose (visi eismo dalyviai) 2000–2010 m.

Iš lentelės matyti, kad nors žuvusių lengvųjų automobilių vairuotojų ir keleivių, pėsčiųjų, dviratininkų ir mopedų vairuotojų skaičius nuo 2001 m. sumažėjo, to negalima pasakyti apie motociklininkus.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar