Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Tieturvallisuus: EU:n tieliikennekuolemien vähentämisessä saavutettu edistys laski kahteen prosenttiin vuonna 2011

Bryssel 29. maaliskuuta 2012 – Euroopan komission tänään julkaisemista uusista tilastoista ilmenee, että tieliikennekuolemien vähentämisessä saavutettu edistys hidastui viime vuonna merkittävästi (-2 prosenttiin) verrattuna koko viime vuosikymmenen aikana saavutettuun erittäin lupaavaan EU:n laajuiseen vähentymiseen (keskimäärin -6 prosenttia). Mikä pahinta, tieliikennekuolemat lisääntyivät viime vuonna merkittävästi eräissä EU:n jäsenvaltioissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa, joiden turvallisuustilastot ovat olleet erittäin hyvät. Tieliikennekuolemat lisääntyivät myös sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa tieliikenneturvallisuus oli jo ennestään huonolla tolalla, esimerkiksi Puolassa ja Belgiassa. Moottoripyöräilijöitä koskevaa ongelmaa ei ole edelleenkään saatu ratkaistua, sillä heidän kohdallaan kuolonuhrien määrä on pysynyt samalla tasolla jo yli vuosikymmenen ajan.

EU:n liikenneasioista vastaavan komissaarin Siim Kallasin mukaan kyseiset tilastot kertovat vakavasta ongelmasta. "Tieliikennekuolemien määrän väheneminen oli viime vuonna hitainta vuosikymmeneen. Euroopan teillä kuolee edelleen 85 ihmistä päivässä. Tämä ei voi jatkua. Meidän on tehostettava voimakkaasti EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla toteutettavia toimia, jotta saavutamme tavoitteemme, joka on tieliikennekuolemien määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä. Aion lähettää kaikkien jäsenvaltioiden ministereille kirjeen pyytääkseni tietoa vuodeksi 2012 laadituista kansallisista tieliikenneturvallisuuden valvontasuunnitelmista. Haluan varmistua, että kyseisiä tieliikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä ponnisteluja ei vähennetä näinä taloudellisesti vaikeina aikoinakaan. EU:n tasolla haluan vuonna 2012 keskittyä erityisesti moottoripyöräonnettomuuksiin. Nykyinen suuntaus on saatava kääntymään ja kuolonuhrien määrä laskuun", Kallas sanoi.

Oheisesta tieliikennekuolemien määrää eri maissa kuvaavasta taulukosta ilmenee, miten tilanne on kehittynyt vuodesta 2001 lähtien. Taulukossa on sekä EU:ta koskevat tiedot että maakohtaiset tiedot. Se sisältää viimeisimmät luvut vuodelta 2011.

Viime vuosikymmenen aikana on saavutettu merkittävää edistystä vuosiksi 2001–2011 vahvistetun EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelman ansiosta. Tieliikenteen kuolonuhrien määrä väheni lähes 45 prosenttia, ja yli 125 000 ihmisen henki onnistuttiin säästämään.

EU:n tieliikennekuolemat vähenivät keskimäärin 6 prosenttia vuodessa. Joinakin vuosina tämä luku on ollut jopa 11 prosenttia (2010).

EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–2020

Komissio hyväksyi heinäkuussa 2010 kunnianhimoisia suunnitelmia, joilla pyritään puolittamaan liikennekuolemien määrä Euroopan teillä seuraavien 10 vuoden aikana. Vuosia 2011–2020 koskevat eurooppalaiset tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat sisältävät monipuolisia aloitteita, joiden tarkoituksena on mm. vahvistaa tiukemmat vaatimukset ajoneuvojen turvallisuudelle sekä parantaa tienkäyttäjille annettavaa opetusta ja liikennesääntöjen valvontaa. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tämän ohjelman täytäntöönpanemiseksi.

Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosiksi 2011–2020

Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa esitetään erilaisia aloitteita, joilla pyritään parantamaan ajoneuvoja, infrastruktuuria ja tienkäyttäjien käyttäytymistä.

Toimintaohjelman seitsemällä strategisella tavoitteella

  • parannetaan kuorma- ja henkilöautojen turvallisuutta

  • parannetaan turvallisuutta maanteillä

  • kehitetään älykkäitä ajoneuvoja

  • tehostetaan ajo-opetusta ja ajokortin myöntämismenettelyä

  • parannetaan valvontaa

  • vähennetään tieliikenteessä loukkaantuvien määrää

  • kiinnitetään moottoripyöräilijöihin aiempaa enemmän huomiota.

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin strategisesta tavoitteesta ovat liitteenä olevassa asiakirjassa MEMO/10/343.

Katso myös: MEMO/11/483

Mitä seuraavaksi?

Toimia tehostetaan vuosiksi 2011–2020 vahvistetun EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi varapuheenjohtaja Kallas ilmoitti aikovansa tehostaa toimia, jotka koskevat suunnitelman täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä onnettomuusalttiita moottoripyöräilijöitä.

Jäsenvaltio

Kuolonuhrien määrä miljoonaa asukasta kohti

Liikennekuolemien kehitys

 

2001

2010

2011

(alustavat luvut)

2001-2010

Keski-määräinen vuotuinen vähennys

2010-2011

(alustavat luvut)

Belgia

145

75

77

-45%

-6%

4%

Bulgaria

124

103

88

-23%

-3%

-15%

Tšekki

130

76

73

-40%

-5%

-4%

Tanska

81

46

40

-41%

-6%

-18%

Saksa

85

45

49

-48%

-7%

10%

Viro

146

58

75

-61%

-10%

29%

Irlanti

107

47

42

-49%

-7%

-13%

Kreikka

172

111

97

-33%

-4%

-13%

Espanja*

136

54

50

-50%

-9%

-6%

Ranska

134

62

61

-51%

-8%

0%

Italia*

125

68

65

-42%

-6%

-4%

Kypros

140

75

88

-39%

-5%

18%

Latvia

236

97

80

-61%

-10%

-18%

Liettua

202

90

92

-58%

-9%

-3%

Luxemburg

159

64

70

-54%

-8%

13%

Unkari

121

74

64

-40%

-6%

-14%

Malta

41

36

41

-6%

-1%

13%

Alankomaat*

62

32

33

-46%

-7%

2%

Itävalta

119

66

62

-42%

-6%

-6%

Puola

145

102

109

-29%

-4%

7%

Portugali

163

79

74

-44%

-6%

-6%

Romania

109

111

94

-3%

0%

-15%

Slovenia

140

67

69

-50%

-7%

1%

Slovakia

114

68

59

-40%

-5%

-6%

Suomi

84

51

54

-37%

-5%

6%

Ruotsi

66

28

33

-54%

-8%

18%

Yhdistynyt kuningaskunta*

61

31

32

-47%

-7%

5%

EU

112

62

61

-43%

-6%

-2%

* Viimeisimpiin käytettävissä oleviin tietoihin perustuvat alustavat tiedot. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden arviot perustuvat tammi-syyskuun tietoihin. Italian ja Espanjan arviot perustuvat poliisin kokoamiin tietoihin, kaupunkialueita lukuun ottamatta.

Taulukko 1. EU:n tieliikennekuolemien kehitys (kaikki tienkäyttäjät) vuosina 2000–2010

Taulukko osoittaa, että vaikka autoilijoiden, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden liikennekuolemat ovat vähentyneet vuodesta 2001, moottoripyöräilijöiden liikennekuolemat ovat pysyneet ennallaan.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar