Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Közúti közlekedésbiztonság: az EU közútjain bekövetkezett halálesetek száma 2011-ben mindössze 2%-kal csökkent

Brüsszel, 2012. március 29. – Az Európai Bizottság ma közzétett új adatainak tanúsága szerint a közúti halálesetek számának csökkenése a tavalyi évben lényegesen lelassult (-2%-ra) az elmúlt évtizedben Európa-szerte elért, nagyon ígéretes csökkenéshez képest (átlagosan -6%). Ami még ennél is aggasztóbb, hogy néhány, rendkívül jó közúti közlekedésbiztonsági mutatókkal rendelkező uniós tagállamban, így Németországban és Svédországban jelenleg a halálesetek számának lényeges növekedése figyelhető meg. Más, a közúti biztonság területén lemaradást mutató tagállamokban, például Lengyelországban és Belgiumban is nőtt a halálesetek száma. Továbbra is fennáll a motorkerékpárok jelentette probléma, az azokkal összefüggő halálesetek száma ugyanis több mint egy évtized elteltével sem csökkent.

„Ezek az adatok figyelmeztető jelzések” – mondta Siim Kallas, az EU közlekedésért felelős biztosa. – „Egy évtizedet tekintve ez a közúti halálesetek számának legalacsonyabb arányú csökkenése. Európa közútjain nap mint nap nyolcvanöt ember veszti életét továbbra is. Ez elfogadhatatlan. A célunk megvalósításához, vagyis ahhoz, hogy a közúti halálesetek számát 2020-ra ismét a felére csökkentsük, az uniós és a nemzeti szintű erőfeszítéseket egyaránt nagy mértékben fokoznunk kell a jövőben. Levélben kérek tájékoztatást a tagállamok minisztereitől a közúti biztonsági előírások érvényre juttatására szolgáló, 2012-re szóló nemzeti terveikről. Szeretnék meg bizonyosodni arról, hogy ez a közúti biztonság szempontjából központi jelentőségű, fontos munka a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem szenved csorbát. Célom továbbá, hogy 2012-ben uniós szinten kiemelt figyelmet kapjanak a motorkerékpárral összefüggő közúti halálesetek, ugyanis meg kell fordítanunk a jelenlegi tendenciát és el kell érnünk, hogy ezen halálesetek száma végre csökkenni kezdjen.”

A közúti halálesetek országonkénti megoszlását bemutató mellékelt táblázat a 2001 óta megvalósult előrehaladást mutatja be az EU egészére és az egyes tagállamokra vonatkozó legújabb, 2011-es adatokkal.

A 2001–2011 közötti időszakra szóló közúti közlekedésbiztonsági cselekvési terv keretében az elmúlt évtizedben jelentős előrelépést könyvelhettünk el. A közúti halálesetek száma mintegy 45%-kal csökkent, így több mint 125 000 emberéletet sikerült megmenteni.

A közúti halálesetek száma az EU-ban évente átlagosan 6%-kal csökkent. Egyes években a csökkenés elérte a 11%-ot (2010-es év).

A 2011–2020 közötti időszakra szóló, közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos európai cselekvési terv

A Bizottság 2010 júliusában ambiciózus terveket fogadott el azzal a céllal, hogy a közúti halálesetek száma az elkövetkező tíz évben a felére csökkenjen Európában. A 2011–2020 közötti időszakra szóló európai közúti közlekedésbiztonsági politikai iránymutatások keretében javasolt kezdeményezések között szerepel a járműbiztonságra vonatkozó szabályok szigorítása, az úthasználók ismereteinek növelése és a közúti szabályok érvényesítésének fokozása. A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozik a program végrehajtásán.

A 2011–2020 közötti időszakra szóló közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program:

A közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program a gépjárműveknek, az infrastruktúrának és az úthasználók magatartásának javítására irányuló kezdeményezéseket tartalmaz.

Hét stratégiai célkitűzésre összpontosít:

  • a teherautókat és a személygépkocsikat érintő biztonsági intézkedések javítása;

  • biztonságosabb közutak építése;

  • intelligens gépjárművek fejlesztése;

  • a jogosítványok megszerzésének és a járművezetők képzésének szigorítása;

  • hatékonyabb szabályérvényesítés;

  • a közúti balesetek sérültjeivel kapcsolatos intézkedések;

  • a motorosokra irányuló figyelem fokozása.

Az egyes stratégiai célkitűzésekre vonatkozó intézkedéseket a mellékelt MEMO (MEMO/10/343) mutatja be részletesen.

Lásd még: MEMO/11/483

A következő lépések

A 2011–2020 közötti időszakra szóló közúti közlekedésbiztonsági cselekvési terv végrehajtását elősegítő munka üteme gyorsulni fog. Az alelnök bejelentette továbbá abbéli szándékát, hogy a nemzeti szintű jogalkalmazással és a motorkerékpárral közlekedő, veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatos erőfeszítések is fokozódni fognak.

Tagállam

1 millió lakosra jutó halálesetek száma

A halálesetek számának változása

 

2001

2010

2011

(előzetes adat)

2001–2010

Éves átlagos csökkenés

2010–2011

(előzetes adat)

Belgium

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bulgária

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Cseh Köztársaság

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Dánia

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Németország

85

45

49

-48%

-7%

10%

Észtország

146

58

75

-61%

-10%

29%

Írország

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Görögország

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Spanyolország*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Franciaország

134

62

61

-51%

-8%

0%

Olaszország*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Ciprus

140

75

88

-39%

-5%

18%

Lettország

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Litvánia

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luxemburg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Magyarország

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Málta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Hollandia*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Ausztria

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Lengyelország

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugália

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Románia

109

111

94

-3%

0%

-15%

Szlovénia

140

67

69

-50%

-7%

1%

Szlovákia

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Finnország

84

51

54

-37%

-5%

6%

Svédország

66

28

33

-54%

-8%

18%

Egyesült Királyság*

61

31

32

-47%

-7%

5%

EU

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* A legfrissebb rendelkezésre álló adatokon alapuló előzetes adatok. Az Egyesült Királyság és Hollandia esetében a becslés a januártól szeptemberig gyűjtött adatokon alapul. Olaszország és Spanyolország esetében a becslés a rendőrség által a városi területeken kívül gyűjtött adatokon alapul.

1. ábra: A halálesetek számának alakulása az EU közútjain (valamennyi résztvevő figyelembevételével) 2000 és 2010 között

Az alábbi táblázat rámutat, hogy míg a gépkocsivezetőket, gyalogosokat, kerékpárosokat és segédmotor-kerékpárosokat érintő halálesetek száma 2001 óta csökkent, a motorkerékpárosokat érintő halálesetek száma azonban nem.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar